Det skal du gøre, hvis du ikke kan synkronisere dine iCloud-kontakter, -kalendere eller -påmindelser

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har brug for hjælp. For eksempel hvis de ændringer, du har foretaget på en enhed, ikke dukker op på alle dine enheder.

Prøv først disse trin

Sørg for, at iCloud-kontakter, -kalendere og -påmindelser er tilgængelige. Hvis der er et problem, skal du prøve igen, når det er løst. Hvis der ikke er et problem, skal du prøve disse trin.

Husk at sikkerhedskopiere dine kontakter, kalendere og påmindelser, så du ikke mister noget. 

Vigtigt: Opgraderede påmindelser er ikke kompatible med tidligere versioner af iOS og macOS. Hvis du opgraderer dine påmindelser på en iPhone med iOS 13, kan en iPad og Mac, der bruger den samme iCloud-konto, ikke få adgang til dine påmindelser, før iPadOS og macOS 10.15 Catalina bliver tilgængelige. Delte påmindelser er heller ikke tilgængelige for brugere med tidligere versioner af iOS og macOS, før de opgraderer.

Kontroller efter hvert trin, om du fortsat mangler hjælp:

 1. Søg efter opdateringer til din iPhone, iPad, iPod touchMac eller pc. Hvis du vil bruge iCloud, skal dine enheder opfylde systemkravene
 2. Kontroller, om dato og tid er indstillet korrekt på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. 
 3. Sørg for, at du er logget ind på iCloud med det samme Apple-id på alle dine enheder, og kontroller dine indstillinger.
  • På din iPhone: Tryk på Indstillinger > [dit navn] > iCloud. Hvis du bruger iOS 10.2 eller tidligere, skal du trykke på Indstillinger > iCloud. Kontroller dit Apple-id, og sørg for at aktivere det, du vil opdatere (Kontakter, Kalendere eller Påmindelser).
  • På din Mac-computer skal du vælge Apple-menuen () > Systemindstillinger og derefter iCloud. Kontroller dit Apple-id, og sørg for at vælge det, du vil opdatere (Kontakter, Kalendere eller Påmindelser). 
  • På din pc: Åbn iCloud til Windows. Kontroller dit Apple-id, og sørg for at vælge det, du vil opdatere (Mail, Kontakter, Kalendere og Opgaver).
 4. Hvis du bruger dit Apple-id til at logge ind på apps fra andre producenter, skal du beskytte din konto med tofaktorgodkendelse og bruge en app-specifik adgangskode. Hvis du ikke har nogen enheder, der kan opdateres til iOS 9 eller OS X El Capitan eller nyere, kan du indstille totrinsbekræftelse i stedet.
 5. Åbn Safari, og gå til www.apple.com/dk/ for at kontrollere din forbindelse. Hvis du ikke kan åbne siden, kan du få hjælp til at oprette forbindelse til internettet
 6. Åbn et sikkert websted som f.eks. kontosiden for dit Apple-id for at se, om du har adgang til port 443. Hvis webstedet ikke åbner, skal du kontakte din internetudbyder for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at kunne opdatere dine oplysninger i iCloud. 
 7. Hold dine data inden for grænserne. Dine data opdateres ikke, hvis du overskrider grænsen.

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du prøve nedenstående trin på enheden.

Prøv disse trin på din enhed

Vælg din enhed nedenfor, og se, hvad du så skal gøre.

iOS 13 eller en nyere version

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin. 

Sådan opdaterer du dine kontakter og kalendere

Hvis du vil opdatere dine kontakter, skal du åbne Kontakter og skubbe nedad på listen.

Sådan opdaterer du dine kontaktgrupper:

 1. Åbn appen Kontakter.
 2. Tryk på Grupper øverst til venstre.
 3. Skub nedad på listen for at opdatere dine grupper.

Sådan opdaterer du dine kalendere:

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Tryk på fanen Kalendere.
 3. Skub nedad på listen for at opdatere dine begivenheder.

Sådan indstiller du iCloud-kontakter, -kalendere eller -påmindelser som standard

Hvis dine kontakter, kalendere og påmindelser er i iCloud, opdaterer iCloud automatisk dine oplysninger. Se, om dine oplysninger er i iCloud eller på en konto fra en anden udbyder, f.eks. Google eller Yahoo. Skift derefter standardkonto til iCloud.

Sådan ser du, hvilken konto dine kontakter er på:

 1. Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre.
 2. Fjern markeringen af Hele [konto] for eventuelle konti fra andre udbydere, f.eks. Gmail eller Yahoo.
 3. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 4. Tryk på OK for at se din liste over kontakter. Hvis du ikke kan se den kontakt, du leder efter, er den arkiveret i en anden konto.
 5. Du kan importere kontakten i iCloud fra en anden tjeneste.

Indstil iCloud som standardkonto for dine kontakter i iOS 8 eller nyere model:

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Kontakter.
 2. Tryk på Standardkonto.
 3. Vælg iCloud.

Hvis du vil se, hvilken konto dine kontakter er på, skal du åbne appen Kalender og derefter trykke på fanen Kalendere. 

Indstil en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Kalender.
 2. Tryk på Standardkalender. 
 3. Tryk på en kalender under iCloud for at gøre den til standard.

Indstil en påmindelsesliste i iCloud som standardlisten: 

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Påmindelser.
 2. Tryk på Standardliste. 
 3. Tryk på en liste under iCloud for at gøre den til din standardliste.

Sådan kontrollerer du dine appindstillinger

Sørg for, at dine iCloud-kontakter og -kalendere er indstillet til visning i appen Kontakter eller Kalender:

 • Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 • Åbn appen Kalender, og tryk på fanen Kalendere. Sørg for, at alle iCloud-kalendere er valgt. 

Sørg for, at dine Påmindelser vises:

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på [dit navn].
 2. Tryk på iCloud. Hvis du bruger iOS 10.2 eller en tidligere version, skal du gå til Indstillinger og derefter iCloud.
 3. Skub for at slå Påmindelser til.

Sådan ændrer du opdateringshyppigheden for dine kalendere: 

 1. Tryk på Indstillinger og derefter på Kalender.
 2. Tryk på Synkroniser.
 3. Hvis Alle begivenheder er valgt, skal du i stedet vælge et bestemt tidsrum, som f.eks. Begivenhed 1 måned tilbage. Hvis der er valgt et bestemt tidsrum, skal du i stedet vælge Alle begivenheder. 
 4. Gå tilbage til din hjemmeskærm. 
 5. Vent et par minutter, og åbn derefter appen Kalender. Tryk på fanen Kalendere, og skub ned for at opdatere.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres dagligt, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kalender før næste dag.

Sådan genstarter du appen Kontakter, Kalender eller Påmindelser

 1. Luk appen.
 2. Gå tilbage til din hjemmeskærm.
 3. Vent et øjeblik, og åbn derefter appen igen. 

Sådan slår du iCloud-kontakter, -kalender eller -påmindelser fra og til igen

 1. Tryk på Indstillinger, [dit navn] og derefter iCloud. Hvis du bruger iOS 10.2 eller en tidligere version, skal du gå til Indstillinger og derefter iCloud.
 2. Skub for at slå Kontakter, Kalender og Påmindelser fra.*
 3. Hvis du ser dine kalendere eller påmindelser i iCloud.com eller på nogle af dine enheder, kan du vælge Slet fra min [enhed]. Hvis ikke, skal du vælge Behold på min [enhed].
 4. Vent nogle minutter, og slå derefter Kontakter, Kalender eller Påmindelser til igen.

* Lokale påmindelser vil blive slettet fra din enhed, men dine oplysninger bliver ikke slettet fra iCloud. Når du igen slår Påmindelser til, bliver dine påmindelser synkroniseret til din enhed igen.

Genstart af din iPhone, iPad eller iPod touch

Genstart enheden. Følg disse trin, hvis du er usikker på, hvordan du gør det.

iOS 12

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin. 

Opdater dine kontakter, kalendere og påmindelser

Sådan opdaterer du dine kalendere og påmindelser: 

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Tryk på fanen Kalendere.
 3. Skub nedad på listen for at opdatere dine begivenheder og påmindelser.

Hvis du vil opdatere dine kontakter, skal du åbne Kontakter og skubbe nedad på listen. 

Sådan opdaterer du dine kontaktgrupper:

 1. Åbn appen Kontakter. 
 2. Tryk på Grupper øverst til venstre.
 3. Skub nedad på listen for at opdatere dine grupper. 

Sådan indstiller du iCloud-kontakter, -kalendere eller -påmindelser som standard

Hvis dine kontakter, kalendere og påmindelser er i iCloud, opdaterer iCloud automatisk dine oplysninger. Se, om dine oplysninger er i iCloud eller på en konto fra en anden udbyder, f.eks. Google eller Yahoo. Skift derefter standardkonto til iCloud.

Se, hvilken konto dine kontakter er på: 

 1. Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre.
 2. Fjern markeringen af Hele [konto] for eventuelle konti fra andre udbydere, f.eks. Gmail eller Yahoo.
 3. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 4. Tryk på OK for at se din liste over kontakter. Hvis du ikke kan se den kontakt, du leder efter, er den arkiveret i en anden konto.
 5. Du kan importere kontakten i iCloud fra en anden tjeneste.

Indstil iCloud som standardkonto for dine kontakter i iOS 8 eller nyere model:

 1. Tryk på Indstillinger > Kontakter.
 2. Tryk på Standardkonto.
 3. Vælg iCloud.

Se, hvilken konto dine kalendere er på:

 1. Åbn appen Kalender. 
 2. Tryk på en begivenhed for at åbne den.
 3. Tryk på kalendernavnet for at se, om begivenheden er i en iCloud-kalender.

Indstil en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryk på Indstillinger > Kalender.
 2. Tryk på Standardkalender. 
 3. Tryk på en kalender under iCloud for at gøre den til standard.

Se, hvilken konto dine påmindelser er på: 

 1. Åbn appen Påmindelser.
 2. Tryk på listenavnet øverst til venstre for at se alle dine lister.
 3. Se, om listen er arkiveret på din enhed eller i iCloud. Åbn en liste, og tryk på Rediger. Hvis Deling vises, er listen i iCloud.

Når du opretter en påmindelse, kan du vælge at arkivere den i iCloud eller på din iOS-enhed.

Sådan kontrollerer du dine appindstillinger

Sørg for, at dine iCloud-kontakter og -kalendere er indstillet til visning i appen Kontakter eller Kalender:

 • Åbn appen Kontakter, og tryk på Grupper øverst til venstre. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 • Åbn appen Kalender, og tryk på fanen Kalendere. Sørg for, at Hele iCloud er valgt. 

Sådan ændrer du opdateringshyppigheden for dine kalendere og påmindelser: 

 1. Tryk på Indstillinger > Kalender, eller tryk på Indstillinger > Påmindelser.
 2. Tryk på Synkroniser.
 3. Hvis Alle begivenheder eller Alle påmindelser er valgt, skal du i stedet vælge et bestemt tidsrum, f.eks. Begivenheder eller Påmindelser 1 måned tilbage. Hvis der er valgt et bestemt tidsrum, skal du i stedet vælge Alle begivenheder eller Alle påmindelser. 
 4. Tryk på knappen Hjem. 
 5. Vent et par minutter. Åbn appen Kalender, tryk på fanen Kalendere, og skub nedad for at opdatere.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres dagligt, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kalender før næste dag.

 

Sådan genstarter du appen Kontakter, Kalender eller Påmindelser

 1. Dobbeltklik på knappen Hjem for at få vist dine åbne apps.
 2. Find appen, og skub op for at lukke den.
 3. Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage til hjemmeskærmen.
 4. Vent et øjeblik, og åbn derefter appen igen.

Sådan slår du iCloud-kontakter, -kalender eller -påmindelser fra og til igen

 1. Tryk på Indstillinger > [dit navn] > iCloud. Hvis du bruger iOS 10.2 eller tidligere, skal du gå til Indstillinger > iCloud.
 2. Skub for at slå Kontakter, Kalender og Påmindelser fra.*
 3. Hvis du ser dine kalendere eller påmindelser i iCloud.com eller på nogle af dine enheder, kan du vælge Slet fra min [enhed]. Hvis ikke, skal du vælge Behold på min [enhed].
 4. Vent nogle minutter, og slå derefter Kontakter, Kalender eller Påmindelser til igen.

* Lokale påmindelser vil blive slettet fra din enhed, men dine oplysninger bliver ikke slettet fra iCloud. Når du igen slår Påmindelser til, bliver dine påmindelser synkroniseret til din enhed igen.

Genstart af din iPhone, iPad eller iPod touch

Genstart enheden. Følg disse trin, hvis du er usikker på, hvordan du gør det.

Sådan fremtvinger du synkronisering af Kalender-data på dit Apple Watch

Hvis du vil fremtvinge synkronisering af Kalender-data på dit Apple Watch, skal du gøre følgende:

 1. Åbn appen Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Generelt, og tryk derefter på Nulstil.
 3. Tryk på Nulstil synkroniseringsdata.

Mac

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin.

Sådan opdaterer du dine kalendere og påmindelser

Du kan opdatere dine kalendere og påmindelser i appen Kalender:

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Vælg Vis.
 3. Opdater Kalendere.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres en gang i timen, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kontakter eller Kalender i en times tid.

 

Sådan kontrollerer du standardkontoen i Kalender

Hvis du arkiverer og redigerer begivenheder i iCloud i stedet for via en anden konto, f.eks. På min Mac, Exchange eller Google, opdaterer iCloud automatisk dine kalendere. Hvis du bruger flere konti på din Mac, f.eks. iCloud, Gmail og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud er standardkontoen i Kalender:

 1. Åbn appen Kalender.
 2. Vælg Kalender > Indstillinger.
 3. På fanen Generelt skal du sørge for, at en af dine iCloud-kalendere er indstillet som standardkontoen.

Når du har indstillet iCloud-påmindelser, bliver du muligvis nødt til at afslutte og starte Påmindelser igen på din Mac. Kontroller derefter, at du har indstillet din konto korrekt i Påmindelser:

 1. Åbn appen Påmindelser.
 2. Vælg Påmindelser > Konti.
 3. Klik på fanen iCloud, og kontroller, at du er logget ind med dit Apple-id.

Sådan slår du iCloud-kalender og iCloud-påmindelser fra og til igen

 1. Luk appsene Kalender og Påmindelser.
 2. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik på iCloud.
 3. Fjern markeringen af Kalendere og Påmindelser.* 
 4. Luk Systemindstillinger, og vent et minuts tid.
 5. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik på iCloud.
 6. Vælg Kalendere.
 7. Åbn Kalender og Påmindelser.
  iCloud-indstillingerne viser de valgte Kalendere

* Lokale påmindelser vil blive slettet fra din enhed, men dine oplysninger bliver ikke slettet fra iCloud. Når du igen slår Påmindelser til, bliver dine påmindelser synkroniseret til din enhed igen.

Genstart computeren

Når du har genstartet computeren, skal du kontrollere, om problemet er løst. 

iCloud.com

Hvis du ikke kan se alle dine opdateringer eller har et andet problem, kan du prøve disse trin på iCloud.com:

 1. Opdater din browser, og ryd bufferen.
 2. Hvis du ikke kan se opdateringer fra andre enheder, skal du åbne en anden app på iCloud.com, f.eks. Mail. Gå derefter tilbage til appen Kontakter, Kalender eller Påmindelser.
 3. Log ud af iCloud.com, og log ind igen. 
 4. Sådan rydder du browserhistorikken. Vælg Historik > Slet historik.

Da Fødselsdagskalenderen i iCloud opdateres dagligt, vil du muligvis ikke se ændringer i fødselsdage i appen Kalender før næste dag.

Sådan gør du, hvis du modtager en spamanmodning i iCloud-kalender

Giv os besked, hvis du får en kalenderanmodning, som muligvis kan være spam eller reklame. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id, og gå til appen Kalender. Åbn den begivenhed, du vil markere som reklame, klik på Rapporter reklame, og klik derefter på OK. Vi sletter automatisk begivenheden fra din kalender på alle enheder, der er logget ind med det samme Apple-id.

Du kan også gå til invitationen på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac og vælge Rapporter reklame > Slet og rapporter reklame.

Microsoft Windows

Kontroller dine kontakter, kalendere eller påmindelser efter hvert trin.

Påmindelser kaldes for Opgaver i iCloud til Windows.

Sådan opdaterer du Outlook

Klik på Opdater symbolet Opdater i Outlook.

Sådan slår du iCloud-kontakter, -kalender og -opgaver fra og til igen

 1. Åbn iCloud til Windows.
 2. Fjern markeringen af Mail, Kontakter, Kalendere og Opgaver, og klik på Anvend.
 3. Vent et øjeblik, marker Mail, Kontakter, Kalendere og Opgaver, og klik derefter på Anvend.
 4. Åbn Outlook.

Sådan kontrollerer du, at iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt

I Outlook 2010 eller nyere:

 1. Klik på menuen Filer.
 2. Klik på Indstillinger i venstre panel.
 3. Klik på Tilføjelsesprogrammer i det venstre panel på vinduet med Outlook-indstillinger.
 4. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 5. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

I Outlook 2007:

 1. Vælg Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.
 2. Vælg Tilføjelsesprogrammer i kolonnen til venstre.
 3. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet på listen over tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.

Læs om håndtering af tilføjelsesprogrammer i Microsoft Outlook.

Sådan kontrollerer du standardkontoen i Outlook

 • I Outlook 2010: Vælg filer > Oplysninger > Kontoindstillinger > Datafiler. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er standardkontoen i kolonnen Kommentarer.
 • I Outlook 2007: Vælg Filer > Datafilstyring > Datafiler. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er standardkontoen i kolonnen Kommentarer.

Genstart computeren

Når du har genstartet computeren, skal du kontrollere, om problemet er løst.

Hvis du stadig har brug for hjælp

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Apple-support. Du kan også bruge disse trin til at fjerne dublerede kontakter eller kalendere.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: