Indikatoren for vågeblus på Mac-computere

Læs mere om de forskellige måder, som indikatoren for vågeblus kan lyse på, og hvad lyssignalerne betyder.

Indikatoren for vågeblus på din MacBook, MacBook Air og MacBook Pro opfører sig forskelligt alt afhængigt af din Mac-computers tilstand. Lyssignalerne kan også være anvendt på nogle iMac-, Mac mini og Mac Pro-modeller, selv om de ikke har en indikator for vågeblus.

Når du trykker på afbryderknappen

Hver gang, du slukker din Mac, udfører den en række hardwaretests, der er kendt som selvtest ved start (POST).

Hvis indikatoren for vågeblus blinker mere end én gang, når du har startet computeren, og sekvensen gentages efter en kort pause, er computeren muligvis ikke kommet fejlfrit igennem selvtesten ved start.

Under opstart

Hvis du trykker på afbryderknappen for at starte computeren, lyser indikatoren for vågeblus. Mens computeren starter, lyser indikatoren for vågeblus, indtil GPU'en er initialiseret og skærmen tændes. Når GPU'en er initialiseret korrekt, tændes skærmen, og samtidig slukkes indikatoren for vågeblus. 

På Mac mini-modeller fra 2011 og nyere forbliver indikatoren for vågeblus tændt, mens computeren tændes.

Under brug eller ved slukket skærm

Indikatoren for vågeblus forbliver slukket, mens computeren er i brug. Hvis skærmen slukkes, men computeren stadig er tændt, tændes indikatoren for vågeblus uden at blinke. Den forbliver i denne tilstand, indtil skærmen tændes igen, hvorefter indikatoren for vågeblus slukkes igen.

På Mac mini-modeller fra 2011 og nyere forbliver indikatoren for vågeblus tændt, mens computeren er i brug. 

Du kan slå vågeblus for skærm til ved at trykke på Ctrl-Skift-Skub ud. Hvis du vil ændre dine indstillinger for vågeblus for skærm, skal du gå til Energibesparelse i Systemindstillinger og trække skyderen "Skærmen slukker efter" hen til den ønskede værdi.

På vågeblus

Når din Mac sover, skifter indikatoren for vågeblus langsomt mellem tændt og slukket tilstand. På Mac mini-modeller fra 2018 forbliver indikatoren for vågeblus tændt, mens computeren er på vågeblus. Du kan tilpasse din Mac-computers vågeblus under Energibesparelse i Systemindstillinger.

Hvis batteriet på en bærbar Mac-computer er helt opbrugt, og computeren går på sikkert vågeblus, er der ikke lys i indikatoren for vågeblus.

Under nedlukning

Når du vælger Luk ned, slukker macOS først GPU'en. Dette slukker for skærmen. Når skærmen slukkes, tændes indikatoren for vågeblus. Mens computeren i løbet af nogle få sekunder lukkes, er indikatoren for vågeblus tændt uden at blinke, og herefter afbrydes strømmen til bundkortet, samtidig med at lyset i indikatoren for vågeblus går ud. Når computeren er lukket helt, slukkes indikatoren for vågeblus.

På Mac mini-modeller fra 2018 slukkes indikatoren for vågeblus, når computeren er lukket helt ned.

Diagnosticering

  • Indikatoren for vågeblus kan anvendes til visuel diagnosticering for at finde ud af, om der er strøm på computeren under opstarten.
  • Hvis indikatoren for vågeblus på en MacBook Air (original, ultimo 2008 eller medio 2009) blinker fem gange ved opstart eller afbrydelse af vågeblus, og sekvensen gentages efter en kort pause, skal computerens batteri muligvis til service
Udgivelsesdato: