Om understøttelse af LaTeX og MathML i Pages, Numbers, Keynote og iBooks Author

Læs mere om brug af LaTeX og MathML med Pages, Numbers, Keynote og iBooks Author, og se eksempler på ligninger.

LaTeX og MathML understøttes af alle tre iWork-apps (Pages, Numbers og Keynote) og iBooks Author. iWork og iBooks Author understøtter alle LaTeX-kommandoer, der kan konverteres til MathML ved hjælp af blahtex. Nedenfor ses en liste med andre understøttede LaTeX-videreudviklinger.

Læs mere om, hvordan du tilføjer ligninger ved hjælp af LaTex og MathML til dine iWork-dokumenter eller din iBooks Author-bog.

LaTeX og MathML understøttes i øjeblikket ikke i iWork-apps på iCloud.com.

LaTeX-kommandoer

LaTeX kræver generelt, at ligninger står mellem matematiske funktionskommandoer som i nedenstående eksempler. iWork og iBooks Authors ligningsredigeringsværktøj er som standard i matematisk funktion for at gøre det lettere at opbygge ligningerne, så det ikke er nødvendigt at indsætte matematiske funktionskommandoer i ligningerne. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Hvis du vil føje tekst til en ligning i iWork eller iBooks Author og videreføre afsnitsformatet, skal du bruge \text{…}. Indlejring af ligninger i \text{...} understøttes ikke.

I matematisk funktion understøtter blahtex ikke andre tegn end ASCII-tegn fuldt ud, men blahtex understøtter hele Unicode-tegnsættet i tekstfunktion. Yderligere oplysninger om de enkelte tegn, f.eks. copyright-tegnet og tegn med accent, kan ses i blahtex-manualen, afsnit 2.22.

Nedenstående liste indeholder en oversigt over de understøttede LaTeX-kommandoer (blahtex-udvidelser) og MathML-elementer og -attributter.

LaTeX-kommandoer, som iWork understøtter

Kommando eller symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

LaTeX-kommandoer, som iWork ikke understøtter

Kommando eller symbol Noter
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode-symbol, virker kun i tekstfunktion
\varGamma  
\cal Brug \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] i \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Brug "\:", "\,", "\;" eller \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Brug \overset, \underset
\tabular-related miljøer Begrænset understøttelse af \matrix og \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Brug \boldsymbol

LaTeX-kommandoer, som iBooks Author understøtter

Kommando eller symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

LaTeX-kommandoer, som iBooks Author ikke understøtter

Kommando eller symbol Noter
\mathring{}  
\copyright Unicode-symbol, virker kun i tekstfunktion
\pounds Unicode-symbol, virker kun i tekstfunktion
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode-symbol, virker kun i tekstfunktion
\varGamma  
\cal Brug \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] i \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger understøttes
{split}  
\hspace Brug "\:", "\,", "\;" eller \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Brug \overset, \underset
\owns Brug \ni
\tabular-related miljøer Begrænset understøttelse af \matrix og \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Brug \boldsymbol


LaTeX-pakker

Følgende LaTeX-pakker understøttes ikke:

Pakke Noter
cancel Brug \cancel
ams Brug \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


MathML-elementer

Brug nedenstående tabeller til at få mere at vide om de MathML-elementer, som iWork og iBooks Author understøtter.

Understøttede MathML-elementer

Element Noter
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Ikke alle former for "enclosing" understøttes
mtable Ikke alle attributter understøttes
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork og iBooks Author understøtter det første underordnede MathML-element og ignorerer resten
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Delvist understøttede MathML-elementer

Element Noter
mlabeledtr Behandles som <mtr> med ignorering af det første underordnede element
semantics Behandles som række
annotation Ignoreres effektivt

Ikke-understøttede MathML-elementer

Element Noter
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} MathML-elementer af typen "content" understøttes ikke.
Se, hvilke elementer der understøttes af {ContExp}.


MathML-attributter

Brug nedenstående tabeller til at få mere at vide om de MathML-attributter, som iWork og iBooks Author understøtter.

Understøttede MathML-attributter

Følgende MathML-attributter understøttes af iWork og iBooks Author:

Element Attribut Standardværdi, der kan overtages fra <mstyle> Værdier 
(værdisyntaks, hvis det er en undergruppe af "spec")
* mathcolor Ja  
mstyle scriptlevel Nej  
mstyle display Nej  
mstyle scriptminsize Nej  
mstyle scriptsizemultiplier Nej  
mstyle <attributter angivet med standardværdi, der kan overtages> -  
mo lspace Ja  
mo rspace Ja  
mo largeop Ja  
mo minsize Ja  
mo maxsize Ja  
mo accent Ja  
mo movablelimits Ja  
mo symmetric Ja  
mo stretchy Ja  
mo form Ja  
mspace width Ja  
mspace height Ja  
mspace depth Ja  
ms lqoute Ja  
ms rqoute Ja  
mfrac linethickness Ja  
mfrac numalign Ja  
mfrac denomalign Ja  
mover accent Ja  
mover align Ja  
munderover accent Ja  
munderover underaccent Ja  
munder accentunder Ja  
munder align Ja  
mtable rowalign Ja  
mtable columnalign Ja  
mtable columnspacing Ja  
mtable displaystyle Ja  
mtr rowalign Ja  
mtr columnalign Ja  
mtd rowalign Ja  
mtd columnalign Ja  
mstack align Ja top | bottom | center | baseline | axis
msrow position Ja  
msgroup position Ja  
msgroup shift Ja  
mscarries position Ja  
mscarries crossout Ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout Ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length Ja  
msline position Ja  
mpadded height Nej  
mpadded depth Nej  
mpadded width Nej  
mpadded lspace Nej  
mpadded voffset Nej  
mfenced open Ja  
mfenced close Ja  
mfenced separators Ja  
maligngroup groupalign Ja  
malignmark edge Ja  

Delvist understøttede MathML-attributter

Følgende MathML-attributter understøttes delvist af iWork og iBooks Author:

Element Attribut Standardværdi, der kan overtages fra <mstyle> Værdier
(værdisyntaks, hvis det er en undergruppe af "spec")
Noter
mo, mn, mi mathvariant Ja Understøtter ikke initial, stretched, looped og tailed  
mtable align Nej top | bottom | center | baseline | axis rownumber understøttes ikke
menclose notation Ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Læs mere
mlongdiv longdivstyle Nej lefttop  

Ikke-understøttede MathML-attributter

Element Attribut Noter
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Markeret som forældet i MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Markeret som forældet i MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Påvirker ikke det visuelle layout
mo separator Påvirker ikke det visuelle layout
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Ligningseksempler

   

Grundlæggende matematik

LaTeX Gengives som
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Justering

LaTeX Gengives som
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Et godt tip til justering af ligningselementer er at bruge \mbox{\phantom{space}}. Indholdet i parentes (space) angiver det antal mellemrum, der oprettes. I ovenstående eksempel giver det flere mellemrum mellem 10 • 9 at indsætte ekstra tegn i =digit. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Farve

LaTeX Gengives som
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integraler

LaTeX Gengives som
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle skelner mellem inline-ligninger og display-ligninger.

Matrixer

LaTeX Gengives som
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Almindelige ligningselementer

LaTeX Gengives som
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Lang form, aritmetik

MathML Gengives som
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork og iBooks Author understøtter ikke LaTeX ved brug af "long division" og "remainders". Det er nødvendigt at anvende MathML for at kunne bruge de to funktioner. 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: