Afsendelse af gruppebeskeder på iPhone, iPad eller iPod touch

I Beskeder kan du sende en besked til en gruppe personer. Du kan også navngive gruppen, tilføje eller fjerne personer fra gruppen, slå meddelelser fra og forlade gruppen.

Kom godt i gang

Typer af gruppebeskeder

De tre typer gruppebeskeder, der kan blive vist, er iMessage-gruppebesked, gruppe-mms og gruppe-sms. Appen Beskeder vælger automatisk, hvilken type gruppemeddelelse der skal sendes, baseret på din og modtagerens indstillinger, netværksforbindelse og mobilabonnement. Eksempel:

 • Hvis du og modtagerne bruger Apple-enheder, og iMessage er slået til, sendes gruppebeskeden som en iMessage.
 • Hvis du sender en gruppebesked til personer, der ikke bruger iMessage, sendes beskeden som en mms eller sms.

iMessage-gruppebesked

Disse beskeder vises som blå tekstbobler, sendes via Apple i stedet for din operatør og beskyttes af kryptering fra start til slut. I en iMessage-gruppebesked kan alle gøre følgende:

 • Sende og modtage billeder, videoer og lydbeskeder
 • Se alle svar fra gruppen
 • Sende og modtage beskedeffekter, f.eks. tegninger, animationer, bobleeffekter og meget mere
 • Dele deres lokalitet med en gruppe
 • Navngive gruppen, tilføje eller fjerne personer fra gruppen, slå meddelelser fra eller forlade gruppen

Gruppe-mms

Disse beskeder vises som grønne tekstbobler og sendes via din operatør i stedet for Apple. I en gruppe-mms kan alle gøre følgende:

 • Sende og modtage billeder og videoer
 • Se alle svar fra gruppen
 • Slå lyd fra i beskeder

Gruppe-sms

Disse beskeder vises også som grønne tekstbobler og sendes via din operatør. Gruppe-sms'er understøtter ikke vedhæftede multimediefiler som f.eks. billeder eller videoer. Alle svar i en gruppe-sms sendes som individuelle sms-beskeder, og modtagerne kan ikke se andre svar fra gruppen.

Sådan sender du en gruppebesked

 1. Åbn Beskeder, og tryk på   for at starte en ny besked.
 2. Skriv modtagernes navne, eller tryk på  for at tilføje kontakter.
 3. Skriv din besked, og tryk på Send .

Hvis du vil sende en gruppe-mms på iPhone, skal du sørge for, at mms-beskeder er slået til. Gå til Indstillinger > Beskeder, og slå mms-beskeder til.

Hvis muligheden for at slå mms-beskeder eller gruppebeskeder til ikke vises, skal du kontakte din operatør for at finde ud af, om dit abonnement understøtter gruppe-mms-beskeder.

Kvitteringer vises ikke i gruppebeskeder.

Svar på en iMessage-gruppebesked med Tapback

Du kan bruge Tapback til hurtigt at besvare beskeder med udtryk som f.eks. en tommelfinger op eller et hjerte. Sådan svarer du med et Tapback:

 1. Åbn Beskeder, og tryk på en gruppesamtale.
 2. Tryk to gange på en beskedboble eller et billede.
 3. Tryk på et af de seks svar, der vises, for at svare på beskeden.

Du kan se, hvem der har sendt et Tapback, ved blot at trykke på det sendte Tapback.

Sådan navngiver du din gruppesamtale

Har du flere iMessage-gruppebeskeder? Navngiv dine iMessage-gruppebeskeder, så de er lettere at finde. Sådan navngiver du din gruppe:

 1. Tryk på en gruppesamtale, og tryk derefter øverst i samtalen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Skriv et gruppenavn.
 4. Skriv et navn, og tryk på OK.

Du kan kun navngive gruppe-iMessages, ikke MMS-gruppebeskeder.

Sådan tilføjer eller fjerner du deltagere fra en gruppesamtale

Alle i en iMessage-gruppebesked kan tilføje personer til samtalen eller fjerne dem. Du kan fjerne en person fra en iMessage-gruppebesked med mindst tre andre deltagere. Du kan ikke tilføje eller fjerne personer fra mms-gruppebeskeder eller sms-gruppebeskeder.

Sådan tilføjer du en person

 1. Tryk på den gruppesamtale, du vil føje en person til.
 2. Tryk øverst i gruppesamtalen.
 3. Tryk på  og derefter på Tilføj kontakt.
 4. Skriv kontaktoplysningerne for den person, du vil tilføje. Tryk derefter på OK.

Sådan fjerner du en person

 1. Tryk på gruppesamtalen med den kontakt, du vil fjerne.
 2. Tryk øverst i gruppesamtalen.
 3. Tryk på og skub derefter mod venstre over navnet på den person, du vil fjerne.
 4. Tryk på Fjern og derefter på OK.
   

Sådan skjuler du advarsler

Modtager du for mange meddelelser fra gruppen? Hvis du ikke vil forlade en samtale, kan du slå Skjul advarsler til:

 1. Åbn Beskeder, og tryk på en gruppesamtale.
 2. Tryk øverst i samtalen, og tryk derefter på .
 3. Slå Skjul advarsler til.

Du kan også stryge til venstre over gruppesamtalen og trykke på Skjul advarsler.

Når Skjul advarsler er slået til, vises  ud for samtalen. Dette slår kun meddelelser fra for den valgte samtale og ikke for hele enheden. Du modtager stadig alle andre beskeder og ser meddelelser for dem på låseskærmen.

Læs mere om, hvordan du administrerer dine meddelelser.

Sådan forlader du en gruppesamtale

 1. Tryk øverst i gruppesamtalen.
 2. Tryk på , og tryk derefter på Forlad denne samtale.

Du kan kun forlade gruppesamtaler i iMessage med mindst tre andre deltagere.

Flere muligheder med Beskeder

Udgivelsesdato: