Det skal du gøre, hvis du ikke kan synkronisere dine iCloud-kontakter, -kalendere eller -påmindelser

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har brug for hjælp. For eksempel hvis de ændringer, du har foretaget på en enhed, ikke dukker op på alle dine enheder.

Start med at kontrollere følgende

Kontroller, om du stadig har brug for hjælp efter hvert af nedenstående trin. 

 1. Kontroller Systemstatus for iCloud Kontakter, Kalender og Påmindelser.
 2. Hvis der ikke vises en påmindelse på nogle enheder, skal du sørge for at køre den nyeste version af iOS, iPadOS eller macOS på hver enhed. Opgraderede påmindelser og delte påmindelser i iOS 13 eller nyere eller i macOS Catalina eller nyere er ikke kompatible med tidligere versioner af iOS eller macOS. Læs mere.
 3. Kontroller, om dato og tid er indstillet korrekt på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc.
 4. Sørg for, at du er logget på iCloud med samme Apple-id på alle dine enheder. Kontroller derefter, at du har slået Kontakter, Kalender og Påmindelser til* i dine iCloud-indstillinger. 
 5. Kontroller internetforbindelsen. Åbn Safari, og gå til www.apple.com/dk. Hvis du ikke kan åbne siden, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.
 6. Kontroller, at du har adgang til sikre websteder. Åbn Safari, og gå til kontosiden for dit Apple-id. Hvis webstedet ikke åbnes, skal du kontakte din internetudbyder for at få hjælp.
 7. Kontroller, at du ikke har overskredet din iCloud-lagringsplads eller grænsen for kontakter, kalendere og påmindelser i iCloud

* På en pc med Outlook 2016 eller nyere: Påmindelser kaldes Opgaver. 

Prøv disse trin på din enhed

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du prøve nedenstående trin på enheden.

iOS 13 og iPadOS eller nyere

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin. 

Opdater dine kontakter og kalendere

Hvis du vil opdatere dine kontakter, skal du åbne Kontakter og skubbe ned på listen. Hvis du vil opdatere dine kontaktgrupper, skal du trykke på Grupper i øverste venstre hjørne og derefter skubbe ned på listen. 

Opdater dine kalendere:

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Tryk på fanen Kalendere.
 3. Skub nedad på listen for at opdatere dine begivenheder.

Kontroller dine appindstillinger

 1. Kontroller, at du har slået Kontakter, Kalender og Påmindelser til på din enhed. 
 2. Hvis du bruger flere grupper eller konti i appen Kontakter eller Kalendere, skal du sørge for, at dine iCloud-kontakter og -kalendere er indstillet til at blive vist:
  • Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
  • Åbn appen Kalender, og tryk på fanen Kalendere. Sørg for, at alle iCloud-kalendere er valgt. 
 3. Rediger opdateringshyppigheden for dine kalendere: 
  1. Tryk på Indstillinger og derefter på Kalender.
  2. Tryk på Synkroniser.
  3. Hvis Alle begivenheder er valgt, skal du i stedet vælge et bestemt tidsrum, som f.eks. Begivenhed 1 måned tilbage. Hvis der er valgt et bestemt tidsrum, skal du i stedet vælge Alle begivenheder. 
  4. Gå tilbage til din hjemmeskærm. 
  5. Vent et par minutter, og åbn derefter appen Kalender. Tryk på fanen Kalendere, og skub ned for at opdatere.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres dagligt, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kalender før næste dag.

Indstil iCloud-kontakter, -kalendere eller -påmindelser som standard

Hvis dine kontakter, kalendere og påmindelser er i iCloud, opdaterer iCloud automatisk dine oplysninger. Hvis dine oplysninger findes på en tredjepartskonto som Google eller Yahoo, kan du ændre din standardkonto til iCloud. Dine eksisterende oplysninger fra en tredjepartstjeneste flyttes ikke til iCloud, når du ændrer din standardkonto til iCloud.

Kontakter

Se, hvilken konto dine kontakter er på:

 1. Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre.
 2. Fjern markeringen af Hele [konto] for eventuelle konti fra andre udbydere, f.eks. Gmail eller Yahoo.
 3. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 4. Tryk på OK for at se din liste over kontakter. Hvis du ikke kan se den kontakt, du leder efter, er den arkiveret i en anden konto.
 5. Hvis du har en kopi af dine kontakter fra en tredjepartstjeneste i vCard-format version 3.0 eller nyere, kan du importere kontakterne til iCloud.

Indstil iCloud som standardkonto for dine kontakter:

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Kontakter.
 2. Tryk på Standardkonto.
 3. Vælg iCloud.

Kalender og Påmindelser

Hvis du vil se, hvilken konto dine kontakter er på, skal du åbne appen Kalender og derefter trykke på fanen Kalendere. 

Indstil en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Kalender.
 2. Tryk på Standardkalender. 
 3. Tryk på en kalender under iCloud for at gøre den til standard.

Indstil en påmindelsesliste i iCloud som standardlisten: 

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Påmindelser.
 2. Tryk på Standardliste. 
 3. Tryk på en liste under iCloud for at gøre den til din standardliste.

Genstart appen Kontakter, Kalender eller Påmindelser

 1. Luk appen.
 2. Gå tilbage til din hjemmeskærm.
 3. Vent et øjeblik, og åbn derefter appen igen. 

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påmindelser fra og til igen

 1. Tryk på Indstillinger > [dit navn] > iCloud. 
 2. Skub for at slå Kontakter, Kalender og Påmindelser fra.*
 3. Hvis du ser dine kalendere eller påmindelser i iCloud.com eller på nogle af dine enheder, kan du vælge Slet fra min [enhed]. Hvis ikke, skal du vælge Behold på min [enhed].
 4. Vent nogle minutter, og slå derefter Kontakter, Kalender eller Påmindelser til igen.

* Lokale påmindelser vil blive slettet fra din enhed, men dine oplysninger bliver ikke slettet fra iCloud. Når du igen slår Påmindelser til, bliver dine påmindelser synkroniseret til din enhed igen.

Genstart din iPhone, iPad eller iPod touch

Se her, hvordan du genstarter din iPhone, iPad eller iPod touch.

iOS 12

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin. 

Opdater dine kontakter, kalendere og påmindelser

Hvis du vil opdatere dine kontakter, skal du åbne Kontakter og skubbe ned på listen. Hvis du vil opdatere dine kontaktgrupper, skal du trykke på Grupper i øverste venstre hjørne og derefter skubbe ned på listen. 

Opdater dine kalendere og påmindelser: 

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Tryk på fanen Kalendere.
 3. Skub nedad på listen for at opdatere dine begivenheder og påmindelser.

Kontroller dine appindstillinger

 1. Kontroller, at du har slået Kontakter, Kalender og Påmindelser til på din enhed. 
 2. Hvis du bruger flere grupper eller konti i appen Kontakter eller Kalendere, skal du sørge for, at dine iCloud-kontakter og -kalendere er indstillet til at blive vist:
  • Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
  • Åbn appen Kalender, og tryk på fanen Kalendere. Sørg for, at Hele iCloud er valgt. 
 3. Tilpas, hvor ofte dine kalendere og påmindelser opdateres: 
  1. Tryk på Indstillinger > Kalender, eller tryk på Indstillinger > Påmindelser.
  2. Tryk på Synkroniser.
  3. Hvis Alle begivenheder eller Alle påmindelser er valgt, skal du i stedet vælge et bestemt tidsrum, f.eks. Begivenheder eller Påmindelser 1 måned tilbage. Hvis der er valgt et bestemt tidsrum, skal du i stedet vælge Alle begivenheder eller Alle påmindelser. 
  4. Tryk på knappen Hjem. 
  5. Vent et par minutter. Åbn appen Kalender, tryk på fanen Kalendere, og skub nedad for at opdatere.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres dagligt, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kalender før næste dag.

Indstil iCloud-kontakter, -kalendere eller -påmindelser som standard

Hvis dine kontakter, kalendere og påmindelser er i iCloud, opdaterer iCloud automatisk dine oplysninger. Se, om dine oplysninger er i iCloud eller på en konto fra en anden udbyder, f.eks. Google eller Yahoo. Skift derefter standardkonto til iCloud.

Kontakter

Se, hvilken konto dine kontakter er på: 

 1. Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre.
 2. Fjern markeringen af Hele [konto] for eventuelle konti fra andre udbydere, f.eks. Gmail eller Yahoo.
 3. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 4. Tryk på OK for at se din liste over kontakter. Hvis du ikke kan se den kontakt, du leder efter, er den arkiveret i en anden konto.
 5. Du kan importere kontakten i iCloud fra en anden tjeneste.

Indstil iCloud som standardkonto for dine kontakter:

 1. Tryk på Indstillinger > Kontakter.
 2. Tryk på Standardkonto.
 3. Vælg iCloud.

Kalender og Påmindelser

Se, hvilken konto dine kalendere er på:

 1. Åbn appen Kalender. 
 2. Tryk på en begivenhed for at åbne den.
 3. Tryk på kalendernavnet for at se, om begivenheden er i en iCloud-kalender.

Indstil en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryk på Indstillinger > Kalender.
 2. Tryk på Standardkalender. 
 3. Tryk på en kalender under iCloud for at gøre den til standard.

Se, hvilken konto dine påmindelser er på: 

 1. Åbn appen Påmindelser.
 2. Tryk på listenavnet øverst til venstre for at se alle dine lister.
 3. Se, om listen er arkiveret på din enhed eller i iCloud. Åbn en liste, og tryk på Rediger. Hvis Deling vises, er listen i iCloud.

Når du opretter en påmindelse, kan du vælge at arkivere den i iCloud eller på din iOS-enhed.

Genstart appen Kontakter, Kalender eller Påmindelser

 1. Dobbeltklik på knappen Hjem for at få vist dine åbne apps.
 2. Find appen, og skub op for at lukke den.
 3. Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage til hjemmeskærmen.
 4. Vent et øjeblik, og åbn derefter appen igen.

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påmindelser fra og til igen

 1. Tryk på Indstillinger > [dit navn] > iCloud. 
 2. Skub for at slå Kontakter, Kalender og Påmindelser fra.*
 3. Hvis du ser dine kalendere eller påmindelser i iCloud.com eller på nogle af dine enheder, kan du vælge Slet fra min [enhed]. Hvis ikke, skal du vælge Behold på min [enhed].
 4. Vent nogle minutter, og slå derefter Kontakter, Kalender eller Påmindelser til igen.

* Lokale påmindelser vil blive slettet fra din enhed, men dine oplysninger bliver ikke slettet fra iCloud. Når du igen slår Påmindelser til, bliver dine påmindelser synkroniseret til din enhed igen.

Genstart din iPhone, iPad eller iPod touch

Genstart enheden. Se her, hvordan du genstarter din iPhoneiPad eller iPod touch.

Fremtving synkronisering af kalenderdata på dit Apple Watch

Hvis du vil fremtvinge synkronisering af kalenderdata på dit Apple Watch, skal du gøre følgende:

 1. Åbn appen Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Generelt, og tryk derefter på Nulstil.
 3. Tryk på Nulstil synkroniseringsdata.

Hvis et familiemedlem indstiller dit Apple Watch for dig, kan du ikke gennemtvinge en synkronisering af kalenderdata. 

macOS

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin.

Opdater dine kalendere og påmindelser

Du kan opdatere dine kalendere fra appen Kalender:

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Vælg Vis.
 3. Opdater Kalendere.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres en gang i timen, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kontakter eller Kalender i en times tid.

Hvis du vil opdatere dine påmindelser, skal du lukke appen Påmindelser og derefter åbne den igen. 

Tjek, hvilken konto der er indstillet som standard for Kalender, Påmindelser og Kontakter

Hvis du gemmer og redigerer dine begivenheder i iCloud i stedet for et andet sted, f.eks. På min Mac, Exchange eller Google, opdaterer iCloud automatisk dine kalendere. Hvis du bruger flere konti på din Mac, f.eks. iCloud, Gmail og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud er standardkontoen i Kalender:

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Vælg Kalender > Indstillinger.
 3. Gå til fanen Generelt, og kontroller, at en af dine iCloud-kalendere er indstillet som standard.

Hvis du gemmer og redigerer dine kontakter i iCloud i stedet for et andet sted, f.eks. På min Mac, Exchange eller Google, opdaterer iCloud automatisk dine kontakter. Hvis du bruger flere konti på din Mac, f.eks. iCloud, Gmail og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud er standardkontoen i Kontakter:

 1. Åbn appen Kontakter.
 2. Vælg Kontakter > Konti.
 3. Klik på fanen iCloud, og kontroller, at du er logget ind med dit Apple-id. 

Så længe Påmindelser er slået til i Systemindstillinger, vises dine iCloud-påmindelser på din Mac. 

Slå iCloud-kalender og iCloud-påmindelser fra og til igen

 1. Luk appene Kalender og Påmindelser.
 2. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, klik på Apple-id, og klik derefter på iCloud. Hvis du bruger macOS Mojave eller en tidligere version, skal du vælge Apple-menuen  > Systemindstillinger og klikke på iCloud.
 3. Fjern markeringen af Kalendere og Påmindelser.* 
 4. Luk Systemindstillinger, og vent et minuts tid.
 5. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, klik på Apple-id, og klik derefter på iCloud. Hvis du bruger macOS Mojave eller en tidligere version, skal du vælge Apple-menuen  > Systemindstillinger og klikke på iCloud.
 6. Vælg Kalendere og Påmindelser.
 7. Åbn Kalender og Påmindelser.

* Lokale påmindelser vil blive slettet fra din enhed, men dine oplysninger bliver ikke slettet fra iCloud. Når du igen slår Påmindelser til, bliver dine påmindelser synkroniseret til din enhed igen.

Genstart computeren

Når du har genstartet computeren, skal du kontrollere, om problemet er løst. 

iCloud.com

Hvis du ikke kan se alle dine opdateringer eller har et andet problem, kan du prøve disse trin på iCloud.com:

 1. Opdater din browser, og ryd bufferen.
 2. Hvis du ikke kan se opdateringer fra andre enheder, skal du åbne en anden app på iCloud.com, f.eks. Mail. Gå derefter tilbage til appen Kontakter, Kalender eller Påmindelser.
 3. Log ud af iCloud.com, og log ind igen. 
 4. Ryd browserhistorikken. Vælg Historik > Slet historik.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres dagligt, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kalender før næste dag.

Sådan gør du, hvis du modtager en spamanmodning i iCloud-kalender

Giv os besked, hvis du får en kalenderanmodning, som muligvis kan være spam eller reklame. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id, og gå til appen Kalender. Åbn den begivenhed, du vil markere som reklame, klik på Rapporter reklame, og klik derefter på OK. Vi sletter automatisk begivenheden fra din kalender på alle enheder, der er logget ind med det samme Apple-id.

Du kan også gå til invitationen på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac og vælge Rapporter reklame > Slet og rapporter reklame.

Microsoft Windows

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin.

Påmindelser kaldes for Opgaver i iCloud til Windows.

Opdater Outlook

Klik på Opdater symbolet Opdater i Outlook.

Slå iCloud-kontakter, -kalender og -opgaver fra og til igen

 1. Åbn iCloud til Windows.
 2. Fjern markeringen af Mail, Kontakter, Kalendere og Opgaver, og klik på Anvend.
 3. Vent et øjeblik, marker Mail, Kontakter, Kalendere og Opgaver, og klik derefter på Anvend.
 4. Åbn Outlook.

Kontroller, at iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt

I Outlook 2010 eller nyere:

 1. Klik på menuen Filer.
 2. Klik på Indstillinger i venstre panel.
 3. Klik på Tilføjelsesprogrammer i det venstre panel på vinduet med Outlook-indstillinger.
 4. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 5. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Læs om håndtering af tilføjelsesprogrammer i Microsoft Outlook.

Kontroller standardkontoen i Outlook

I Outlook 2010 eller nyere:

 1. Klik på menuen Filer.
 2. Vælg Oplysninger > Kontoindstillinger > Datafiler. 
 3. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er standardkontoen i kolonnen Kommentarer.

Genstart computeren

Når du har genstartet computeren, skal du kontrollere, om problemet er løst.

Hvis du stadig har brug for hjælp

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Apple-support. Du kan også bruge disse trin til at fjerne dublerede kontakter eller kalendere.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: