Hvis dato eller tid er indstillet forkert på din Mac

Dato eller tid skal muligvis indstilles igen. Det kan også være, at der bruges et tilpasset format.

Kontroller indstillingerne for dato og tid

  1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Dato & tid. 
  2. I Dato & tid skal du sørge for, at "Indstil dato og tid automatisk" er valgt på din Mac, og at din Mac har forbindelse til internettet. Din Mac kan herefter hente den aktuelle dato og tid fra netværkstidsserveren, der er valgt i den tilstødende menu, 

Vindue til indstilling af dato og tid
Hvis du vil foretage ændringer, skal du muligvis klikke på låsen låsesymbolet og derefter indtaste din administratoradgangskode.


Hvis du ikke har en internetforbindelse, eller hvis du vil indstille dato og tid manuelt, skal du fjerne markeringen af "Indstil dato og tid automatisk". Du kan derefter klikke på dags dato i kalenderen og trække urets visere til den korrekte tid eller bruge felterne over kalenderen og uret til at angive dato og tid. Klik derefter på Arkiver.


Kontroller tidszoneindstillinger

  1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Dato & tid. 
  2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet "Indstil tidszone automatisk vha. den aktuelle lokalitet" er markeret i vinduet Tidszone, og at din Mac er forbundet til internettet.


Hvis du vil foretage ændringer, skal du muligvis klikke på låsen låsesymbolet og derefter indtaste din administratoradgangskode.


Hvis din Mac siger, at den ikke kan fastslå din aktuelle lokalitet, skal du åbne dine indstillinger for Sikkerhed og anonymitet og sørge for, at Lokalitetstjenester er slået til. På listen under "Slå Lokalitetstjenester til" skal du klikke på knappen Oplysninger ved siden af Systemtjenester og derefter sørge for, at afkrydsningsfeltet Tidszone og systemtilpasning er markeret.

Hvis du ikke har en internetforbindelse, eller hvis du vil indstille tidszonen automatisk, skal du fjerne markeringen af "Indstil tidszone automatisk vha. den aktuelle lokalitet". Klik derefter på kortet for at vælge en tidszone.


Kontroller indstillingerne for sprog og region

Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Sprog & område.

  • Kontroller, at menuen Region er indstillet korrekt for din region.
  • Brug afkrydsningsfeltet ”Tidsformat” til at kontrollere, at din Mac viser tiden i 24-timers format.

Vinduet til indstilling af sprog og region

Du kan få adgang til avancerede formateringsindstillinger ved at klikke på knappen Avanceret og derefter kontrollere indstillingerne i ruderne Dato og Tid. Disse indstillinger styrer, hvordan dato og tid vises i Finder og i apps. Hvis der er blevet ændret indstillinger, kan du klikke på knappen Gendan standarder i de enkelte ruder for at vende tilbage til standardindstillingerne for din region. Hvis knappen er udtonet, bruger din Mac allerede standardindstillingerne. 

Ruden Avanceret til indstillinger af sprog og region

Udgivelsesdato: