Brug af dikteringskommandoer til at styre en Mac

Funktionen Dikteringskommandoer lader dig snakke til din Mac og få den til at udføre bestemte handlinger.

Når du slår Diktering til, kan du gøre mere end at bruge stemmen til at indtale tekst på din Mac. Du kan også bruge dikteringskommandoer til at bede din Mac om andre ting, f.eks. "fortryd det" eller "vælg den forrige sætning".

Slå dikteringskommandoer til

De fleste dikteringskommandoer bliver automatisk slået til, når du automatically when you slår Forbedret diktering til:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Diktering.
 2. Slå Diktering til, og vælg dernæst Brug forbedret diktering.

Nu får du vist en liste over kommandoer, hvorfra du kan vælge dem, du vil bruge: 

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Tilgængelighed.
 2. Vælg Diktering fra tilgængelighedskategorierne til venstre. Klik dernæst på knappen Dikteringskommandoer.
 3. Der åbnes en liste over dikteringskommandoer. Brug afkrydsningsfelterne til at slå kommandoer til eller fra. Klik på en kommando for at se, hvilke fraser der er tilknyttet kommandoen. For eksempel er der flere fraser tilknyttet "Fortryd dette", bl.a. "Fortryd det" og "Streg dette ud". 

  Vælg "Slå avancerede kommandoer til" for at få yderligere kommandoer.

Brug dikteringskommandoer

Hvis du vil bruge de kommandoer, du lige har slået til, skal du først sikre dig, at din Mac lytter efter dikteringskommandoer:

 • Tryk på tastaturgenvejen for at starte dikteringen. Standardgenvejen er Fn Fn (to tryk på Fn-tasten).
 • Eller slå funktionen "Slå nøgleordsudtryk til diktering til", der befinder sig lige under knappen Dikteringskommandoer, til. Du kan derefter sige nøgleordsudtrykket til diktering for at fortælle din Mac, at det næste du siger – efter nøgleudtrykket – er en dikteringskommando.

Sig derefter et hvilket som helst af de udtryk, der er tilknyttet en dikteringskommando. Du kan sågar sige "Vis kommandoer" for at åbne et vindue med alle de kommandoer, der er tilgængelige for dig.

Sådan opretter du dine egne kommandoer

Når du har valgt "Slå avancerede kommandoer til", dukker knappen Tilføj  op nedenfor listen over kommandoer.

 1. Klik på knappen Tilføj  for at tilføje "udefineret kommando" til lister over kommandoer.
 2. Klik på den udefinerede kommando for at vælge den, og konfigurér dernæst disse indstillinger:
  • Når jeg siger: Indtast det ord eller den frase, som du vil sige for at udføre handlingen.
  • Ved brug af: Vælg, om din Mac kun skal udføre handlingen, når du bruger et bestemt program.
  • Udfør: Vælg handlingen, der skal udføres. Du kan åbne et Finder-emne, åbne en URL, indsætte tekst, indsætte data fra udklipsholderen, trykke på en tastaturgenvej, vælge en menu eller starte en Automator-arbejdsgang.  

Du kan læse mere om diktering ved at vælge Hjælp på menulinjen i Finder og derefter søge på "diktering".

Udgivelsesdato: