GarageBand til Mac (v10.0): Sådan justeres den lodrette afstand mellem nodelinjer i kompositionseditoren

Her kan du se, hvordan den lodrette afstand justeres, hvis noderne i en passage overskrider afstanden mellem nodelinjerne i kompositionseditoren.

Eksempel:

 

Du kan tage fat i bunden af nodelinjeområdet og ændre størrelsen. 

 Træk i nodelinjen for at justere den lodrette afstand.

Udgivelsesdato: