Hvis din Mac ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi

Hvis din Mac er indstillet til at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan den analysere forbindelsen og lede efter fejl, der påvirker ydeevnen, herunder forbindelsen til internettet.

Hvis du har fulgt fremgangsmåden for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk på din Mac, men forbindelsen til netværket eller internettet ikke er pålidelig, kan fremgangsmåden i denne artikel muligvis hjælpe dig.

Søg efter Wi-Fi-anbefalinger

Når du forsøger at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk via en Mac, kontrollerer computeren, om der er problemer, der kan forhindre oprettelse af en hurtig, stabil og sikker forbindelse. Hvis der registreres et problem, vil du se Anbefalinger til Wi-Fi som et nyt emne på Wi-Fi-statusmenuen på menulinjen. Vælg emnet for at få vist anbefalede løsninger.

Wi-Fi-anbefalinger er tilgængelige i macOS Sierra og nyere.

Analyser dit trådløse miljø

Din Mac kan bruge Trådløs diagnosticering til at udføre yderligere analyser. 

 1. Afslut eventuelle åbne programmer, og opret forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, hvis det er muligt.
 2. Hold Alternativtasten (Alt-tasten) ⌥ nede, og vælg derefter Åbn Trådløs diagnosticering på Wi-Fi-statusmenuen .
 3. Indtast dit administratornavn og din adgangskode, når du bliver bedt om det.

Trådløs diagnosticering begynder at analysere dit trådløse miljø:

Hvis problemet er periodisk, kan du vælge at overvåge din Wi-Fi-forbindelse:


Fortsæt til oversigten, når du er klar til at se anbefalingerne. Trådløs diagnosticering beder om valgfrie oplysninger om din base eller anden router, som medtages i den rapport, der gemmes på din Mac.

Klik på knappen Info ud for de enkelte emner på oversigten for at få vist oplysninger om emnet. De bedste fremgangsmåder for Wi-Fi er gode råd, der gælder for de fleste Wi-Fi-netværk.


Du kan få brug for at anvende de gamle indstillinger igen, så det er en god ide at lave en sikkerhedskopi eller notere dine netværks- eller routerindstillinger, inden du ændrer dem ud fra anbefalingerne.

Overvåg din Wi-Fi-forbindelse

Din Mac kan overvåge din Wi-Fi-forbindelse for periodiske problemer såsom afbrudte forbindelser. Benyt fremgangsmåden for Analyser dit trådløse miljø, men vælg i stedet "Overvåg min Wi-Fi-forbindelse", når du bliver bedt om det.

Et vindue viser, at overvågningen er i gang, så længe forbindelsen overvåges. Overvågningen fortsætter, så længe dette vindue er åbent, og du er på det samme Wi-Fi-netværk, selv når din Mac er på vågeblus.

Hvis Trådløs diagnosticering finder et problem, stoppes overvågningen, og en kort beskrivelse af problemet vises. Du kan derefter genoptage overvågningen eller gå videre til oversigten for at få oplysninger og anbefalinger.

Opret en diagnosticeringsrapport

Trådløs diagnosticering gemmer automatisk en diagnosticeringsrapport, inden oversigten vises. Du kan til enhver tid oprette den samme rapport: Hold Alternativ-tasten nede, og vælg derefter Opret diagnosticeringsrapport på Wi-Fi-statusmenuen . Det kan tage flere minutter at oprette rapporten på din Mac.

 • Rapporten gemmes af macOS Sierra og nyere versioner i mappen /var/tmp på din startdisk, hvorefter mappen åbnes for dig.
  Hvis du vil åbne mappen manuelt, skal du vælge Gå > Gå til mappe på menulinjen i Finder og derefter skrive /var/tmp.
 • I OS X El Capitan og ældre versioner gemmes rapporten på skrivebordet.

Rapporten er et komprimeret arkiv med et navn, der starter med "WirelessDiagnostics". Den indeholder mange arkiver, der beskriver dit trådløse miljø i detaljer. En netværksspecialist kan undersøge arkiverne nærmere for en grundigere analyse.

Brug af andre diagnosticeringsværktøjer

Trådløs diagnosticering indeholder yderligere værktøjer til netværksspecialister. Åbn dem via menuen Vinduer på menulinjen Trådløs diagnosticering: 

 • Info indsamler vigtige oplysninger om dine aktuelle netværksforbindelser.
 • Logarkiver aktiverer logføring i baggrunden for Wi-Fi og andre systemkomponenter. Resultatet gemmes i et .log-arkiv på placeringen for diagnosticeringsrapporten på din Mac. Logføringen fortsætter, selv om du afslutter programmet eller genstarter din Mac, så du skal huske at slå logføring fra, når du er færdig.
 • Søg finder Wi-Fi-routere i miljøet og indsamler vigtige oplysninger om dem.
 • Ydeevne bruger grafer i realtid til at vise ydeevnen for din Wi-Fi-forbindelse:
  • Hastighed viser overførselshastigheden over tid i megabit pr. sekund.
  • Kvalitet viser signal-/støjforholdet over tid. Hvis kvaliteten er for lav, afbrydes forbindelsen mellem enheden og Wi-Fi-routeren. Faktorer, der kan påvirke kvaliteten, er blandt andet afstanden mellem enheden og routeren samt objekter som f.eks. vægge, der hindrer signalet fra routeren. Læs mere.
  • Signal viser både signal- (RSSI) og støjmålinger over tid. RSSI skal helst være høj, og støjmålingen skal helst være lav. Det er derfor bedst med den størst mulige afstand mellem RSSI og støj. 
 • Sniffer registrerer trafik på Wi-Fi-forbindelsen, hvilket kan være nyttigt til diagnosticering af et problem, der kan genskabes. Vælg en kanal og en bredde, og klik på Start for at begynde at registrere trafik på den pågældende kanal. Når du klikker på Stop, gemmes et .wcap-arkiv på placeringen for diagnosticeringsrapporten på din Mac.

Læs mere

Yderligere anbefalinger til bedre Wi-Fi-ydeevne:

Læs mere om andre måder at oprette forbindelse til internettet på.

Udgivelsesdato: