Produktbemærkninger til Logic Remote

Læs mere om nyhederne i Logic Remote.

Nyt i Logic Remote 1.3.3

 Nye funktioner/forbedringer

 • iPhone tilbyder nu flere betjeningsmuligheder til Touch-instrumenter, herunder guitar, bas, trommer, Smart Strings og akkordbånd.

Mikser

 • Navnet på mikserens masterkanal til output forbliver nu synligt efter tilføjelse af spor.
 • På iPhone: Valg af en tom kanallinje for et softwareinstrument viser ikke længere inputknapper til lydgrænseflade.
 • EQ er nu stabil og vises korrekt på iOS-enheden. 
 • Kanallinjer til eksterne instrumenter, der føjes til MainStage, viser nu soloknapper i Logic Remote.
 • Stereokanalen til output viser ikke kun nogle gange en optageknap på iPhone. 
 • Tilbehørsindstillingen for lokaltekst forbliver nu åben, indtil du trykker uden for kanterne, hvilket gør det nemmere at prøve forskellige indstillinger.

Stabilitet og pålidelighed

 • Logic Remote slukker ikke længere uventet på iPhone, hvis enheden drejes, mens dialogen "Begynd med at åbne et Logic-projekt" vises. 

Generelt

 • Hvis MainStage åbnes igen, mens Logic Remote viser dialogen "Begynd med at åbne en MainStage-koncert", lukkes dialogen nu som forventet efter åbning af en koncert. 
 • Når et arkiv lukkes på en vært, viser Logic Remote nu dialogen "Begynd med at åbne et Logic-projekt" i stedet for en mikser fra et tidligere projekt. 
 • Logic Remote tillader nu oprettelse af op til seks Drummer-spor med GarageBand.
 • Noder, hvor lyden er slået fra, på et gribebræt for et akkordbånd kan nu optages korrekt i GarageBand. 
 • Sustain slås nu automatisk fra, når arpeggiator er slået til.
 • Der er nu bedre følsomhedsrespons for hastigheden, når der spilles Touch-instrumenter.

Tilbehør

 • Logic Remote styrer nu pucken i Alchemy som forventet. 

Tidligere versioner

  

Logic Remote 1.3.2

Mikser

 • Rulning på mikseren får ikke længere peakmåleren til at blive tom.
 • Ændringer af spornavne og farver på værten ses nu med det samme i Info i Logic Remote.
 • Når der trykkes på en tom send i Logic Remote, vises der ikke længere ubrugelige kommandoer som Forbigå.
 • Menuen Sends vises ikke længere uventet, når der trykkes på en ekstern MIDI eller kanal til output.
 • Ændringer af en kanals panoreringstilstand i værtsprogramområdet afspejles nu med det samme i Logic Remote.
 • Knapper til stereopanorering kan nu vendes direkte fra Logic Remote.
 • Optageknappen er nu pålidelig og kan ses, når Vis/skjul knappen Slå optagelse til vælges i GarageBand, mens Logic Remote bruges på en iPhone.
 • Det er nu muligt at tilføje flere sends ved hjælp af Logic Remote, når den første side af sends er fuld, og der endnu ikke er sends på den anden side.

Generelt

 • På en iPhone er alle søjle- og beatpositionsværdier nu synlige, når afspilningsmærkets position ligger tidligere end sangens første søjle.
 • Tidslinjen forbliver nu synlig efter, at enheden roteres til liggende og derefter tilbage til stående.
 • Hjælpemærker er nu pålidelige og forbliver synlige på iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Touch-instrumenter

 • Det er nu muligt at indstille trommesæt som Touch-instrument-input for en hvilken som helst softwareinstrumentstreg.
 • Inputmetoden for Logic Remotes Touch-instrument opdateres nu pålideligt, når der skiftes stier.
 • Keyboardet for Touch-instrumenter sender ikke længere et uventet stort antal beskeder om, at Sustain er slået fra i bestemte situationer.

Mikser

 • Niveaumålerne i hele programmet registrerer nu peaks på en ensartet måde.
 • Niveaumålere viser nu værdier for aflæsninger.
 • Når der trykkes to gange på en tom EQ-oversigt, tilføjes den type EQ-tilbehør, der er angivet af værtsprogrammet.
 • Når der trykkes to gange på compressor-pladsen, indsættes der nu Compressor-tilbehør.
 • Når der trykkes to gange på et lydstyrkemærke, indstilles forstærkningen til 0 dB.
 • Mikserkanaler viser nu en klipindikator på iPhone.
 • Det er nu muligt at nulstille alle niveaumålere ved at trykke på peak-niveauvisningen på én måler.
 • Det er nu muligt at forbigå individuelle sends i Logic Remote-mikservisningen.
 • Det er nu muligt at tildele nye sends i Logic Remote-mikservisningen.
 • Forbigåede sends er nu nedtonede i Logic Remote-mikservisningen.
 • Tilbehør, der er tildelt kanallinjer, kan nu åbnes ved at trykke to gange.
 • På en iPhone medfører fjernelse af det sidste send fra en Send 5-8-bank, at visningen skifter til Sends 1-4 som forventet.
 • På en iPhone vises skalaen på en Master-måler ikke længere som lineær, når eksponentiel vælges i Logic-indstillingerne.
 • I EXS24 er knapperne for forrige/næste korrekt mærket.

Tastaturkommandoer

 • Knapper med tastaturkommandoer på Logic Remote lyser nu for at vise deres status.

Generelt

 • Logic Remote understøtter nu automatiseringsfunktionerne Tilpas og Relativ.
 • Logic Remote viser nu den korrekte sti til valgte stier.
 • Logic Remote sender ikke længere uventede beskeder om, at Sustain er slået fra i begyndelsen af en MIDI-optagelse.
 • Mellemrumstasten på et iPad Pro Smart Keyboard kan nu bruges som stop/start.

Logic Remote 1.3

Nye funktioner og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af iPad Pro og iPhone.
  iPhone-versionen er kun kompatibel med Logic Pro X og begrænset til transportstyring, fade af dobbelt kanalspor, automatisering af optagelse og adgang til tastaturkommandoer.
 • Du kan nu slutte flere enheder, der kører Logic Remote samtidigt, til samme værtsprogram.
 • Du kan nu trække knapper med tastaturkommandoer til nye positioner i visningen Tastaturkommandoer.
 • Knappen Nulstil solo kan nu bruges til styring af knappen fjern/gendan solo i Logic Pro X.

iPad Pro-forbedringer

 • Den højere opløsning på en iPad Pro tillader, at der vises mere:
  • Antallet af synlige kanallinjer i mikseren øges fra 9 til 12.
  • Det maksimale antal klavertangenter, der kan afspilles, øges fra 31 til 41.
  • Antallet af synlige tastaturkommandoknapper øges fra 24 til 35.
  • Antallet af akkordbånd, der kan afspilles, øges fra 8 til 12.
 • Logic Remote på iPad Pro indeholder en kombineret visning med en række tastaturkommandoer ud over Smart Controls + visningen Touch-instrument og Akkordbånd.
 • På en iPad Pro kombineres Kanallinje med tilbehørsgrænseflade. Dette gør det muligt at bruge tilbehøret i kæde uden at gå tilbage til mikservisningen.

Pålidelighed

 • Logic Remote 1.3 inkluderer forskellige rettelser og forbedringer for at forbedre forbindelsen.

Tastaturkommandoer 

 • Vinduet Tastaturkommandoer opdateres nu som forventet, når forbindelsen til en vært genoprettes.
 • Tryk på en ikke-tildelt tastaturkommandocelle på Logic Remote får ikke længere skærmen i Logic Pro X til at blinke.

Tilbehør

 • Det er ikke længere nødvendigt at åbne et vindue med Kanal-EQ-tilbehør på en vært for Logic Remote for at få vist EQ-kurven.
 • Justering af ES2 Digiwaves-mærket fra Logic Remote får ikke længere ES2 til at køre uventet gennem bølger.

Touch-instrumenter

 • Keyboardet på skærmen aktiverer nu lyd som forventet efter skift fra keyboard til akkordbånd og derefter tilbage til keyboard.

Logic Remote 1.2.3

 • EQ-grafen på Kanal-EQ tegnes nu korrekt.
 • Forstærkningsværdier på Kanal-EQ gengives nu på den korrekte position på skærmen.
 • Logic Remote viser ikke længere knapperne Gentagelse af node eller Slet plet i visningen Tromme-pads, når den bruges med GarageBand.

Logic Remote 1.2.2

Nye funktioner

 • Logic Remote inkluderer nu faneinddelt Transform Pad og X/Y-pad Smart Controls til Alchemy-instrumenter.
 • Det er nu muligt at oprette mere end ét Drummer-spor i Logic Pro X eller GarageBand ved hjælp af Logic Remote.
 • Tryk to gange på en instrumentplads åbner nu instrumenttilbehør.

Flere opdateringer

 • Indeholder generelle forbedringer af stabilitet.
 • Logic Remote viser nu samme advarselsdialog som Logic Pro X, når funktionen Skriv med automation er valgt.
 • Når der vælges input eller output i Logic Remote, angives den aktuelle kanal nu med en markering.

Logic Remote 1.2.1

Nye funktioner

 • Logic Remote viser ikke længere en overflødig Solo-knap på Ekstern MIDI-kanallinjer.
 • Redigeringen af grafer i den grafiske EQ er mere responsiv.
 • Du kan nu afvise lokalmenuer, der vises fra en kanallinje, ved at trykke et vilkårligt sted på samme kanallinje.

Logic Remote 1.2

Nye funktioner

 • Du kan justere Logic Pro X Kanal-EQ direkte fra en iPad.
 • En ny tilbehørsvisning giver adgang til tilbehørsparametre for Logic eller Audio Unit med Logic Pro X.
 • Du kan tilføje eller ændre rækkefølge for tilbehør eksternt med Logic Pro X.
 • Betjen mikrofonen og andre inputindstillinger for kompatible lydgrænseflader
 • Det er nu muligt at navigere i spor i lokalmenuen LCD.
 • Hold på knapperne til skift af transportkanal ruller nu gennem sporene eller kanalerne.
 • Et tryk en enkelt gang midt på knappen påvirker ikke længere dens værdi.
 • Touch-instrumentet Basgribebræt er nu tilgængeligt med alle stier.
 • Logic Remote har nu en indstilling, der gør det muligt at tilsidesætte indstillingerne for systemvågeblus på en iPad.
 • Metronom-knappens status afspejler statussen for metronomen i Logic Pro X eller GarageBand.
 • Mikseren åbnes nu med den senest valgte visning.

Stabilitet

 • Logic Remote lukker ikke længere uventet, når der skiftes til visning af Smart Controls fra Drum-pad eller Akkordbånd med en trommesti valgt.

Generelt

 • Hvis du åbner Logic Pro X igen, viser Logic Remote ikke længere en unødvendig dialog om "Begynd med at åbne et Logic-projekt", når forbindelsen genoprettes.
 • Logic Remote forbigår ikke længere MainStages tremoloknapposition.
 • Knapperne for næste og tidligere sti er nu pålidelige og tilgængelige med MainStage, når du vælger den første eller sidste sti på listen over stier.

Logic Remote 1.1.1

 • Tilføjer understøttelse af iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Nyt strømlinet design
 • Tilføjer flere skaleringsmuligheder for Touch-instrumenter

Logic Remote 1.0.4

Retter et problem, der forhindrede skaleringsfunktioner og akkordbånd i at opdatere fra den aktuelle projekttastatur.

Logic Remote 1.0.3

 • Inkluderer understøttelse af MainStage 3.
 • Der er nu et mærke, der kan justere hastighedsfølsomheden for Touch-instrumenter.
 • Logic Remote tilbyder ikke længere menuemnet "Nyt Drummer-spor", når det aktuelle Logic-projekt allerede har et Drummer-spor.
 • Skærmen til indsættelse af tilbehør er ikke længere tom, når der oprettes et nyt projekt i visningen Smart Controls/Touch-instrumenter.
 • Fjern tastaturkommando vises ikke længere, når der trykkes på en tom titel i vinduet Tastaturkommandoer.
 • Løser et sjældent problem, hvor tidslinjer i Logic Remote og GarageBand kunne være ude af synkronisering. 
 • Logic Remote forhindrer ikke længere en iPad i at skifte til vågeblus.
 • Når der oprettes en ny sti via udstyrsmenuen, skifter Logic Remote nu til biblioteksvisningen.
 • Inkluderer adskillige forbedringer for tilgængelighed.

Logic Remote 1.0.2

 • Tilføjer kompatibilitet med GarageBand til Mac (v10.0).
 • Hastighedsområdet kan justeres for Touch-instrumenter.
 • Biblioteksbrowser og Smart Controls kan nu vises sammen på skærmen.
 • Inkluderer forskellige forbedringer for at forbedre ydeevnen og stabiliteten.

Logic Remote 1.0.1

 • Inkluderer adskillige forbedringer for at løse problemer med at slutte Logic Remote til en computer, der kører Logic Pro X.
 • Løser et problem, hvor Logic Remote kunne slutte uventet, når der blev skiftet banker i mikseren, mens faderen blev flyttet.
 • Løser et problem, hvor tonerne kunne hænge, mens der blev skiftet indstillinger for artikulering.
 • Retter et problem, hvor vinduet Akkordbånd kunne blive sort, hvis der blev oprettet et tomt softwareinstrumentspor, mens det var åben.
 • Løser et problem, hvor Logic Remote-LCD nogle gange viste "Ikke tilsluttet", når det havde oprettet forbindelse til Logic Pro X.
 • Hastighedsområdet, når der blev afspillet softwareinstrumenter fra Logic Remote, er øget.
 • Retter et problem, hvor skift ud af Logic Remote, mens der holdes toner på tastaturet, kan medføre fasthængende toner i Logic Pro X.
 • Inkluderer adskillige forbedringer for at reducere risikoen for hængende toner, når der bruges et USB-tastatur med iPad.
 • iPad skifter ikke længere til vågeblus, hvis Logic Remote sender MIDI, eller hvis Logic Pro X er i gang med at afspille.
Udgivelsesdato: