Brug af Forenklet adgang på iPhone, iPad og iPod touch

Forenklet adgang begrænser din iOS-enhed til en enkelt app og gør det muligt at bestemme, hvilke funktioner der skal være tilgængelige. Du kan slå Forenklet adgang til, når et barn skal bruge enheden, eller når du bliver forstyrret af utilsigtede bevægelser.

 

Sådan indstilles Forenklet adgang

  1. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Forenklet adgang.
  2. Slå Forenklet adgang til.
  3. Tryk på Indstillinger til adgangskode, og tryk derefter på Adgangskode til Forenklet adgang.
  4. Indtast en adgangskode, og bekræft den ved at indtaste den igen. Herfra kan du også slå Face ID eller Touch ID til som en metode til at slutte brugen af Forenklet adgang.


Sådan startes brug af Forenklet adgang

  1. Åbn den ønskede app, og tryk tre gange på knappen Hjem. På iPhone X skal du trykke tre gange på sideknappen. 
  2. Hvis dele af skærmen ikke skal reagere på berøring, skal du tegne en cirkel omkring de pågældende områder med en finger. Du kan flytte eller ændre cirklens størrelse eller trykke på X for at fjerne den.
  3. Tryk på Start. 

Eller start med at bruge Forenklet adgang med Siri*, åbn den ønskede app, og sig "Slå Forenklet adgang til" til Siri. 

*Siri-funktionerne kan variere afhængigt af land eller område.

Sådan bestemmes, hvilke funktioner der skal være tilgængelige

  1. Hvis du vil slå funktioner fra eller indstille en tidsgrænse, skal du trykke tre gange på knappen Hjem eller sideknappen og derefter trykke på Valg. Hvis du ikke får vist Valg, skal du trykke tre gange på knappen Hjem eller sideknappen og derefter indtaste din adgangskode.
  2. Slå de ønskede indstillinger til, og tryk derefter på OK.


Knappen Vågeblus til/fra: Hvis du vil deaktivere knappen Vågeblus til/fra, skal du slå denne fra.


Lydstyrkeknapper: Hvis du vil deaktivere lydstyrkeknapperne, skal du slå denne fra.


Bevægelse: Hvis du vil begrænse din enheds reaktion på bevægelse, skal du slå denne fra. Dermed reagerer skærmen eksempelvis ikke på rystelser, og skærmen roterer heller ikke, selvom du vender enheden.


Tastaturer: Hvis du vil slå tastaturet fra, så det ikke vises, skal du slå denne fra.


Berøring: Hvis enheden skal ignorere berøring af skærmen, skal du slå denne fra.


Opslag i ordbog: Hvis du vil bruge funktionen Slå op, når du markerer tekst, skal du slå denne til.


Tidsgrænse: Hvis du vil vælge en tidsgrænse for din brug af Forenklet adgang, skal du slå denne til.

 

      

   

Sådan afsluttes brug af Forenklet adgang

Tryk tre gange på knappen Hjem eller sideknappen, indtast adgangskoden til Forenklet adgang, og tryk derefter på Slut. Eller tryk to gange på knappen Hjem eller sideknappen, hvis du har slået Touch ID eller Face ID til for Forenklet adgang.

 

Udgivelsesdato: