Brug af din stemme til indtastning af tekst på Mac-computer

Dikteringsfunktionen konverterer tale til tekst.

Sådan indstiller du Diktering

Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Diktering. Slå Diktering til, og vælg mellem følgende dikteringsmuligheder:

 • Vælg, om du vil bruge Forbedret diktering, som giver dig mulighed for at diktere, når du ikke har forbindelse til internettet.
 • Vælg sprog og dialekt. Nogle sprog, f.eks. engelsk, har flere dialekter.
 • Vælg den tastaturgenvej, du vil bruge for at begynde at diktere. 
 • Vælg din foretrukne mikrofon fra lokalmenuen under mikrofonsymbolet.


I macOS Sierra kan du bede Siri om at "slå diktering til" for dig. Siri er ikke det samme som Diktering, men du kan bede Siri om at skrive korte beskeder, f.eks. e-mail eller sms.

Brug af Diktering

 1. Gå til et dokument eller et andet tekstfelt, og placer indsætningspunktet på det sted, hvor din dikterede tekst skal vises.
 2. Tryk på tastaturgenvejen for at starte dikteringen, eller vælg Redigering > Start Diktering. Standardgenvejen er Fn Fn (to tryk på Fn-tasten). 

  Når din Mac lytter, vises en mikrofon til venstre eller højre på siden ud for indsætningspunktet. Hvis du aktiverer avancerede dikteringskommandoer, vises mikrofonen nederst til højre på skærmen, og du kan trække den til en anden placering. Når din Mac kan høre dig, stiger og falder mikrofonens inputmåler, mens du snakker.

 3. Sig det, som din Mac-computer skal skrive. Diktering lærer din stemmes særpræg at kende og tilpasser sig din accent, så jo mere du bruger værktøjet, desto bedre forstår det dig. Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis programmet ikke kan forstå dig.
 4. Stop dikteringen ved at klikke på OK under mikrofonsymbolet, trykke på Fn én gang eller skifte til et andet vindue.

Sig følgende ord for at indsætte tegnsætning eller andre tegn. Disse kan variere i henhold til sprog og dialekt.

 • apostrof  '
 • kanteparentes start  [
 • kanteparentes slut  ]
 • parentes start  (
 • parentes slut  )
 • tuborgklamme start  {
 • tuborgklamme slut  }
 • vinkelparentes start  <
 • vinkelparentes slut  >
 • kolon  :
 • komma  ,
 • tankestreg  -
 • ellipse  …
 • udråbstegn  !
 • bindestreg  -
 • punktum  .
 • spørgsmålstegn  ?
 • anførselstegn start  "
 • anførselstegn slut  "
 • enkelt anførselstegn start  '
 • enkelt anførselstegn slut  '
 • semikolon  ;
 • og-tegn  &
 • asterisk  *
 • snabel-a  @
 • omvendt skråstreg  \
 • skråstreg  /
 • cirkumfleks  ^
 • punkttegn  ·
 • stort punkttegn  •
 • gradtegn  °
 • hashtag eller £-tegn  #
 • procenttegn  %
 • understreg  _
 • lodret streg  |
 • dollartegn  $
 • centtegn  ¢
 • pundtegn  £
 • eurotegn  €
 • yentegn  ¥
 • skeløjet, grinende ansigt  XD
 • sur smiley  :-(
 • smiley  :-)
 • blinkesmiley  ;-)
 • ophavsretstegn  ©
 • tegn for registreret varemærke  ®
 • varemærketegn  ™
 • lighedstegn  =
 • større end  >
 • mindre end  <
 • minus  -
 • multiplikationstegn  x
 • plus  +


Sig følgende ord for at ændre tekstformateringen:

 • skiftelås til  (formaterer alle ord i næste sætning med store begyndelsesbogstaver)
 • skiftelås fra  (genoptager standardformatering)
 • store bogstaver  (formaterer det næste ord med STORE BOGSTAVER)
 • store bogstaver til  (fortsætter med STORE BOGSTAVER)
 • store bogstaver fra  (genoptager standardformatering)
 • ny linje  (tilføjer linjeskift)
 • numerisk  (formaterer næste sætning som tal)
 • romertal  (formaterer næste sætning som romertal)
 • nyt afsnit  (tilføjer mellemrum mellem afsnit)
 • uden mellemrum start  (formaterer næste sætning uden mellemrum)
 • uden mellemrum slut  (genoptager standardmellemrum)
 • tasten tab (flytter markøren til næste tabulatorstop)


Hvis du har slået Forbedret diktering til, kan du også bruge dikteringskommandoer til at gøre tekst fed, kursiv eller understreget samt til at vælge, kopiere, slette, fortryde og mange andre handlinger.

Om Forbedret diktering

Forbedret diktering er tilgængelig i OS X Mavericks v10.9 eller nyere. Forbedret diktering giver dig mulighed for følgende:

 • Du kan diktere uden stop.
 • Du kan diktere uden internetforbindelse.
 • Dine ord konverteres muligvis hurtigere til tekst.
 • Du kan bruge dikteringskommandoer til at fortælle din Mac, hvad den skal gøre.

Uden Forbedret diktering sendes dine ord og visse andre data til Apple for at blive konverteret til tekst, så din Mac-computer bedre kan forstå, hvad du mener. Din Mac-computer skal have forbindelse til internettet, dine ord konverteres muligvis ikke så hurtigt til tekst, og du kan kun tale i højest 40 sekunder ad gangen (30 sekunder i OS X Yosemite eller ældre).

Hvis du er på et firma- eller skolenetværk, der bruger proxyserver, kan Diktering muligvis ikke få adgang til internettet. Giv din netværksadministrator listen over de netværksporte, der bruges af Apple-softwareprodukter.

Om Diktering og fortrolighed

Hvis du vil vide mere om diktering og anonymitet, skal du vælge Apple-menuen () > Systemindstillinger, klikke på Tastatur, klikke på Diktering og derefter klikke på knappen Om diktering og anonymitet. Alle oplysninger indsamlet af Apple behandles i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik.

Læs mere

 • Tryk på mikrofonen  på tastaturet på skærmen og tal for at bruge diktering på iPhone, iPad eller iPod touch. Tjek brugerhåndbogen til din iPhone eller iPad for yderligere oplysninger.
 • Hvis funktionerne Langsomme taster eller Klæbetaster er slået til i vinduet Tilgængelighed under Systemindstillinger, er det ikke sikkert, at de normale tastaturgenveje til diktering fungerer. Hvis du skal bruge disse tilgængelighedsfunktioner, skal du oprette en tilpasset dikteringsgenvej: Vælg Apple-menu > Systemindstillinger, klik på Tastatur, klik på Diktering, og vælg derefter "Indstil" i menuen Genvej.
Udgivelsesdato: