Om supportdækning og servicemuligheder

Vi er parat til at hjælpe, hvis du vil opdatere de oplysninger, som vi har registreret om dit køb eller en aftale.

Læs mere om de angivne oplysninger

At forstå de begrænsninger, der ligger i Apples servicedækningssystem ("system"), gør det lettere at undgå problemer. De oplysninger, der er registreret i systemet, er en hjælp til kunderne til at finde ud af, om service på et produkt er dækket af betingelserne i Apples begrænsede garanti eller en udvidet Apple-serviceaftale, f.eks. AppleCare Protection Plan og AppleCare+.

For de kunder, som er dækket af forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det land, område eller den delstat, hvor produktet er købt, omfatter systemets oplysninger om servicedækning muligvis ikke alle de rettigheder og muligheder for afhjælpning, som er fastsat i de pågældende love og bestemmelser vedrørende forbrugerbeskyttelse. Dette gælder f.eks. den rettighed, som kunder i Californien og andre retskredse har, til at få forlænget garantiperioden med det antal hele dage, hvor kunden ikke har haft rådighed over produktet som følge af reparationer under garantien. Med henblik på beregning af det antal dage, som garantiperioden skal forlænges med, kan Apple bede kunden om at sende den originale købskvittering for produktet samt dokumentation for reparationen. Bemærk også, at systemet ikke indeholder oplysninger om eventuelt yderligere programmer, der udvider Apples dækning, f.eks. de programmer, der beskrives på siden Ombytnings- og reparationsudvidelsesprogrammer.

De oplysninger om servicedækning, som er registreret i systemet, tager udgangspunkt i de oplysninger, som Apple havde adgang til på købsdatoen. Købsdatoen i systemet kan være forkert, afhængigt af om produktet er registreret, og om det er købt hos en Apple-autoriseret forhandler eller i en Apple Store. Hvis de registrerede oplysninger er forkerte, kan du få dem ændret ved at kontakte Apple via det relevante link på denne side. Oplysninger, der er sendt for kort tid siden, samt oplysninger om garantidækning ved reparation fremgår muligvis endnu ikke af systemet. Kunder må ikke bruge systemet til ulovlige eller forbudte formål eller til at opfordre til ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter, der krænker Apples eller andres rettigheder.

Forbrugerlovgivning

Fordelene ved Apples etårige begrænsede garanti1, AppleCare Protection Plan og AppleCare+ er i tillæg til de rettigheder, der er fastsat i forbrugerlovgivningen. Du kan få flere oplysninger ved at klikke her

Hvis du mener, at du har et berettiget krav i henhold til forbrugerlovgivningen, skal du kontakte os

Gem købskvitteringen og dækningsbeviset et sikkert sted

Det anbefales, at du gemmer købskvitteringen og et eventuelt AppleCare-dækningsbevis et sikkert sted. Du bliver muligvis bedt om at sende en kopi af disse dokumenter, hvis der opstår spørgsmål vedrørende et produkts berettigelse til service under garantien eller en AppleCare-serviceaftale. Ved serviceanmodninger kan Apple bede om at få tilsendt den originale købskvittering for produktet for at kontrollere, om produktet er berettiget til service under garantien – dette gælder også, selvom du allerede har registreret produktet. Garantien er den samme, uanset om du registrerer det eller ej.

Læs mere om opdatering af oplysninger hos Apple

Udløbsdatoen for dækningen er forkert

Hvis den anslåede udløbsdato for teknisk telefonsupport, den begrænsede garanti eller en AppleCare-aftale er forkert for et serienummer, bedes du kontakte os. Den originale købskvittering for produktet skal sendes til Apple, så vi kan opdatere købsdatoen. Et gyldigt købsbevis er en købskvittering med kvitteringsnummer, produktbeskrivelse, oprindelig købsdato, pris og forhandleroplysninger.

Hvis købsdatoen skal opdateres, skal du sende købsbeviset til Apple

En AppleCare-aftale fremgår ikke af oplysningerne

Hvis en købt AppleCare-aftale, f.eks. en AppleCare Protection Plan, ikke fremgår af Apples oplysninger, skal AppleCare-aftalen muligvis først registreres.

Registrer en AppleCare-aftale

Læs mere om Apples dækning af dit produkt

Ikke alle AppleCare-aftaler er tilgængelige i alle lande eller områder.

Læs mere om servicemuligheder

Apple tilbyder forskellige muligheder, hvis et produkt skal til service, f.eks. indlevering, postforsendelse og gør det selv-reservedelsservice. De tilgængelige muligheder afhænger af det pågældende produkt og det land eller område, der anmodes om service fra.

  • Du kan gå direkte til Tjek din service- og supportdækning. Indtast dit serienummer for at få Apple til at vise dig de tilgængelige servicemuligheder.
  • Du kan også gå til Apple-support og vælge dit produkt for at få flere oplysninger. Her finder du brugerhåndbøger, downloads, råd om fejlfinding m.m.

1. I Tyrkiet er din enhed dækket af Apples begrænsede garanti i to år.

Udgivelsesdato: