OS X Server (Mountain Lion): Avanceret konfiguration af tjenesten til cachelagring

Her kan du læse om de avancerede indstillinger i tjenesten til cachelagring, hvis du bruger OS X Server (Mountain Lion).

Hvis du bruger OS X Server (Mavericks), skal du se afsnittet "Configure advanced cache settings" (Konfigurer avancerede indstillinger for cachelagring) i Vejledning i avanceret administration af OS X Server for at læse om caching-tjenestens avancerede indstillinger.

Du kan få mere at vide om caching-tjenesten ved at åbne serverprogrammet og vælge Hjælp til Server på menuen Hjælp.


Du kan angive avancerede konfigurationsindstillinger for caching-tjenesten via kommandolinjen eller ved at redigere arkivet /Bibliotek/Server/Caching/Config/Config.plist. Nøgler og beskrivelsen af værdier vises nedenfor.

Bemærk: Indstillinger i arkivet Config.plist, der ikke er beskrevet nedenfor, skal ikke ændres.

Nøgle Standard Beskrivelse
CacheLimit 0 (ubegrænset) Den maksimale diskplads (i byte), der bruges til cachelagring af værdier. Dette kan indstilles via serverprogrammet.
DataPath /Library/Server/Caching/Data Stien til det bibliotek, der bruges til at opbevare cachelagrede værdier. Dette kan indstilles via serverprogrammet.
Interface Listen on all interfaces BSD-navnet på en netværksgrænseflade, der skal bruges af caching-tjenesten.
ListenRanges Ingen Et array af biblioteker, der bruges til at definere de caching-servere, som klienter på et netværk vil foretrække. Du kan få mere at vide nedenfor.
ListenRangesOnly False Hvis ListenRangesOnly er indstillet til True, leverer serveren kun værdier til klienter i de områder, der er angivet via nøglen ListenRanges. Du skal angive nøglen ListenRanges for at kunne bruge nøglen ListenRangesOnly.
LogLevel info Detaljeringsniveau, der bruges ved logføring. Du kan vælge en af følgende indstillinger:
 • off
 • error
 • warn
 • info
 • verbose
Bemærk: Logføringsniveauet skal være standardniveauet på et produktionssystem, da ydeevnen kan blive forringet ved et højere niveau. Hvis du vælger et logføringsniveau over standardniveauet, arkiveres den ekstra logføring på placeringen /Bibliotek/Server/Caching/Logs/Debug.log, og logføringen vises ikke under afsnittet Logarkiver i serverprogrammet.
MaxConcurrentClients 0 (tillad et ubegrænset antal klienter) Det maksimalt tilladte antal samtidige klientforespørgsler.
Port 0 (brug alle porte) TCP-portnummeret, hvor caching-tjenesten accepterer forespørgsler om overførsler.
ReservedVolumeSpace 25000000000 Den minimale ledige diskplads (i byte), som skal opretholdes til den enhed, der opbevarer de cachelagrede aktiver.

Nøglen ListenRanges

Nøglen ListenRanges kan bruges til at angive foretrukne caching-servere i avancerede netværksmiljøer, hvor flere caching-servere bruges bag den samme offentlige IP-adresse. Eksempel:

 • caching1.example.com bruger nøglen ListenRanges til at angive et område på 10.0.0.1 til 10.0.0.254 og 10.1.0.1 til 10.1.0.254.
 • caching2.example.com bruger nøglen ListenRanges til at angive et område på 10.1.0.1 til 10.1.0.39 (bemærk overlappet med det andet område for caching1).
 • Hvis en klient med IP-adressen 10.0.0.10 anmoder om en værdi, videresendes klienten til caching1.
 • Hvis en klient med IP-adressen 10.1.0.10 anmoder om en værdi, videresendes klienten til caching1 eller caching2. Serveren vælges tilfældigt.
 • Hvis en klient med IP-adressen 10.2.0.10 anmoder om en værdi, videresendes klienten til caching1 eller caching2. Serveren vælges tilfældigt.
 • Hvis caching1 er slukket eller mister strøm, men caching2 forbliver tilgængelig, videresendes alle klienter til caching2.

Indstilling af værdier for en nøgle

Du kan bruge kommandoen serveradmin(8) til at indstille en nøgle med en simpel værdi. Eksempel: Hvis du vil indstille grænsefladenøglen til en1, skal du udføre denne kommando som administrator:

sudo serveradmin settings caching:Interface = en1

Nøglen ListenRanges har en kompleks værdi, og det er derfor nemmere at redigere arkivet /Library/Server/Caching/Config/Config.plist for at indstille værdien. Hvis du redigerer dette arkiv manuelt, skal du først stoppe caching-tjenesten og lukke serverprogrammet. Når du er færdig med at redigere arkivet, skal du angive bruger- og gruppeejerskab til _assetcache inden start af caching-tjenesten med denne kommando:

sudo chown _assetcache:_assetcache /Library/Server/Caching/Config/Config.plist

Nedenfor vises et eksempel på et Config.plist-arkiv.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
  <key>CacheLimit</key>
  <!-- Set a CacheLimit of 200 GB -->
  <integer>200000000000</integer>
  <key>DataPath</key>
  <string>/Volumes/BigDisk/Caching/Data</string>
  <key>Interface</key>
  <string>en1</string>
  <key>ListenRanges</key>
  <array>
   <dict>
    <key>type</key>
    <string>IPv4</string>
    <key>first</key>
    <string>10.0.0.1</string>
    <key>last</key>
    <string>10.0.0.254</string>
   </dict>
   <dict>
    <key>type</key>
    <string>IPv4</string>
    <key>first</key>
    <string>10.1.0.1</string>
    <key>last</key>
    <string>10.1.0.254</string>
   </dict>
  </array>
  <key>ListenRangesOnly</key>
  <true/>
  <key>LogLevel</key>
  <string>info</string>
  <key>MaxConcurrentClients</key>
  <integer>100</integer>
  <key>Port</key>
  <integer>12345</integer>
  <key>ReservedVolumeSpace</key>
  <!-- Set the ReservedVolumeSpace to 1 GB -->
  <integer>1000000000</integer>
 </dict>
</plist>
Udgivelsesdato: