Sådan bruges netværkslokaliteter på din Mac

Funktionen Lokalitet under indstillingerne for Netværk gør det hurtigt at skifte mellem forskellige sæt netværksindstillinger.

Muligheden for at skifte mellem forskellige sæt netværksindstillinger (lokaliteter) kan være nyttig i situationer som følgende:

 • Du bruger samme type netværk (f.eks. Ethernet) på arbejde og hjemme, men indstillingerne, der bruges på arbejdet, tillader ikke, at din Mac opretter automatisk forbindelse til samme type netværk i hjemmet.
 • Din Mac opretter forbindelse til mere end én type netværk (f.eks. både Wi-Fi og Ethernet) på arbejdet og hjemme, men på arbejdet skal din Mac først oprette forbindelse til Ethernet-netværket, og hjemme skal din Mac først oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket. Du vil med andre ord indstille en forskellig rækkefølge for tjenesterne for hver lokalitet.
 • Din Mac opretter ikke forbindelse til dit netværk, og du ønsker en hurtig nulstilling af netværksindstillingerne i testøjemed uden at miste dine aktuelle netværksindstillinger.

I hvert af eksemplerne kan funktionen Lokalitet under indstillingerne i Netværk være en hjælp. 


Sådan tilføjes eller fjernes en netværkslokalitet

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk. 
 2. Lokalmenuen Lokalitet viser navnet på det aktuelt valgte sæt netværksindstillinger. Standardlokaliteten er Automatisk. Vælg Rediger lokaliteter i menuen.Netværksindstillinger viser lokalmenuen Lokaliteter
 3. Klik på knappen Tilføj (+) under listen med lokaliteter, og indtast derefter et navn på den nye lokalitet, f.eks. Arbejde eller Hjemme eller Mobil. Hvis du vil fjerne en lokalitet, skal du klikke på knappen Fjern (–) under listen.
 4. Klik på OK. Menuen Lokalitet viser nu navnet på din nye lokalitet. Enhver ændring af indstillingerne for Wi-Fi, Ethernet eller andre netværk arkiveres på den pågældende lokalitet, når du klikker på Anvend. Netværksindstillingerne i din forrige lokalitet forbliver som de var, så du til enhver tid bruge menuen Lokalitet til at skifte tilbage.
 5. Klik på Anvend for at arkivere indstillingerne og skifte fra den forrige lokalitet til den nye. Din Mac forsøger automatisk at finde de korrekte indstillinger for hver type netværk. Hvis du ændrer indstillingerne manuelt, skal du huske at afslutte ændringerne med at klikke på Anvend.


Sådan skiftes mellem netværkslokaliteter

Hvis du har mere end én lokalitet, kan du bruge en af følgende metoder til at skifte mellem dem:

 • Brug lokalmenuen Lokalitet under indstillingerne Netværk, som beskrevet ovenfor. Husk at klikke på Anvend, når du har valgt en lokalitet.
 • Eller vælg Apple-menuen > Lokalitet i menulinjen, og vælg derefter din lokalitet i undermenuen.


Sådan ændres rækkefølgen på netværkstjenesterne

Hvis du bruger netværkslokaliteter, fordi du ønsker, at lokaliteterne skal oprette forbindelse til forskellige netværkstjenester (f.eks. Wi-Fi eller Ethernet), skal du følge disse trin for at ændre rækkefølgen af tjenesterne (kaldes også portprioritering) for hver lokalitet.

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk.
 2. Brug menuen Lokalitet til at vælge den lokalitet, der skal ændres.
 3. Klik på handlingsmenuen under listen med tjenester, og vælg derefter Indstil rækkefølge på tjenester.
 4. Træk tjenesterne på listen for at ændre deres rækkefølge. Din Mac forsøger først at oprette forbindelse til den øverste tjeneste på listen og fortsætter derefter nedad, indtil der kan oprettes forbindelse.
  Der kan ikke ændres rækkefølge for Virtual Private Network-forbindelser (VPN), da de altid prioriteres over andre forbindelser.
 5. Klik på OK, og klik derefter på Anvend for at aktivere den opdaterede rækkefølge af tjenesterne.


Sådan undgås brug af en netværkstjeneste

Lokaliteten Automatisk aktiverer som standard alle tilgængelige netværkstjenester (også kaldet porte eller netværksgrænseflader), uanset om de bruges til at oprette forbindelse til et netværk. Din Mac gennemsøger automatisk disse tjenester for at finde en netværks- eller internetforbindelse. Du bruger f.eks. et Wi-Fi-netværk hjemme, men et Ethernet-netværk på arbejdet. Din Mac registrerer automatisk, hvilken af netværkstjenesterne der skal bruges, når der oprettes forbindelse.

Hvis du vil undgå, at din Mac bruger en bestemt netværkstjeneste, f.eks. Wi-Fi, kan du deaktivere den pågældende tjeneste i en vilkårlig netværkslokalitet:

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk.
 2. Brug menuen Lokalitet til at vælge den lokalitet, der skal ændres.
 3. Klik på handlingsmenuen under listen med tjenester, og vælg derefter Gør tjeneste passiv.
 4. Klik på Anvend. 
Udgivelsesdato: