Nogle enheder fra andre producenter kan muligvis ikke registrere Wi-Fi-netværk på 5 GHz-båndet, som kommer fra AirPort-baser

Nogle Wi-Fi-enheder fra andre producenter kan muligvis ikke registrere Wi-Fi-netværk på 5 GHz-båndet, som kommer fra AirPort-baser.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

I henhold til statslig regulering må størstedelen af 5 GHz Wi-Fi-kanaler i de fleste lande og områder kun bruges af enheder, der understøtter en funktion kaldet dynamisk frekvensvalg (DFS), som sikrer, at Wi-Fi-udstyr ikke forstyrrer radarinstallationer. Mange regionale versioner af AirPort-baser understøtter DFS for at have adgang til disse kanaler. Hvis din AirPort-base er indstillet til at vælge kanaler automatisk, kan den vælge en station, der kræver understøttelse af DFS. Nogle Wi-Fi-enheder fra tredjeparter understøtter ikke DFS og må derfor ikke bruge disse kanaler. Hvis din AirPort-base vælger en kanal, som din Wi-Fi-enhed fra en tredjepart ikke kan bruge, kan denne enhed ikke se eller oprette forbindelse til din AirPort-base.

For at få Wi-Fi-enheden fra en anden producent til at kunne registrere AirPort-basens netværk på 5 GHz-båndet skal du vælge en kanal på basens 5 GHz-bånd, som enheden fra en anden producent understøtter:

  1. Åbn AirPort-værktøj i Programmer > Hjælpeprogrammer
  2. Vælg den base, der skal indstilles, og klik på Rediger.
  3. Klik på Trådløs og derefter på Trådløse indstillinger.
  4. Notér dig 5 GHz-kanalen, som din AirPort-base bruger, og vælg en anden kanal i lokalmenuen Kanal for 5 GHz-kanalen. De kanaler, der vises i lokalmenuen, er ikke DFS-kanaler, og de understøttes sandsynligvis af de fleste Wi-Fi-enheder fra andre producenter.

Vigtigt! Når du indstiller din AirPort-base 5 GHz-kanal manuelt, kan der opstå interferens. Hvis dette sker, skal du prøve forskellige kanaler, indtil du finder en uden interferens.

Hvis du skifter kanal for en AirPort-base, behøver du ikke ændre kanal på computere, der er tilknyttet det trådløse netværk.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: