Hjælp til iCloud-kalender

Her kan du få hjælp til at løse problemer med iCloud-kalenderen. Eksempel: Ændringer af kalenderen vises muligvis ikke på alle dine enheder.

Forberedelser

 • Se webstedet med systemstatus for at se, om der er registreret problemer, som berører iCloud-kalenderen, da problemet muligvis ikke forårsages af enheden.
 • Sørg for, at dato og tid er indstillet korrekt på enheden. Det er nemt at løse problemer, der skyldes forkert dato og tid: Du skal bare angive de korrekte indstillinger.
 • Sørg for at sikkerhedskopiere dine kalendere, så du ikke mister vigtige oplysninger.
 • Hvis der er dublerede kalendere, kan du få hjælp til at fjerne dubletterne.

Du kan også få hjælp, hvis du ikke kan se, hente eller føje bilag til en kalenderbegivenhed

iOS

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Slå iCloud-kalender til, og opdater enheden

Kontroller internetforbindelsen

 1. Åbn Safari, og gå til www.apple.com/dk/. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, opdateres iCloud-kalendere og -begivenheder ikke i appen Kalender. Her kan du få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Prøv at åbne et sikkert websted på iOS-enheden for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Hvis webstedet ikke åbnes, har du ikke adgang. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at sende opdateringer mellem iCloud og dine enheder.

Opdater kalendere

 1. Åbn Kalender, og tryk på fanen Kalendere for at indlæse kalenderlisten.
 2. Skub ned på listen for at opdatere.

Hvis du oplever problemer med iCloud-fødselsdagskalenderen, skal du huske på, at den opdateres en gang i timen. Det kan tage op til en time, før ændringer af fødselsdagsfeltet i iCloud-kontakter vises i iCloud-kalenderen.

Kontroller standardkontoen i Kalender

Hvis du arkiverer og redigerer begivenheder med iCloud-kontoen i stedet for en konto fra en anden udbyder, f.eks. Google eller Yahoo, opdaterer iCloud automatisk dine kalendere.

I iOS 7 og nyere versioner kan du se den kalenderkonto, der opdaterer begivenheder:

 1. Åbn appen Kalender på enheden, og tryk på en begivenhed for at se detaljer.  
 2. Tryk på kalendernavnet for at se, om begivenheden opdateres via en iCloud-kalender.

Hvis enheden bruger flere konti som iCloud, Google og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud-kalenderen er standardkontoen i Kalender:

 1. Tryk på Indstillinger >> E-mail, kontakter, kalendere på enheden. 
 2. Tryk på en iCloud-kalender for at gøre den til standardkontoen i Kalender.

Skift synkroniseringsindstillinger

 1. Tryk på Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere.
 2. Tryk på Synkroniser under Kalendere. Hvis synkroniseringen er indstillet til Alle begivenheder, skal du angive en bestemt varighed – f.eks. Begiv. 1 måned tilbage. Skift indstillingen til Alle begivenheder, hvis der i forvejen er valgt en bestemt varighed.
 3. Tryk på knappen Hjem. 
 4. Vent flere minutter. Åbn Kalender, tryk på Kalendere, og skub ned for at opdatere.

Genstart Kalender

Afslut og genstart appen Kalender på iOS-enheden.

iOS 7 eller en nyere version:

 1. Dobbeltklik på knappen Hjem for at få vist dine åbne apps.
 2. Find Kalender-eksempelskærmbilledet, og skub det op for at lukke appen.
 3. Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage hjemmeskærmen.
 4. Vent et øjeblik, og åbn så appen Kalender igen.

Slå iCloud-kalenderen fra, og slå den derefter til igen

 1. Tryk på Indstillinger > iCloud.
 2. Slå Kalender fra.
 3. Du kan vælge Slet fra min [enhed], hvis dataene findes på webstedet icloud.com/calendar og en eller flere af dine enheder. Ellers skal du vælge Bevar på min [enhed].
 4. Vent et øjeblik, inden du slår Kalender til igen.

Genstart enheden

Hold knappen Vågeblus til/fra nede, og træk i mærket, når du får muligheden for at slukke enheden. Tænd enheden igen.

OS X Mountain Lion og nyere versioner

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Serverfejl 507

Hvis meddelelsen "Serveren svarede med 507 ved handlingen CalDAVWriteEntityQueueableOperation" vises, har du overskredet en eller flere grænser for iCloud-kalenderen. Fjern nogle kalender- eller påmindelsesdata fra iCloud-kontoen.

Slå iCloud-kalender til, og opdater softwaren

 • Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på iCloud, og vælg Kalendere (eller Kalendere og påmindelser i OS X Mountain Lion).
 • Opgrader til den nyeste version af OS X, som Mac-computeren understøtter.

Kontroller internetforbindelsen

 1. Prøv at gå til www.apple.com/dk i Safari. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, opdateres iCloud-kalendere og -begivenheder ikke i programmet Kalender. Her kan du få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Åbn et sikkert websted på Mac-computeren for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Hvis webstedet ikke åbnes, har du ikke adgang. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at sende opdateringer mellem iCloud og dine enheder.

Kontroller iCloud-kontooplysningerne

Åbn Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik på iCloud. Sørg for, at du er logget på den samme iCloud-konto, som du bruger på dine andre understøttede enheder.

Opdater kalendere

 1. Åbn Kalender.
 2. Vælg Oversigt > Opdater kalendere.

Hvis du oplever problemer med iCloud-fødselsdagskalenderen, skal du huske på, at den opdateres en gang i timen. Det kan tage op til en time, før ændringer af fødselsdagsfeltet i iCloud-kontakter vises i iCloud-kalenderen.

Kontroller standardkontoen i Kalender

Hvis du arkiverer og redigerer begivenheder i iCloud-afsnittet i Kalender i stedet for via en konto fra en anden udbyder, f.eks. På min Mac, Exchange eller Google, opdaterer iCloud automatisk dine kalendere.

Hvis du bruger flere konti på Mac-computeren, f.eks. iCloud, Gmail og Yahoo, skal du kontrollere, om iCloud er standardkontoen i Kalender:

 1. Åbn Kalender.
 2. Vælg Kalender > Indstillinger.
 3. På fanen Generelt skal du kontrollere, om en af iCloud-kalenderne er angivet som standardkontoen.

Slå iCloud-kalenderen fra, og slå den derefter til igen

 1. Luk Kalender.
 2. Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik på iCloud.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Kalendere (eller Kalendere og påmindelser i OS X Mountain Lion). 
  I OS X Mountain Lion og Mavericks skal du klikke på Slet fra Mac, når du bliver spurgt om det.
 4. Luk Systemindstillinger, og vent et minut.
 5. Åbn Systemindstillinger, og vælg iCloud.
 6. Marker afkrydsningsfeltet Kalendere (eller Kalendere og påmindelser i OS X Mountain Lion).
 7. Åbn Kalender.

Genstart computeren

Genstart computeren, og se, om problemet fortsætter.

iCloud.com

 • Hvis du oplever problemer med internetbaserede iCloud-kalendere på icloud.com/calendar, skal du kontrollere indstillingerne i browseren.
 • Hvis der ikke vises opdateringer fra andre enheder, eller hvis Kalender ikke vises som forventet, skal du prøve med et andet program. Klik på iCloud i det øverste venstre hjørne af browservinduet, og vælg et andet program, f.eks. Kontakter. Gå derefter tilbage til Kalendere.
 • Hvis du oplever problemer med iCloud-fødselsdagskalenderen, skal du huske på, at den opdateres en gang i timen. Det kan tage op til en time, før ændringer af fødselsdagsfeltet i iCloud-kontakter vises i iCloud-kalenderen.

Hvis problemet fortsætter, skal du logge af iCloud:

 1. Klik på dit navn i øverste højre hjørne.
 2. Vælg Log ud.
 3. Log ind igen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter. 

Kontroller systemkravene

Kontroller, om pc'en opfylder systemkravene til iCloud.

Kontroller internetforbindelsen

 1. Prøv at gå til www.apple.com/dk. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, opdateres dine iCloud-kalendere og -begivenheder ikke i Outlook. Få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Åbn et sikkert websted på pc'en for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Hvis webstedet ikke åbnes, har du ikke adgang. Kontakt internetudbyderen for at få hjælp. Safari skal have adgang til port 443 for at sende opdateringer mellem iCloud og dine enheder.

Kontrol af indstillingerne

Åbn iCloud til Windows, og kontroller, om du er logget på den samme iCloud-konto, som du bruger på dine andre understøttede enheder.

Opdater Outlook

Hvis du har foretaget ændringer i Outlook for nylig, som ikke opdateres på dine andre enheder (eller omvendt), skal du klikke på knappen Opdater i Outlook.

Slå iCloud-kalenderen fra, og slå den derefter til igen

 1. Luk Outlook.
 2. Åbn iCloud til Windows.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet E-mail, kontakter, kalendere og opgaver, og klik på Anvend.
 4. Vent et øjeblik. Vælg E-mail, kontakter, kalendere og opgaver, og klik på Anvend.
 5. Åbn Outlook.

Kontroller, om iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt i Outlook

Outlook 2010 og nyere versioner:

 1. Klik på menuen Filer.
 2. Klik på Indstillinger i venstre panel.
 3. Klik på Tilføjelsesprogrammer i venstre panel i Outlook-vinduet Indstillinger.
 4. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 5. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Outlook 2007:

 1. Vælg Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.
 2. Vælg Tilføjelsesprogrammer i kolonnen til venstre.
 3. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 4. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Sørg for, at iCloud ikke er angivet som standardkontoen i Outlook

 • Outlook 2010: Vælg Filer > Oplysninger > Kontoindstillinger > Datafiler. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er angivet som standardkonto i kolonnen Kommentar.
 • Vælg Filer > Datafilstyring > Datafiler i Outlook 2007. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er angivet som standardkonto i kolonnen Kommentar.

Genstart computeren

Når du har genstartet computeren, skal du se, om problemet er blevet løst.

Find kalendere i Microsoft Outlook

Her kan du læse om håndtering af tilføjelsesprogrammer i Microsoft Outlook.

 1. Sørg for, at Kalender er aktiveret i iCloud til Windows.
 2. Se efter dine data i iCloud-mappen i Outlook. Du kan også se dine data i Slettet post på Outlook-mappelisten.

Hvis du finder dine kalenderdata i mappen Slettet post, er det ikke, fordi iCloud har fjernet dem. Når du aktiverer E-mail, kontakter, kalendere og opgaver i iCloud til Windows, kopierer iCloud kalenderdata fra PST-standardfilen i Outlook til iCloud. Derefter fjerner iCloud kalenderdataene fra PST-filen ved at placere dem i mappen Slettet post i Outlook. Kalenderdataene gemmes i iCloud-datasættet i Outlook, så ændringer kan overføres til og fra Outlook via iCloud.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: