Om fortrolighed og lokalitetstjenester i iOS 8 eller en nyere version

Læs mere om tjenester i iOS 8 eller en nyere version, som beskytter dine personlige oplysninger, herunder din lokalitet, på iPhone, iPad og iPod touch.

Anonymitet

Anonymitetsindstillingerne i iOS 8 eller en nyere version giver dig kontrol over, hvilke apps der har adgang til oplysningerne på din iOS-enhed. Du kan f.eks. gøre det muligt for apps til sociale netværk at bruge dit kamera, så du kan tage og overføre billeder. Du kan også give dine kontakter adgang, så en beskedapp kan finde de venner, der eventuelt allerede bruger den samme app.

Du kan ændre anonymitetsindstillingerne under Indstillinger > Anonymitet. Du kan vælge en type data fra denne liste for at se, hvilke apps der har bedt om tilladelse til at bruge de pågældende data. En app vises ikke på listen, før den spørger om tilladelse til at bruge dine data. Du kan tilføje eller fjerne tilladelsen fra enhver app, der har bedt om at få adgang til data. En app kan kun bruge dine data, hvis du har givet den tilladelse.

Hvis du tillader programmer fra andre producenter eller websider at bruge dine data eller din aktuelle lokalitet, er du underlagt deres betingelser, anonymitetspolitikker og praksis. Du bør gennemgå deres betingelser for brug, anonymitetspolitik og praksis angående apps og websteder for at forstå, hvordan de bruger din placering og andre oplysninger. Oplysninger, der indsamles af Apple, behandles i overensstemmelse med Apples Anonymitetspolitik.

Sådan bruger din iOS-enhed Lokalitetstjenester

Med din tilladelse gør Lokalitetstjenester det muligt for apps og websteder (herunder Kort, Kamera, Vejr og andre apps) at bruge oplysninger fra mobil-1, Wi-Fi-2 og GPS-3netværk samt Bluetooth4 til at bestemme din anslåede lokalitet5.

Apps, som kan vise din position på skærmen, herunder Kort, angiver din aktuelle (anslåede) position med en blå markør. Hvis det ikke er muligt at bestemme din position nøjagtigt, vises der en blå cirkel rundt om markøren. Størrelsen på cirklen angiver nøjagtigheden af positionsberegningen. Jo mindre cirkel, des større nøjagtighed.

Når Lokalitetstjenester er slået til, vises der et sort eller hvidt pilesymbol på statuslinjen.

Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede apps er afhængige af datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er muligvis ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, vejvisning og lokalitetsbaserede oplysninger muligvis ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på enheden med omgivelserne, og hold øje med eventuelle skilte, hvis der opstår tvivl.

Læs mere om, hvordan Apple og apps fra andre producenter bruger lokalitetstjenester.

Sådan giver du apps tilladelse til at bruge din lokalitet

Første gang en app forsøger at få adgang til din position – også selv om det er i baggrunden – bliver du spurgt om, om du vil give tilladelse til det. Du får vist, hvilken app der beder om tilladelse til at bruge din position, og appens udvikler har muligvis også indsat en tekst om, hvordan den pågældende app bruger din position.

Nogle apps spørger kun, om de må bruge din position, når de er i brug. En app er "i brug", når du bruger den aktivt i forgrunden, eller når den bruges i baggrunden, hvilket du kan se på statuslinjen.

Andre apps spørger om, om de må få adgang til din position, selv om de ikke er i brug. Hvis du tillader en app altid at bruge din position, gør iOS dig opmærksom på, hvilke apps der kan bruge din position, når en app bruger din position i baggrunden.

Sådan slår du Lokalitetstjenester til og fra

Du kan slå Lokalitetstjenester til og fra under Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester. Du kan slå Lokalitetstjenester til i Indstillingsassistent eller senere via indstillingen Lokalitetstjenester. Du kan også kontrollere, hvilke apps og systemtjenester der har adgang til data fra Lokalitetstjenester. Når Lokalitetstjenester er slået fra, kan en app hverken bruge din lokalitet i forgrunden eller i baggrunden. Det begrænser funktionaliteten i en række apps fra Apple og andre producenter.

Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester.

 

Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester > Systemtjenester.
 

 

Nulstilling eller deaktivering af Lokalitetstjenester

Lokalitetsadvarsler er anmodninger fra apps (f.eks. Kamera, Kompas og Kort samt lokalitetsbaserede apps fra andre producenter) om at bruge Lokalitetstjenester sammen med de pågældende apps. En app anmoder om tilladelse, første gang den vil oprette adgang til data fra Lokalitetstjenester. Hvis du trykker på Tillad, giver du tilladelse til, at appen bruger Lokalitetstjenester. Hvis du trykker på Tillad ikke, forhindres appen i at få adgang til data fra Lokalitetstjenester. Din position bruges ikke, før du har givet tilladelse.

Hvis du vil gendanne fabriksstandarden for alle dine positionsindstillinger, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil og trykke på Nulstil lokalitet & anonymitet. Når dine positions- og fortrolighedsindstillinger bliver nulstillet, bruges din position ikke mere, før du giver tilladelse til det igen.

Sådan forbedrer du GPS-nøjagtigheden

GPS-nøjagtigheden afhænger af antallet af synlige GPS-satellitter. Det kan tage flere minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen. Sådan forbedres GPS-nøjagtigheden:

  • Kontroller, at dato, klokkeslæt og tidszone er indstillet korrekt på enheden under Indstillinger > Generelt > Dato & tid. Brug eventuelt "Indstil automatisk".
  • Sørg for, at der ikke er forhindringer i flere retninger. Vægge, biltage, høje bygninger, bjerge og andre hindringer kan blokere signalet fra GPS-satellitterne. Når det sker, bestemmes positionen på enheden via Wi-Fi- eller mobilnetværk, indtil der igen modtages signaler fra GPS-satellitterne.

Brugerbaserede lokalitetstjenester via Wi-Fi- og mobilnetværk

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sender din enhed regelmæssigt geo-mærkede lokaliteter for Wi-Fi-adgangspunkter og antennemaster i nærheden til Apple for at forbedre Apples brugerbaserede database med Wi-Fi-adgangspunkters og antennemasters lokaliteter. Hvis du er i fysisk bevægelse (f.eks. i bil), og Lokalitetstjenester er slået til, sender en GPS-kompatibel iOS-enhed også regelmæssigt GPS-lokaliteter og oplysninger om hastighed til Apple for at opbygge Apples brugerbaserede trafikdatabase. De brugerbaserede lokalitetsdata, der indsamles af Apple, er anonyme og krypterede. De identificerer ikke dig personligt.

Læs mere om Lokalitetstjenester og Anonymitet.

Om din lokalitet under nødopkald

Som en sikkerhedsforanstaltning kan din iPhones lokalitetsoplysninger bruges til nødopkald, for at hjælpen kan nå frem, uanset om du har slået Lokalitetstjenester til eller ej.

Læs mere

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Sørg for, at Mobildata er slået til i Indstillinger > Mobil > Mobildata, også selvom mobildata ikke er inkluderet i dit abonnement. Dermed kan enheden foretage mere præcis kalibrering ved at bruge netværkstidspunkt og lokalitetsoplysninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at slå PIN-koden til SIM fra.
2. Begrebet Wireless LAN (WLAN) bruges muligvis i stedet for Wi-Fi på iOS-enheder, der sælges i det kinesiske fastland og Tyskland.
3. GPS kan bruges på iPhone og iPad Wi-Fi + Cellular-modeller.
4. Bluetooth interagerer med iBeacons og giver mulighed for at oprette og overvåge områder, der udsender visse identificeringsoplysninger.
5. iOS-enheder uden mobildataforbindelse bruger kun Wi-Fi til Lokalitetstjenester (hvis der er adgang til et Wi-Fi-netværk). Nogle apps fra andre producenter end Apple er afhængige af en Wi-Fi-forbindelse til områdeovervågning. Hvis enheden er låst med en adgangskode, kan funktionen være begrænset eller upræcis.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: