Overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution

Virksomheder, der deltager i Apple Business Manager, Apple School Manager eller Program om mængdekøb, kan vælge mellem to forskellige distributionsmetoder til hver transaktion: administreret distribution eller indløsningskoder.

Med administreret distribution beholder virksomhederne ejerskabet og kontrollen over de apps, der er købt gennem Apps og bøger eller Program om mængdekøb. Din virksomhed kan tildele apps til brugere eller iOS -enheder via en løsning til administration af mobile enheder eller via Apple Configurator 2. Du kan også tilbagekalde apps og tildele dem igen efter behov. Virksomhederne kan også tildele bøger via administration af mobile enheder, selvom brugeren beholder ejerskabet over bogen.

Din virksomhed kan også bruge indløsningskoder til at overføre ejerskabet over apps eller bøger til en brugers iTunes-konto.

Overførsel af indløsningskoder til administreret distribution

Hvis du på et tidligere tidspunkt har købt indløsningskoder, kan du anmode om at få koderne overført til brug med administreret distribution – dog forudsat, at koderne er ubrugte, eller at de ikke er blevet indløst via Apple Configurator 1.x.

Tidligere købte indløsningskoder, som er blevet indløst af individuelle brugere, kan ikke overføres.

Overvej følgende, før du beslutter, om overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution er en god idé for din virksomhed:

  • Kontroller, om du vil have alle dine ikke-indløste koder eller koder, der er indløst via Apple Configurator 1.x, konverteret til administreret distribution, før du anmoder om overførsel. Hvis du vælger at overføre, skal alle tidligere købte koder overføres, og alle ikke-indløste koder bliver deaktiveret, når du har konverteret til administreret distribution. Hvis du har ikke-indløste koder i omløb i din virksomhed, kan du indløse dem, gøre brugerne opmærksom på, at de ikke kan bruges, eller udskyde overførslen, indtil de er blevet indløst.
  • Hvis du bruger Apple Configurator til enheder, der deles af flere brugere, skal du opgradere enhederne til iOS 9 og Apple Configurator 2, før indløsningskoderne overføres. Det gør det muligt at tildele administrerede licenser direkte til enhederne.

En overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution er permanent og kan ikke ændres tilbage igen.

Systemkrav

  • Brug af administreret distribution kræver en løsning til administration af mobile enheder. Før du anmoder om en overførsel, skal du kontrollere, at du har en MDM-løsning, og at den er tilknyttet din Program om mængdekøb-konto. Profile Manager i OS X Server understøtter administreret distribution for brugere eller enheder. Apple Configurator 2 understøtter administreret distribution for enheder. Hvis du har andre løsninger til administration af mobile enheder, skal du kontakte udbyderen af løsningen.
  • Administreret distribution forudsætter som minimum iOS 7 eller OS X Mavericks v10.9.
  • Enhedsbaseret app-tildeling forudsætter iOS 9 eller OS X El Capitan.

Anmodning om overførsel

Hvis du har gennemgået kravene og vil overføre fra indløsningskoder til administreret distribution for alle tidligere køb foretaget med din konto, skal du indsende din anmodning ved at bruge supportanmodningsformularen til virksomheder og undervisningsinstitutioner online. Vælg "Andet" i menuen "Fortæl os om dit problem".

Udgivelsesdato: