Ændring af skriftstørrelsen på iPhone, iPad og iPod touch

Skriftstørrelsen kan ændres i Mail, Kontakter, Kalender, Telefon, Noter og andre apps, der understøtter dynamisk skrift.

Sådan ændres skriftstørrelsen

  1. Gå til Indstillinger> Skærm & lysstyrke > Tekststørrelse.
  2. Træk mærket for at vælge den ønskede skriftstørrelse.

Sådan gøres skriften endnu større

  1. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Større tekst.
  2. Tryk på Større tekststørrelser for at få mulighed for at vælge større skrifter.
  3. Træk mærket for at vælge den ønskede skriftstørrelse.

Hvis teksten gøres for stor, kan det blive svært at trykke på knapper eller andre funktioner i apps. Gå tilbage til dine indstillinger, og juster skriftstørrelsen efter behov.

Læs mere

Du kan læse mere om tilgængelighedsfunktionerne og om, hvordan du bruger dem, ved at gå til afsnittet Tilgængelighed i brugerhåndbogen til din iOS-enhed.

Udgivelsesdato: