Brug af Apple-tastatur i Windows med Boot Camp

Du kan bruge et Apple-tastatur eller et tastatur, der er udviklet til Microsoft Windows, med din Mac. Nogle taster fungerer muligvis anderledes på macOS og Windows. 

Taster på Mac-tastaturer, der svarer til taster på Windows-tastaturer

Mange af de taster, du finder på et pc-tastatur, har tilsvarende taster på et Apple-tastatur.
  

Windows-logo: Tryk på Kommando (⌘).

Tilbage eller Slet: Tryk på Slet.

Enter eller ⏎: Tryk på Retur.

Alt (venstre): Tryk på Alternativ (⌥).

Alt GR (højre): Tryk på Alternativ + Kontrol.

Programmer: Denne tast findes ikke på Apple-tastaturer.


Brug skærmtastaturet til andre funktioner

Hvis dit Apple-tastatur ikke har følgende taster, kan du genskabe dem i Windows ved hjælp af Skærmtastatur.

 • Pause/Break
 • Indsæt
 • Slet frem
 • Hjem
 • Slut
 • Side op
 • Side ned
 • Numerisk lås
 • Lås rulning

 


Brug Klippeværktøj til at udskrive skærmen

Hvis du vil genskabe funktionerne Print Screen og Udskriv aktivt vindue i Windows, skal du bruge Klippeværktøj.

 


Hvis dit tastatur ikke fungerer som forventet i Windows

Hvis dit Apple-tastatur fungerer som forventet i macOS, men ikke i Windows, kan du prøve disse løsninger:

 


Læs mere

 • Microsoft har udgivet en artikel om tastaturtilknytning, hvor du kan læse mere om brugen af Windows-tastaturer i macOS.
 • Brug Microsoft Keyboard Layout Creator til at finde de tastekombinationer til specialtegnene for det sprog og område, som dit Apple-tastatur understøtter:
  1. Download, installer og åbn Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Vælg File (Arkiv) > Load Existing Keyboard (Indlæs eksisterende tastatur).
  3. Vælg det tastatur, du vil se. 
  4. Find det navn på dit land eller område på tastaturlisten, som efterfølges af ordet "(Apple)".
  5. Følg de instruktioner, der fulgte med programmet. Du kan udskrive billeder af tastaturet, herunder hvordan tasterne ser ud, når du trykker på f.eks. Skift, Alternativ og Fn og holder dem nede.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: