Hjælp til iCloud Kalender

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du oplever problemer med iCloud Kalender. Eksempel: Ændringer af kalenderen vises muligvis ikke på alle dine enheder.

Før du starter

 • Kontroller siden med Systemstatus for at finde ud af, om der er kendte problemer, der påvirker iCloud Kalender, hvis du ikke mener, at din enhed er skyld i problemet.
 • Kontroller, at enhedens dato og tid er indstillet korrekt.  Det er nemt at løse problemer, der skyldes forkert dato og tid, ved at angive de korrekte oplysninger.
 • Sørg for at sikkerhedskopiere dine kalendere, så du ikke mister vigtige oplysninger. 
 • Hvis der vises dublerede kalendere, kan du få hjælp til at fjerne dubletterne.

Du kan også få hjælp, hvis du ikke kan få vist, downloade eller føje bilag til en kalenderbegivenhed

iOS

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Slå iCloud Kalender til, og opdater enheden

Kontroller internetforbindelsen

 1. Åbn Safari, og gå til www.apple.com/dk/. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, opdateres iCloud-kalendere og -begivenheder ikke i appen Kalender. Få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Prøv at åbne et sikkert websted på iOS-enheden for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Hvis webstedet ikke åbnes, har du ikke adgang. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at kunne sende pushopdateringer mellem iCloud og dine enheder.

Opdater kalendere

 1. Åbn Kalender, og tryk på fanen Kalendere for at indlæse kalenderlisten.
 2. Skub ned på listen for at opdatere.

Hvis du oplever problemer med iCloud-kalenderen Fødselsdage, skal du huske på, at den opdateres en gang i timen. Det kan tage op til en time, før ændringer af fødselsdagsfeltet i iCloud Kontakter afspejles i iCloud Kalender.

Kontroller standardkontoen i Kalender

Hvis du arkiverer og redigerer begivenheder med iCloud-kontoen i stedet for en konto fra en anden udbyder, f.eks. Google eller Yahoo, opdaterer iCloud automatisk dine kalendere.

I iOS 7 og nyere versioner kan du få vist den kalenderkonto, der opdaterer begivenheder:

 1. Åbn appen Kalender på enheden, og tryk på en begivenhed for at få vist oplysninger om begivenheden. 
 2. Tryk på kalendernavnet for at se, om begivenheden opdateres via en iCloud-kalender.

Hvis enheden bruger flere konti som iCloud, Google og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud-kalenderen er standardkontoen i Kalender:

 1. Tryk på Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Standardkalender. 
 2. Tryk på en iCloud-kalender for at indstille den som standardkontoen i Kalender.

Skift synkroniseringsindstillinger

 1. Tryk på Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere.
 2. Tryk på Synkroniser under Kalendere. Hvis synkroniseringen er indstillet til Alle begivenheder, skal du angive en bestemt varighed – f.eks. Begiv. 1 måned tilbage. Skift indstillingen til Alle begivenheder, hvis der i forvejen er valgt en bestemt varighed.
 3. Tryk på knappen Hjem. 
 4. Vent flere minutter. Åbn Kalender, tryk på Kalendere, og skub ned for at opdatere.

Genstart Kalender

Slut og genstart appen Kalender på din iOS-enhed.

iOS 7 eller en nyere version:

 1. Dobbeltklik på knappen Hjem for at få vist dine åbne apps.
 2. Find eksempelvisningsskærmen Kalender, og skub op for at lukke appen.
 3. Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage hjemmeskærmen.
 4. Vent et øjeblik, og åbn derefter igen appen Kalender.

Slå iCloud Kalender fra, og slå den derefter til igen

 1. Tryk på Indstillinger > iCloud.
 2. Slå Kalender fra.
 3. Du kan vælge Slet fra min [enhed], hvis dataene findes på webstedet icloud.com/calendar og en eller flere af dine enheder. Ellers skal du vælge Bevar på min [enhed].
 4. Vent et øjeblik, inden du slår Kalender til igen.

Genstart enheden

Hold knappen Vågeblus til/fra nede, og træk i mærket, når du bliver bedt om at slukke enheden. Tænd enheden igen.

OS X Mountain Lion eller en nyere version

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Serverfejl 507

Hvis du får vist beskeden "Serveren svarede med 507 ved handlingen CalDAVWriteEntityQueueableOperation", har du overskredet én eller flere begrænsninger i iCloud Kalender. Fjern nogle kalender- eller påmindelsesdata fra iCloud-kontoen.

Slå iCloud-kalender til, og opdater softwaren

 • Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på iCloud, og vælg Kalendere (eller Kalendere og påmindelser i OS X Mountain Lion).
 • Opgrader til den nyeste version af OS X, der understøttes af Mac-computeren.

Kontroller internetforbindelsen

 1. Prøv at gå til www.apple.com/dk i Safari. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, opdateres iCloud-kalendere og -begivenheder ikke i programmet Kalender. Få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Åbn et sikkert websted på Mac-computeren for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Hvis webstedet ikke åbnes, har du ikke adgang. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at kunne sende pushopdateringer mellem iCloud og dine enheder.

Kontroller iCloud-kontooplysningerne

Åbn Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik på iCloud. Sørg for, at du er logget på den samme iCloud-konto, som du bruger på dine andre understøttede enheder.

Opdater kalendere

 1. Åbn Kalender.
 2. Vælg Oversigt > Opdater kalendere.

Hvis du oplever problemer med iCloud-kalenderen Fødselsdage, skal du huske på, at den opdateres en gang i timen. Det kan tage op til en time, før ændringer af fødselsdagsfeltet i iCloud Kontakter afspejles i iCloud Kalender.

Kontroller standardkontoen i Kalender

Hvis du arkiverer og redigerer begivenheder i iCloud-afsnittet i Kalender i stedet for via en konto fra en anden udbyder, f.eks. På min Mac, Exchange eller Google, opdaterer iCloud automatisk dine kalendere.

Hvis du bruger flere konti på Mac-computeren, f.eks. iCloud, Gmail og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud er standardkontoen i Kalender:

 1. Åbn Kalender.
 2. Vælg Kalender > Indstillinger.
 3. På fanen Generelt skal du kontrollere, om en af iCloud-kalenderne er angivet som standardkontoen.

Slå iCloud Kalender fra, og slå den derefter til igen

 1. Luk Kalender.
 2. Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik på iCloud.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Kalendere (eller Kalendere og påmindelser i OS X Mountain Lion). 
  I OS X Mountain Lion og Mavericks skal du klikke på Slet fra Mac, når du bliver bedt om det.
 4. Luk Systemindstillinger, og vent et minut.
 5. Åbn Systemindstillinger, og vælg iCloud.
 6. Marker afkrydsningsfeltet Kalendere (eller Kalendere og påmindelser i OS X Mountain Lion).
 7. Åbn Kalender.

Genstart computeren

Genstart computeren, og kontroller, om problemet fortsætter.

iCloud.com

 • Hvis du oplever problemer med de internetbaserede iCloud-kalendere på icloud.com/calendarskal du kontrollere indstillingerne i browseren.
 • Hvis der ikke vises opdateringer fra andre enheder, eller hvis Kalender ikke vises som forventet, skal du prøve med et andet program. Klik på iCloud i det øverste venstre hjørne af browservinduet, og vælg et andet program, f.eks. Kontakter. Gå derefter tilbage til Kalendere.
 • Hvis du oplever problemer med iCloud-kalenderen Fødselsdage, skal du huske på, at den opdateres en gang i timen. Det kan tage op til en time, før ændringer af fødselsdagsfeltet i iCloud Kontakter afspejles i iCloud Kalender.

Hvis problemet fortsætter, skal du logge ud af iCloud:

 1. Klik på dit navn i øverste højre hjørne.
 2. Vælg Log ud.
 3. Log ind igen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter. 

Kontroller systemkravene

Kontroller, om pc'en opfylder iCloud-systemkravene.

Kontroller internetforbindelsen

 1. Prøv at gå til www.apple.com/dk. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, opdateres dine iCloud-kalendere og -begivenheder ikke i Outlook. Få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Åbn et sikkert websted på pc'en for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Hvis webstedet ikke åbnes, har du ikke adgang. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at kunne sende pushopdateringer mellem iCloud og dine enheder.

Kontroller indstillingerne

Åbn iCloud til Windows, og kontroller, om du er logget på den samme iCloud-konto, som du bruger på dine andre understøttede enheder.

Opdater Outlook

Hvis du har foretaget ændringer i Outlook for nylig, som ikke opdateres på dine andre enheder (eller omvendt), skal du klikke på knappen Opdater i Outlook.

Slå iCloud Kalender fra, og slå den derefter til igen

 1. Luk Outlook.
 2. Åbn iCloud til Windows.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet E-mail, kontakter, kalendere og opgaver, og klik på Anvend.
 4. Vent et øjeblik. Vælg E-mail, kontakter, kalendere og opgaver, og klik på Anvend.
 5. Åbn Outlook.

Kontroller, om iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt i Outlook

Outlook 2010 og nyere version:

 1. Klik på menuen Filer.
 2. Klik på Indstillinger i venstre panel.
 3. Klik på Tilføjelsesprogrammer i venstre panel i Outlook-vinduet Indstillinger.
 4. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 5. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Outlook 2007:

 1. Vælg Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.
 2. Vælg Tilføjelsesprogrammer i kolonnen til venstre.
 3. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 4. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Sørg for, at iCloud ikke er angivet som standardkontoen i Outlook

 • Outlook 2010 og nyere version: Vælg Filer > Oplysninger > Kontoindstillinger > Datafiler. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er angivet som standardkonto i kolonnen Kommentar.
 • Vælg Filer > Datafilstyring > Datafiler i Outlook 2007. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er angivet som standardkonto i kolonnen Kommentar.

Genstart computeren.

Når du har genstartet computeren, skal du kontrollere, om problemet er løst.

Find kalendere i Microsoft Outlook

Læs mere om administration af tilføjelsesprogrammer i Microsoft Outlook.

 1. Kontroller, at Kalender er aktiveret i iCloud til Windows.
 2. Se efter dine data i mappen iCloud i Outlook. Du kan også få vist dine data i Slettede elementer på listen over mapper i Outlook.

Hvis du finder dine kalenderdata i mappen Slettet post, er det ikke, fordi iCloud har fjernet dem. Når du aktiverer E-mail, kontakter, kalendere og opgaver i iCloud til Windows, kopierer iCloud dine kalenderdata fra .pst-standardfilen i Outlook til iCloud. Derefter fjerner iCloud kalenderdataene fra .pst-filen ved at placere dem i mappen Slettet post i Outlook. Kalenderdataene flyttes til iCloud-datasættet i Outlook, så ændringer kan overføres til og fra Outlook via iCloud.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: