Overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution

Virksomheder, der deltager i Apple Business Manager eller Apple School Manager, kan vælge mellem to forskellige distributionsmetoder til hver transaktion: administreret distribution eller indløsningskoder.

Med administreret distribution kan en organisation bevare ejerskab og kontrol over programmer, der er købt gennem Apps og bøger. Din virksomhed kan tildele apps til brugere eller iOS-enheder via en løsning til administration af mobile enheder eller via Apple Configurator. Du kan også tilbagekalde apps og tildele dem igen efter behov. Virksomhederne kan også tildele bøger via administration af mobile enheder, selvom brugeren beholder ejerskabet over bogen.

Din virksomhed kan også bruge indløsningskoder til at overføre ejerskabet over apps eller bøger til en brugers iTunes-konto.

Overførsel af indløsningskoder til administreret distribution

Hvis du på et tidligere tidspunkt har købt indløsningskoder, kan du anmode om at få koderne overført til brug med administreret distribution – dog forudsat, at koderne er ubrugte.

Tidligere købte indløsningskoder, som er blevet indløst af individuelle brugere, kan ikke overføres.

Hvis du vælger at overføre, skal alle tidligere købte koder overføres, og alle ikke-indløste koder bliver deaktiveret, når du har konverteret til administreret distribution. Hvis du har ikke-indløste koder i omløb i din virksomhed, kan du indløse dem, gøre brugerne opmærksom på, at de ikke kan bruges, eller udskyde overførslen, indtil de er blevet indløst.

En overførsel fra indløsningskoder til administreret distribution er permanent og kan ikke ændres tilbage igen.

Systemkrav

Brug af administreret distribution kræver en løsning til administration af mobile enheder. Før du anmoder om en overførsel, skal du kontrollere, at du har en MDM-løsning, og at den er tilknyttet din Apps og bøger-konto. Apple Business Essentials understøtter administreret distribution til brugere eller enheder. Apple Configurator til Mac understøtter administreret distribution til enheder. Hvis du har andre løsninger til administration af mobile enheder, skal du kontakte udbyderen af løsningen.

Anmodning om overførsel

Hvis du har gennemgået kravene og vil overføre fra indløsningskoder til administreret distribution for alle tidligere køb foretaget med din konto, skal du indsende din anmodning ved at bruge supportanmodningsformularen til virksomheder og undervisningsinstitutioner online. Vælg "Andet" i menuen "Fortæl os om dit problem".

Udgivelsesdato: