Brug og tilpasning af Kontrolcenter på din iPhone, iPad og iPod touch

Med iOS 11 kan du bruge Kontrolcenter til hurtigt at tage et billede, tænde for lamper, betjene dit Apple TV og meget mere. Du kan også tilpasse Kontrolcenter, så du får øjeblikkelig adgang til de funktioner, du bruger mest.

Åbn Kontrolcenter

Skub op fra skærmens nederste kant. På iPhone X: Skub ned fra det øverste højre hjørne af skærmen. På en iPad kan du også trykke to gange på knappen Hjem.

Luk Kontrolcenter

Skub ned, tryk øverst på skærmen, eller tryk på knappen Hjem. På iPhone X: Skub op fra bunden af skærmen, eller tryk på skærmen.

 

     

Sådan tilpasser du Kontrolcenter

Du kan tilpasse Kontrolcenter, så du hurtigt kan ændre indstillingerne for de funktioner, du bruger mest. Vil du hurtigt notere dine gode idéer? Tilføj en betjeningsmulighed til Memoer. Vil du dæmpe lyset i spisestuen med et enkelt tryk? Tilføj betjeningsmuligheder til Hjem. Sådan gør du:

  1. Gå til Indstillinger > Kontrolcenter.
  2. Tryk på Tilpas betjeningspanel.
  3. Tryk på  for at tilføje betjeningsmuligheder. Du fjerner betjeningsmuligheder ved at trykke på  og derefter på Fjern.

Vil du flytte rundt på betjeningsmulighederne i Kontrolcenter? Gå til Indstillinger > Kontrolcenter, tryk på Tilpas betjeningspanel, og hold derefter fingeren nede på  ud for betjeningsmulighederne, og træk dem til den ønskede placering.

Sådan vælger du hurtigt indstillinger og åbner apps

Her er de apps og indstillinger, du hurtigt kan få adgang til i Kontrolcenter.

     

Sådan slår du netværksindstillinger til

Åbn Kontrolcenter, og tryk hårdt eller hold fingeren nede på netværksindstillingskortet øverst til venstre for at slå følgende til:

* Tilgængelig på iPhone og iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller).

     

Betjen lyd

Tryk hårdt eller hold fingeren nede på lydkortet øverst til højre i Kontrolcenter for hurtigt at afspille f.eks. din yndlingssang eller en podcast, sætte den på pause eller skrue op eller ned for lyden. Hvis du indstiller din iOS-enhed med højttalere, hovedtelefoner, Apple TV eller en anden lydenhed, skal du trykke på  for at skifte lydudgang.

Sådan betjener du med et tryk

Tryk på følgende apps og indstillinger for hurtigt at slå dem til, bruge dem eller justere dem.


Alarm: Tryk for at indstille en alarm, der kan vække dig.


Lysstyrke: Træk betjeningsmuligheden for lysstyrke op eller ned for at justere skærmens lysstyrke.


Lommeregner:Brug standardlommeregneren til hurtige regnestykker, eller drej enheden for at bruge den videnskabelige lommeregner til mere avancerede funktioner.


Forstyr ikke: Slå hurtigt lyden fra for opkald, advarsler og meddelelser, som du modtager på enheden.


Forstyr ikke under kørsel:* iPhone kan mærke, når du måske kører, og slår lyden fra for opkald, sms-beskeder og meddelelser. Personer, der prøver at komme i kontakt med dig, informeres om, at du kører.


Forenklet adgang: Brug Forenklet adgang til at begrænse din enhed til en enkelt app og til at styre, hvilke funktioner der kan bruges.


Energibesparende funktion:* Skift til Energibesparende funktion, når der ikke er ret meget strøm på din iPhones batteri, eller du ikke har adgang til en strømforsyning.


Forstørrelsesglas: Du kan omdanne din iPhone til et forstørrelsesglas, så du kan zoome ind på genstande omkring dig.


Skærmlås: Undgå, at skærmen skifter retning, når du bevæger enheden.


Lydløs:* Du kan hurtigt slå lyden fra en sang, film eller andet med et enkelt tryk.


Stopur: Registrer varigheden af en begivenhed, og registrer dine omgangstider.


Tekststørrelse: Tryk på mærket, og træk det op eller ned for at gøre teksten på enheden større eller mindre.


Memoer:* Indtal et memo med din enheds indbyggede mikrofon.


Lydstyrke: Træk lydstyrkemærket op eller ned for at justere lydstyrken til ringetonen, advarsler og andre lydeffekter.

  

*Lommeregner og Memoer er kun tilgængelige på iPhone og iPod touch. Forstyr ikke under kørsel og Energibesparende funktion er kun tilgængelige på iPhone. Lydløs er kun tilgængelig på iPad og iPod touch.

Sådan trykker du for at indstille mere

På iPhone 6s eller nyere kan du trykke hårdt i følgende apps og indstillinger for at få vist flere betjeningsmuligheder. Hvis du har en iPhone 6 eller tidligere, en iPad eller en iPod touch, kan du få vist flere betjeningsmuligheder ved at holde fingeren nede på følgende apps.


Genveje til Tilgængelighed: Slå hurtigt tilgængelighedsfunktioner som f.eks. AssistiveTouch, Knapbetjening, VoiceOver og meget mere til.


Apple TV Remote: Betjen dit Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation) med din iPhone, iPad eller iPod touch.


Kamera: Tag hurtigt et billede eller en selfie, eller optag en video.


Blitz:* Brug LED-blitzen på dit kamera som lommelygte. Tryk hårdt eller hold fingeren nede på lommelygten for at justere lysstyrken.


Høreapparater: Par din iPhone, iPad eller iPod touch med dine høreapparater, eller ophæv pardannelsen.


Hjem:* Hvis du indstiller tilbehør i appen Hjem, kan du betjene enheder og scener i dit hjem.


Night Shift: Under betjeningsmuligheden Lysstyrke kan du slå Night Shift til for at forskyde farverne på din skærm mod den varmere ende af farvespektret om aftenen.


Noter: Du kan hurtigt skrive en idé ned, oprette en tjekliste, tegne en skitse og meget mere.


Dubler skærm: Stream musik, billeder og videoer trådløst til Apple TV og andre AirPlay-enheder. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan se AirPlay.


Skærmoptagelse: Tryk for at optage din skærm. Tryk hårdt eller hold fingeren nede på Skærmoptagelse, og tryk på Mikrofonlyd for at bruge enhedens mikrofon til at optage lyd under optagelsen.


Tidtagning: Træk mærket op eller ned for at indstille varigheden, og tryk derefter på Start.


True Tone:* Under betjeningsmuligheden Lysstyrke kan du slå True Tone til for automatisk at justere skærmens farve og intensitet efter lysforholdene.


Wallet:* Få hurtigt adgang til kort til Apple Pay eller boardingkort, biografbilletter og meget mere.

  

  

* Lommelygte er kun tilgængelig på iPhone, iPad Pro 12,9" (2. generation), iPad Pro (10,5"), iPad Pro (9,7") og iPod touch. Hjem er kun tilgængelig på iPhone og iPad. True Tone er kun tilgængelig på iPad Pro 12,9" (2. generation), iPad Pro (10,5"), iPad Pro (9,7"), iPhone 8 og iPhone X. Wallet er kun tilgængelig på iPhone og iPod touch.

Udgivelsesdato: