Mac Pro (ultimo 2013): Fjernelse og isættelse af flash-hukommelse

Mac Pro (ultimo 2013) kan have op til 1 TB intern PCIe-baseret flash-hukommelse. Følg vejledningen i denne artikel, hvis du vil udskifte flash-hukommelse.

På Mac Pro (ultimo 2013) har brugeren adgang til en flash-hukommelsesplads med en kapacitet på 256 GB, 512 GB eller 1 TB.

Inden udskiftning af flash-hukommelse er det vigtigt at sikre, at dine data er sikkerhedskopieret. Du skal også sørge for at bruge en kompatibel flash-hukommelsesenhed.

Trin 1: Fjern kabinettet

 1. Inden du åbner Mac Pro-computeren, skal du slukke den ved at vælge Luk ned på Apple-menuen ().
 2. Hvis computeren er varm at røre ved, skal du vente 5-10 minutter på, at den køler af.
 3. Rør ved metalfladen uden på computeren for at aflade statisk elektricitet.
  Vigtigt! Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved noget eller monterer noget inde i Mac Pro-computeren. For at undgå at der opstår statisk elektricitet, skal du blive på samme sted i lokalet, indtil du er færdig med at montere flash-hukommelsesenheden og har sat kabinettet på igen.
 4. Fjern alle kabler og strømledningen fra Mac Pro. Du må ikke forsøge at montere flash-hukommelse, mens computeren er tilsluttet strøm.
 5. Drej kabinetlåsen til højre for at åbne kabinettet.

  macpro_unlatch_housing

 6. Løft derefter kabinettet lige op og væk fra computeren. Sæt det forsigtigt fra dig.

  macro_remove_housing

Punkt 2: Fjernelse af flash-hukommelse

 1. Flash-hukommelsesenheden (A) er sat fast på grafikkortet med en torx-skrue (T8).

  macpro_remove_screw

 2. Brug en T8-skruetrækker til at fjerne skruen, der fastgør flash-hukommelsesenheden til grafikkortet. Skruetrækkeren må ikke røre andre steder på grafikkortet, da der ellers kan opstå skader på kortet.
 3. Læg T8-torxskruen et sted, hvor du kan finde den igen. Den skal bruges til at fastgøre den nye flash-hukommelse.
 4. Tag med en hånd fat i siderne af flash-hukommelsesenheden, og løft den forsigtigt lige opad, så den løsnes fra stikket på grafikkortet.
 5. Tag flash-hukommelsesenheden op fra grafikkortet, når hukommelsesenheden er løsnet fra stikket, og læg den i en antistatisk pose.

  macpro_removal

 6. Du må IKKE bare trække flash-hukommelsesenheden hurtigt op fra grafikkortet, før den har sluppet stikket på grafikkortet helt, da stikket ellers kan blive ødelagt.

  macpro_removal_don't

Punkt 3: Montering af flash-hukommelse

 1. Undersøg stikket grundigt inden genmontering eller udskiftning af flash-hukommelse. Flash-enheden er forsynet med et lille indhak, som passer til stikket på grafikkortet, så det ikke er muligt at vende enheden forkert.
 2. Vend flash-enheden, så den passer til stikket på grafikkortet.
 3. Hold flash-enheden parallelt med grafikkortet, og sæt flash-enheden ned, så den rammer i stikket på grafikkortet.
 4. Skub forsigtigt, indtil den er kommet helt på plads. Flash-hukommelsesenheden må ikke presses hårdt på plads. Hvis det ikke ser ud til, at flash-enheden passer, skal du kontrollere, om det er en kompatibel enhed, og om indhakket på flash-enheden vender rigtigt i forhold til stikket på grafikkortet.

  -macpro_install_flash

 5. Monter T8-skruen igen, når flash-enheden er kommet på plads. Skruetrækkeren må ikke røre andre steder på grafikkortet, da der ellers kan opstå skader på kortet.

  macpro_install_screw

Trin 4: Sådan monteres kabinettet igen

 1. Sænk forsigtigt kabinettet ned over Mac Pro, mens du passer på ikke at røre ved printpladerne.
 2. Du skal muligvis trykke forsigtigt ned på kabinettet for at få det helt på plads.

  macpro_replace_housing

 3. Når kabinettet er helt på plads, skal du skubbe kabinetlåsen til venstre for at låse kabinettet.

  macpro_latch_enclosure

 4. Hvis kabinetlåsen ikke kan skubbes helt til venstre, skal du kontrollere, om kabinettet sidder korrekt og derefter prøve igen.
 5. Du kan nu tilslutte strømkabel, skærm og andre eksterne enheder.
 6. Start i internetgendannelsesfunktion ved at holde tasterne Kommando, Alternativ og R nede, hvis drevet ikke er formateret med et arkivsystem eller ikke har et operativsystem, der kan startes. Når computeren er startet, kan du formatere og geninstallere OS X eller gendanne data ved hjælp af en Time Machine-sikkerhedskopi, hvis du har lavet en sådan.
Udgivelsesdato: