Gem et dokument som en pakke eller et enkelt arkiv i Pages, Numbers eller Keynote på Mac

Hvis dit dokument er større end 500 MB, og du ikke bruger Apple File System (APFS), eller hvis du bruger en ældre version af Pages, Numbers eller Keynote, beder appen dig muligvis om at gemme dokumentet som en pakke.

En pakke er en samling af arkiver, som din Mac læser som ét arkiv. Som standard gemmer Pages, Numbers eller Keynote automatisk et dokument, regneark eller en præsentation som et enkelt arkiv. Hvis Pages, Numbers eller Keynote beder dig om at gemme dit dokument som en pakke, skal du gøre følgende:

  • Hvis du gemmer dokumentet på din harddisk, hvis du oplever ventemarkører eller langsom ydeevne, når du redigerer dokumentet, eller hvis du gemmer dokumentet i iCloud Drive, skal du vælge Brug pakke.
  • Hvis du har tænkt dig at overføre dit dokument til en delingstjeneste i netskyen fra en anden producent, f.eks. Box eller Dropbox, ved hjælp af en webbrowser, skal du vælge Behold enkelt arkiv.

Du kan til enhver tid skifte fra et enkelt arkiv til en pakke og omvendt. Åbn arkivet. Vælg derefter Arkiv > Avanceret > Skift arkivtype, og vælg den ønskede type.

Hvis pakken er beskadiget og ikke kan åbnes

Hvis du prøver at åbne et arkiv, der er gemt som en pakke, og du får en advarsel med teksten "[Dokument] kan ikke åbnes lige nu", kan arkivet være beskadiget. Et dokument, der er gemt som en pakke, kan blive beskadiget, hvis det er blevet sendt via e-mail eller overført til en delingstjeneste i netskyen, f.eks. Box eller Dropbox, ved hjælp af en webbrowser. 

Hvis du får denne advarsel, skal du bede ejeren af arkivet om at gemme det som et enkelt arkiv og sende det til dig igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: