Brug sidehoveder og -fødder i Numbers

I Numbers til Mac har du mulighed for at tilføje sidehoveder og -fødder, når du udskriver regneark.

Sådan føjer du sidehoveder og -fødder til et Numbers-dokument

  1. Vælg Udskriv på menuen Arkiv, mens dit regneark er åbent i Numbers. Du bør herefter få vist en eksempelvisning af, hvordan det første ark vil se ud, når du udskriver det. Et ark kan være flere sider langt.
  2. Hvis dit regneark indeholder flere ark, kan du klikke på fanen øverst på eksempelvisningen for at redigere det pågældende arks sidehoveder og -fødder. Hvert ark kan indeholde unikke oplysninger i dets sidehoveder og -fødder.
  3. Hvis du vil redigere arkets sidehoveder og -fødder, skal du flytte markøren hen over toppen eller bunden af arket, indtil du ser tre felter, og derefter klikke på et felt og indtaste indholdet. For at gøre det lettere at redigere sidehovedernes og -føddernes indhold kan du klikke på lokalmenuen Zoom på værktøjslinjen og vælge et zoomniveau.
  4. Hvis du vil fortsætte sidenummereringen fra det forrige ark, skal du vælge "Fortsæt fra forrige ark" i Sidelayout. Som standard vises sidenumrene centreret på alle sidefødder i dit regneark. 
  5. Hvis du vil fjerne sidenumre, kan du klikke på sidefoden, vælge sidenummeret og derefter trykke på slettetasten på tastaturet. 
  6. Klik på Udskriv nederst på indholdsoversigten for at udskrive dit regneark. 
  7. Hvis du vil afslutte skærmen Sidelayout uden at udskrive, skal du klikke på OK.

Eventuelle ændringer af sidehovederne og -fødderne gemmes som en del af regnearket.

Udgivelsesdato: