AirPort-base: IPv6-tunnelfejl efter installering af firmware 7.6.3 i router-/NAT-funktion

Læs om fejl i AirPort-værktøj: IPv6-tunnelfejl.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Vigtigt! Følg kun denne fremgangsmåde, hvis AirPort-basen er i DHCP- og NAT-funktion. Du skal ikke følge denne fremgangsmåde, hvis AirPort-basen er i brofunktion. Kontroller AirPort-basens routerfunktion ved at klikke på fanen Netværk. Routerfunktion er den første indstilling.

AirPort-firmware 7.6.3 kræver, at alle felter for manuel IPv6-tunnelfunktion udfyldes med gyldige data. Bemærk: Dette gælder ikke for automatisk IPv6-tunnelfunktion. Hvis du har brugt denne funktion inden firmware 7.6.3, og indstillingerne for manuel IPv6-tunnelfunktion manglede eller var ufuldstændige, blinker basen orange og AirPort-værktøj viser en IPv6-tunnelfejl.

Når du vælger fejlen i lokalmenuen i AirPort-værktøjet, vises følgende besked: "Der opstod en fejl ved IPv6-tunnelslutpunktet. Vent på, at tjenesten bliver gendannet, og prøv igen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis problemet fortsætter."

 

 

Sådan løses IPv6-tunnelfejlen efter opgradering til firmware 7.6.3 i router-/NAT-funktion

  1. De korrekte indstillinger fås hos IPv6-tjenesteudbyderen.
  2. Angiv IPv6 WAN-adresse, IPv6-standardrute, ekstern IPv4-adresse, delegeret IPv6-præfiks og IPv6 LAN-adresse i de relevante felter. Se eksemplerne nedenfor.

 
Bemærk: Alle felter, der er markeret med blåt, skal udfyldes med korrekte oplysninger.

Komplet fremgangsmåde for manuel indstilling af IPv6-tunnelfunktionen

  1. De korrekte indstillinger fås hos IPv6-tjenesteudbyderen.
  2. Åbn AirPort-værktøj og vælg den enhed, som du indstiller. Indtast om nødvendigt adgangskoden.
  3. Klik på Internet, og klik derefter på Internetindstilinger.
  4. Vælg Manuel i lokalmenuen Konfigurer IPv6.
  5. Vælg Tunnel i lokalmenuen IPv6-funktion.
  6. Angiv IPv6 WAN-adressen, standardruten og andre oplysninger fra tjenesteudbyderen. Alle felter skal udfyldes korrekt.

 

Udgivelsesdato: