Om trådløs roaming for virksomheder

Læs om, hvordan iOS-enheder roamer i en virksomheds Wi-Fi-miljø.

 Denne artikel er rettet mod systemadministratorer for skoler, virksomheder eller andre organisationer.

Disse oplysninger gælder for følgende enheder med iOS 8 eller en nyere version:

 • iPhone 5s eller en nyere model 
 • iPad Pro og nyere
 • iPad Air og nyere
 • iPad mini 2 og nyere
 • iPad (5. generation eller en nyere model)
 • iPod touch (6. generation)

Udløsertærskel

Dette er det mindste signalniveau, som en klient kræver for at opretholde en forbindelse. 

iOS-klienter overvåger og opretholder den aktuelle BSSID's forbindelse (Basic Service Set Identifier), indtil RSSI (Received Signal Strength Indicator) overskrider -70 dBm. Derefter scanner iOS efter BSSID-roamingkandidater til den nye ESSID (Extended Service Set Identifier).

Vær opmærksom på dette, når du designer trådløse celler og beregner deres signaloverlap. For eksempel kan du designe 5 GHz-celler med et overlap på -67 dBm. I dette tilfælde opretholder iOS-klienten forbindelsen til BSSID i længere tid, end du ville forvente. Det skyldes, at iOS bruger -70 dBm som udløser. Hvis BSSID'ens RSSI er højere end -65 dBm, foretrækker iOS-klienten et 5 GHz-netværk.

Sørg for at bruge målenheden til at måle celleoverlap. Antenner på bærbare computere er meget større og mere kraftfulde end antenner på smartphones eller tablets. Så hvis du bruger en bærbar computer til at måle overlap, vil iOS-enheder have andre cellegrænser end forventet.

Roam-scanning

Dette er, når stationer tjekker for adgangspunkter (AP'er), der understøtter den nuværende ESSID. Stationerne tjekker alle tilgængelige kanaler i enten 2,4 GHz-båndet eller 5 GHz-båndet.

Roam-scanningen går hurtigere, hvis du aktiverer 802.11k i kontrolplanen. Dette hjælper, idet iOS bruger de seks første poster i naborapporten og gennemgår dem for at prioritere scanningen. Hvis du ikke aktiverer 802.11k, skal iOS scanne mere metodisk. Dette kan forlænge søgeprocessen med flere sekunder.

For eksempel kan en bruger foretage et opkald og gå om på den anden side af bygningen. Når enheden overskrider grænsen på -70 dBm, scanner den efter roaming-mål. Hvis den bruger naborapporten, som 802.11k leverer, finder den adgangspunkter, der understøtter den nuværende ESSID, på tre kanaler. Den scanner straks de pågældende kanaler, finder ud af, at adgangspunktet på en kanal har den rette signalstyrke, og udfører roaming. Hvis du ikke aktiverer 802.11k, skal klienten scanne alle kanaler på hvert bånd for at finde et roaming-mål. Dette kan forlænge processen med flere sekunder.

Udvælgelseskriterier for roaming-kandidater

Disse oplysninger kan hjælpe dig med at designe et trådløst netværk, der understøtter realtidstjenester som stemme og video. 

iOS 8 eller en nyere version vælger mål-BSSID'er på baggrund af:

 • Hvorvidt klienten sender eller modtager en række 802.11-datapakker
 • Forskellen i signalstyrken i forhold til den aktuelle BSSID’s RSSI

Når klienten sender eller modtager data, vælger den mål-BSSID'er med en RSSI, der er mindst 8 dB højere end den aktuelle BSSID’s RSSI. Når klienten ikke sender eller modtager data, bruges en difference på 12 dB.

For eksempel kan RSSI'en for den aktuelle forbindelse falde til -75 under et VoWLAN-opkald (Voice over WLAN). Når det sker, søger iOS 8 eller en nyere version efter BSSID'er med en RSSI på mindst -67 dBm.

Hvis opkaldet slutter, og klienten stopper med at sende eller modtage data, søger iOS 8 eller en nyere version efter BSSID'er med en RSSI på mindst -63 dBm. Bemærk, at 802.11-rammer til styring og kontrol ikke tæller som data. 

Roaming-ydeevne

Dette er den tid, som en klient skal bruge for at godkende en ny BSSID. For at godkende skal klienten finde en gyldig roaming-kandidat og derefter fuldføre roaming-processen hurtigt. Ellers oplever brugeren en afbrydelse af tjenesten. 

Roaming indebærer, at klienten godkendes af den nye BSSID, og at den aktuelle BSSID ophæver godkendelsen. Sikkerheden og godkendelsesmetoden afgør, hvor lang tid dette tager.

Hvis du bruger 802.1X-baseret godkendelse, skal klienten fuldføre udvekslingen af EAP-nøgler, før BBSID'en kan ophæve godkendelsen. Dette kan tage flere sekunder afhængigt af miljøets godkendelsesinfrastruktur. Når dette sker, oplever brugeren en afbrydelse af tjenesten.

Hvis du bruger 802.11r-baseret godkendelse, kan klienten forhåndsgodkendes af potentielle adgangspunkter. Dette reducerer godkendelsestiden til millisekunder, så det er usandsynligt, at brugeren oplever en afbrydelse af tjenesten.

Wi-Fi-søgning i AirPort-værktøj

Apples AirPort-værktøj omfatter Wi-Fi-scanning, der logger klientens visning af netværket. Administratorer kan bruge det til at bekræfte klientens visning af netværket på en bestemt lokalitet.

For at opnå præcise resultater skal du bruge Wi-Fi-søgning på en dedikeret enhed af samme model som iOS-klienten.

På din iOS-enhed skal du gå til Indstillinger > AirPort for at aktivere Wi-Fi-søgning.

Åbn derefter AirPort-værktøj, og tryk på Wi-Fi-søgning.

Wi-Fi-søgning kører som standard løbende. Brug skyderen til at indstille en søgevarighed på op til 60 sekunder.

Tryk på Søg for at starte søgningen. AirPort-værktøjet viser alle SSID'er, som den finder. Dette omfatter skjulte netværk, der vises som "Netværksnavn utilgængeligt".

AirPort-værktøjet gennemsøger alle tilgængelige bånd med intervaller på fire sekunder. Virksomhedsnetværk med flere adgangspunkter grupperes efter BSSID. Søgningen viser oplysninger om:

 • SSID
 • BSSID
 • Sidste RSSI
 • Kanal
 • Senest fundet

Tryk på en SSID for at se sporingsloggen af søgeresultaterne for den pågældende SSID og BSSID:

Sporingsloggen viser dato og tidspunkt for søgningen samt kanalen og RSSI'en.

Når søgningen er færdig, kan du dele resultaterne. Bare tryk på delesymbolet (), og vælg derefter én af disse muligheder:

 • AirDrop
 • Besked
 • Mail
 • Kopier

AirPort-værktøjet sender resultaterne som en kommasepareret liste:

SSID, BSS, RSSI, kanal, tidspunkt

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07 PM"

Den første linje er kolonneoverskriften, der viser felterne SSID, BSS, RSSI, kanal og dato. Importer listen i et regneark eller et andet værktøj for at analysere resultaterne eller opstille dem i et diagram.

Udgivelsesdato: