Hvis der vises timeoutfejl på Exchange-konti på din iPhone, iPad eller iPod touch

ActiveSync-anmodninger fra en klient kan udløse en række HTTP 500-fejl. Disse fejl kan medføre, at iOS-enheden genindlæser Exchange-dataene for e-mail, kalender eller kontakter. Hvis du er administrator, skal du læse mere om, hvordan dette problem løses på dine enheder.

Denne artikel er beregnet til Exchange Server-administratorer. Hvis du oplever problemer med din Exchange-konto på din iPhone, iPad eller iPod touch, skal du kontakte din virksomheds Exchange Server-administrator.

Der kan opstå forbindelsesfejl fra en mellemserver på en iPhone, iPad eller iPod touch. Fejlene opstår, når der opstår timeout for en handling, før postkasseserveren og enheden har afsluttet en session. Nogle gange er levetiden (Time to Live – TTL) eller impulsintervallet (Heartbeat Interval – HBI) på mellemserveren kortere end Exchange ActiveSync-handlingens levetid. Når dette sker, kommunikerer enheden og postkasseserveren ikke.

Kontroller TTL-indstillingerne på mellemserverne mellem iOS-enhederne og postkasseserveren. ActiveSync-handlinger mislykkes, når indstillingerne er mindre end den maksimale TTL.

Identificer fejlen

Når handlingen tager længere tid, end TTL-indstillingerne tillader, vises der en fejl på enheden. Det kan være en HTTP 500-fejl eller en statusfejl 110. Disse fejl kan forsinke kontodataene i mappen eller medføre en genindlæsning. Anmodninger om at synkronisere en Exchange-kalender kan f.eks. medføre en række 500-fejl i træk. Når dette sker, beder iOS om, at Exchange sender alle kalenderdata, næste gang der oprettes forbindelse. Dette gør det muligt for iOS at erstatte sin lokale buffer med kalenderdata.

Se ActiveSync-loggen for at finde ud af, hvilken type fejl enheden registrerede på tidspunktet for fejlen. Følgende er et eksempel på en HTTP 500-fejl i en ActiveSync-log:

Hændelsestype: Fejl
Hændelseskilde: Server ActiveSync
Computer: Server

Beskrivelse: Uventet Exchange-indbakkeserverfejl: Server: [minserver.virksomhed.com] Bruger: [bruger@virksomhed.com] HTTP-statuskode: [500]. Kontroller, at Exchange-indbakkeserveren fungerer korrekt.

Læs mere om, hvordan du identificerer HTTP- eller statusfejl i din Exchange-log.

Indstil serverens HBI til 59 minutter

HBI er den tid, som iOS beregner, der bør gå mellem ping til serveren. Hvis du er Exchange Server-administrator, skal du indstille serverens HBI til 59 minutter. Læs mere om, hvordan du justerer serverens HBI.

Bekræft timeout for alle netværksfirewalls

Hvis du er system- eller netværksadministrator, skal du indstille alle netværksfirewalls til timeout efter 30 minutter eller mere. Standardtimeout for nogle enheder kan være ned til fem minutter. Pings og andre synkroniseringsprocesser skal have tid nok til at nå til postkassen og tilbage igen. Læs mere om, hvordan du indstiller og bekræfter alle firewallindstillinger for et netværk.

Opdater indstillingerne på din iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du ikke ønsker at synkronisere så mange data med enheden, skal du reducere værdierne i disse indstillinger:

  • Antallet af Mail-dage til synkronisering
  • Perioden for synkronisering af kalenderbegivenheder
  • Hvor ofte enheden henter data fra serveren, og hvor ofte serveren sender data til enheden

Dette dokument opdateres, efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: