Softwareopdateringsserver: Klienter i et lukket netværk skal bruge kommandolinjen for at finde og installere softwareopdateringer

Klienter i lukkede netværksmiljøer kan muligvis ikke se softwareopdateringer i Mac App Store.

 

Mac App Store kræver en aktiv internetforbindelse for at kunne vise softwareopdateringer. Hvis en klient er i et lukket netværksmiljø, vil du muligvis se en advarsel, når du prøver at søge efter opdateringer: "App Store kan ikke kontrollere en sikker forbindelse med App Store". Hvis du klikker på Fortsæt i denne advarsel, vises vinduet Opdateringer uden opdateringer og meddelelsen "Kan ikke oprette forbindelse til App Store".

Sådan leveres opdateringer til Mac-computere med forbindelse til et lukket netværk:

Udgivelsesdato: