Hvis dato eller tid er indstillet forkert på din Mac

Dato eller tid skal muligvis indstilles igen, eller der bruges et tilpasset format.

Kontroller indstillingerne for dato og tid

Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Dato & tid. Hvis dato eller tid ikke er indstillet korrekt, skal du kontrollere, om "Indstil dato og tid automatisk" er valgt på din Mac, og at din Mac har forbindelse til internettet. Din Mac kan herefter hente den aktuelle dato og tid fra netværkstidsserveren, der er valgt i den tilstødende menu,

Vindue til indstilling af dato og tid

Sådan gør du, hvis du ikke har internetforbindelse, eller hvis du ønsker at indstille dato og tid manuelt:

  1. Klik på låsesymbolet i hjørnet af vinduet, og indtast derefter din administratoradgangskode.
  2. Fravælg ”Indstil dato og tid automatisk”. 
  3. Klik på dags dato i kalenderen, og træk urets visere til den korrekte tid, eller brug felterne over kalenderen og uret til at angive dato og tid. Klik derefter på Arkiver.
  4. Kontroller også vinduet Tidszone. Det har et lignende afkrydsningsfelt, hvor du kan indstille tidszonen automatisk. 

Kontroller indstillingerne for sprog og region

Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Sprog & region.

  • Kontroller, at menuen Region er indstillet korrekt for din region.
  • Brug afkrydsningsfeltet ”Tidsformat” til at kontrollere, at din Mac viser tiden i 24-timers format.

Vinduet til indstilling af sprog og region

Du kan få adgang til avancerede formateringsindstillinger ved at klikke på knappen Avanceret og derefter kontrollere indstillingerne i ruderne Dato og Tid. Disse indstillinger styrer, hvordan dato og tid vises i Finder og i apps. Hvis der er blevet ændret indstillinger, kan du klikke på knappen Gendan standarder i den enkelte rude for at vende tilbage til standardindstillingerne for din region. Hvis knappen er udtonet, bruger din Mac allerede standardindstillingerne. 

Ruden Avanceret til indstillinger af sprog og region

Udgivelsesdato: