Sådan overfører du fra indløsningskoder til administreret distribution med mængdekøbsordningen

Virksomheder, der deltager i mængdekøbsordningen, kan vælge mellem to forskellige distributionsmetoder for hver transaktion: administreret distribution og koder, der kan indløses.

Med administreret distribution kan en virksomhed bevare ejerskabet og kontrollen over apps, der er købt gennem mængdekøbsordningen. Din virksomhed kan tildele apps til brugere eller iOS 9-enheder via en MDM-løsning (mobile device management) eller Apple Configurator 2. Det er også muligt at tilbagekalde apps og tildele dem igen, når der er behov for det. Virksomhederne kan også tildele bøger via MDM, selv om brugeren bevarer ejerskabet over bøgerne.

Din virksomhed kan også bruge indløsningskoder til at overføre ejerskabet over apps eller bøger til en brugers iTunes-konto.

Overførsel af indløsningskoder til administreret distribution

Hvis du tidligere har købt indløsningskoder gennem mængdekøbsordningen, kan du anmode om at overføre disse koder til brug ved administreret distribution, hvis koderne ikke er indløst, eller hvis de er blev indløst via Apple Configurator 1.x.

Tidligere købte indløsningskoder, som er blevet indløst af individuelle brugere, kan ikke overføres.

Overvej følgende, før du beslutter, om overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution er en god idé for din virksomhed:

  • Kontroller, om du vil have alle dine ikke-indløste koder eller koder, der er indløst via Apple Configurator 1.x, konverteret til administreret distribution, før du anmoder om overførsel. Hvis du vælger at overføre, skal alle tidligere købte koder overføres, og alle ikke-indløste koder bliver deaktiveret, når du har konverteret til administreret distribution. Hvis du har ikke-indløste koder i omløb i din virksomhed, kan du indløse dem, gøre brugerne opmærksom på, at de ikke kan bruges, eller udskyde overførslen, indtil de er blevet indløst.
  • Hvis du bruger Apple Configurator til enheder, der deles af flere brugere, skal du opgradere enhederne til iOS 9 og Apple Configurator 2, før indløsningskoderne overføres. Det gør det muligt at tildele administrerede licenser direkte til enhederne.

En overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution er permanent og kan ikke ændres tilbage igen.

Systemkrav

  • Der kræves en MDM-løsning (Mobile Device Management) ved administreret distribution. Det er vigtigt, at du har en MDM-løsning på plads, og at den er sammenkædet med din mængdekøbskonto, før du anmoder om overførsel. Profile Manager i OS X Server understøtter administreret distribution for brugere eller enheder. Apple Configurator 2 understøtter administreret distribution for enheder. Forhør dig hos din MDM-udbyder, hvis du har en anden MDM-løsning.
  • Administreret distribution forudsætter som minimum iOS 7 eller OS X Mavericks v10.9.
  • Enhedsbaseret app-tildeling forudsætter iOS 9 eller OS X El Capitan.

Anmodning om overførsel

Hvis du har gennemgået kravene og vil overføre fra indløsningskoder til administreret distribution for alle tidligere køb foretaget med din mængdekøbskonto, skal du indsende din anmodning ved at bruge online supportanmodningsformularen til virksomheder eller undervisningsinstitutioner. Vælg "Migrate redemption codes to managed distribution" (Overfør fra indløsningskoder til administreret distribution) i menuen øverst på formularen.

Læs mere

Her kan du læse mere om mobilenhedsstyringenhedsbaseret apptildelingApple Configurator 2 og OS X Server.

Læs mere om mængdekøbsordningen til uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Udgivelsesdato: