Sådan undgås fastholdelse af billedet på Apple-skærme

Lær at undgå og rette "fastholdelse", "billedretention" eller "ghosting" på bestemte Apple-skærme.

Om IPS-teknologi

IPS-teknologien (In-Plane Switching) bruges i Apple Cinema Display, Thunderbolt Display og i de indbyggede skærme i iMac-computere og bærbare Mac-computere med Retina-skærm.

IPS-teknologien forbedrer visningsoplevelsen ved at muliggøre betragtningsvinkler på hele 178 grader i alle retninger. Dette gør IPS-skærmene ideelle, når der skal vises indhold til flere personer, og uovertrufne til arbejdsgange i forbindelse med billed-, tryk- og videoproduktion.

Når et billede, f.eks. et log ind-vindue, har været vist i længere tid på en IPS-skærm, kan du opleve, at der vises en utydelig rest af billedet, selvom der vises et nyt billede. Dette kaldes "fastholdelse", "billedretention" eller "ghosting". Det er normalt for en IPS-skærm, og det utydelige billede forsvinder med tiden.

Du kan undgå, at billedet fastholdes ved at bruge skærmens vågeblusfunktion til at slukke skærmen, når den ikke bruges. Du kan også bruge en skærmskåner til at sikre, at et statisk billede ikke vises konstant på skærmen. Begge funktioner er slået til som standard i OS X, men du kan justere indstillingerne efter behov.

Sådan undgås fastholdelse af et billede

Du kan aktivere eller justere skærmens vågeblusfunktion på din Mac-computer for at undgå, at billedet fastholdes:

  1. Gå til Apple-menuen (), vælg Systemindstillinger, og klik derefter på Energibesparelse. 
  2. Klik på fanen Batteri, hvis du bruger en bærbar computer.
  3. Indstil mærket "Skærmen slukker efter" til et kort interval, f.eks. 15 minutter.
  4. Klik på fanen Strømforsyning, hvis den samme justering skal laves på en bærbar computer.

Sådan rettes fastholdelse af et billede

Hvis et billede fastholdes på skærmen, kan det fjernes med skærmskåneren:

  1. Gå til Apple-menuen, vælg Systemindstillinger, og klik derefter på Skrivebord & skærmskåner.
  2. Klik på fanen Skærmskåner.
  3. Vælg den ønskede skærmskåner.
  4. Brug menuen ved siden af "Start efter" til at vælge et interval, der er kortere end det interval for Vågeblus for skærm og Vågeblus for computer, der blev valgt i afsnittet Energibesparelse under Systemindstillinger.
  5. Du kan fjerne det fastholdte billede ved at lade skærmskåneren køre i omtrent lige så lang tid, som billedet er blevet vist.
Udgivelsesdato: