GarageBand til iOS: Lyden skifter ikke udgang sammen med Apogee Jam

Hvis du bruger en Apogee Jam og tilslutter eller fjerner eksterne højttalere eller hovedtelefoner fra hovedtelefonstikket, skifter lyden muligvis ikke til at blive afspillet fra de indbyggede højttalere, eksterne højttalere eller hovedtelefoner.

Genstart enheden for at løse problemet.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: