Om sikkerhedsindholdet i iOS 7.0.3

Dette dokument indeholder en beskrivelse af sikkerhedsindholdet i iOS 7.0.3.

Af hensyn til vores kunders sikkerhed omtaler eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og de relevante programrettelser eller versioner er tilgængelige. Hvis du vil læse mere om Apple-produktsikkerhed, kan du gå ind på webstedet Apple-produktsikkerhed.

Du kan finde flere oplysninger om PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed i artiklen Sådan bruges PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed.

Hvor det er muligt, anvendes der CVE-id'er til at henvise til yderligere oplysninger om sikkerhedsproblemer.

Du kan finde oplysninger om andre sikkerhedsopdateringer i artiklen Apple-sikkerhedsopdateringer.

iOS 7.0.3

 • Lås med kode

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner

  Effekt: En person med fysisk adgang til enheden kan få adgang til at foretage opkald til alle numre

  Beskrivelse: Der var en NULL-dereference i låseskærmen, som ville medføre genstart, hvis der blev trykket på nødopkaldsknappen, mens en meddelelse blev skubbet til siden og kamerafanen var delvist synlig. Når låseskærmen genstartede, blev opkaldsfunktionen ikke blokeret af låseskærmen, og dermed var det muligt at foretage andre opkald end nødopkald. Problemet er løst ved at undgå NULL-dereference.

  CVE-id

  CVE-2013-5144: Dany Lisiansky

 • Lås med kode

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner

  Effekt: Tidsforsinkelsen ved forsøg med forkert adgangskode kunne omgås

  Beskrivelse: Når man kommer tilbage fra app'en Telefon til adgangskodelåsen, er adgangskodeindtastningen nogle gange synlig, når den ikke skulle være det, og på den måde kan man få adgang til den, selv om iPhone har været slået fra som følge af for mange forkerte adgangskodeforsøg. Problemet er løst ved at opdatere synligheden af visningen af adgangskodeindtastningen ved tilstandsændringer.

  CVE-id

  CVE-2013-5162: Tomer og Mor

 • Telefon

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner

  Effekt: En person med fysisk adgang til enheden kan få adgang til at ringe til vilkårlige kontakter

  Beskrivelse: Der var "race conditions" i app'en Telefon på låseskærmen. Under forskellige omstændigheder kunne app'en Telefon give adgang til fanen Kontakter. Problemet er løst ved at forhindre visning af fanen Kontakter, når telefonen er låst.

  CVE-id

  CVE-2013-5164: Dany Lisiansky

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: