Sådan bruger du netværkslokaliteter på din Mac

Brug funktionen Lokalitet under Netværksindstillinger for hurtigt at skifte mellem forskellige sæt netværksindstillinger.

Muligheden for at skifte mellem forskellige sæt netværksindstillinger (lokaliteter) kan være nyttig i situationer som følgende:

 • Du bruger samme type netværk (f.eks. Ethernet) på arbejde og hjemme, men indstillingerne, der bruges på arbejdet, tillader ikke, at din Mac opretter automatisk forbindelse til samme type netværk i hjemmet.
 • Din Mac opretter forbindelse til mere end én type netværk (f.eks. både Wi-Fi og Ethernet) på arbejdet og hjemme, men på arbejdet skal din Mac først oprette forbindelse til Ethernet-netværket, og hjemme skal din Mac først oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket. Du vil med andre ord indstille en forskellig rækkefølge for tjenesterne for hver lokalitet.
 • Din Mac opretter ikke forbindelse til dit netværk, og du ønsker en hurtig nulstilling af netværksindstillingerne i testøjemed uden at miste dine aktuelle netværksindstillinger.


Sådan tilføjer eller fjerner du en netværkslokalitet

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk. 
 2. Lokalmenuen Lokalitet viser navnet på det aktuelt valgte sæt netværksindstillinger. Standardlokaliteten er Automatisk. Vælg Rediger lokaliteter i menuen.
  Netværksindstillinger, der viser lokalmenuen Lokaliteter
 3. Klik på knappen Tilføj (+) under listen over lokaliteter, og indtast derefter et navn på den nye lokalitet, f.eks. Arbejde eller Hjemme eller Mobil. Hvis du vil fjerne en lokalitet, skal du klikke på knappen Fjern (–) under listen.
  Netværksindstillinger, der viser vinduet Lokaliteter med en ny lokalitet med navnet
 4. Klik på OK. Menuen Lokalitet viser nu navnet på din nye lokalitet. Enhver ændring af indstillingerne for Wi-Fi, Ethernet eller andre netværk gemmes på denne lokalitet, når du klikker på Anvend. Netværksindstillingerne for din forrige lokalitet forbliver, som de var, så du altid kan bruge menuen Lokalitet til at skifte tilbage.
 5. Klik på Anvend for at arkivere indstillingerne og skifte fra den forrige lokalitet til den nye. Din Mac forsøger automatisk at finde de korrekte indstillinger for hver type netværk. Hvis du ændrer indstillingerne manuelt, skal du huske at afslutte ændringerne med at klikke på Anvend igen.


Sådan skifter du mellem netværkslokaliteter

Hvis du har mere end én lokalitet, kan du bruge en af følgende metoder til at skifte mellem dem:

 • Brug lokalmenuen Lokalitet under Netværksindstillinger, som beskrevet ovenfor. Husk at klikke på Anvend, når du har valgt en lokalitet.
 • Du kan også vælge Apple-menuen > Lokalitet på menulinjen og derefter vælge din lokalitet i undermenuen.


Sådan ændrer du rækkefølgen på netværkstjenesterne

Hvis du bruger netværkslokaliteter, fordi du vil have, at lokaliteterne skal oprette forbindelse til forskellige netværkstjenester (f.eks. Wi-Fi eller Ethernet), skal du følge disse trin for at ændre rækkefølgen af tjenesterne for hver lokalitet. Dette kaldes også portprioritering.

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk.
 2. Brug lokalmenuen Lokalitet til at vælge den lokalitet, der skal ændres.
 3. Klik på symbolet Flere indstillinger eller tandhjulssymbolet under listen over tjenester, og vælg derefter Indstil rækkefølge på tjenester.
  Systemindstillingerne for netværket, der viser menuen med flere tjenesteindstillinger med
 4. Træk tjenesterne på listen for at ændre deres rækkefølge. Din Mac forsøger først at oprette forbindelse til den øverste tjeneste på listen og fortsætter derefter nedad, indtil der kan oprettes forbindelse.
  Der kan ikke ændres rækkefølge for VPN-forbindelser (Virtual Private Network), da de altid prioriteres over andre forbindelser.
  Systemindstillingerne for netværket, der viser vinduet Rækkefølge af tjenester
 5. Klik på OK og derefter på Anvend.


Sådan undgår du brug af en netværkstjeneste

Lokaliteten Automatisk aktiverer som standard alle tilgængelige netværkstjenester (også kaldet porte eller netværksgrænseflader), uanset om de bruges til at oprette forbindelse til et netværk. Din Mac gennemsøger automatisk disse tjenester for at finde en netværks- eller internetforbindelse.

Du kan f.eks. bruge et Wi-Fi-netværk hjemme, men et Ethernet-netværk på arbejdet. Din Mac registrerer automatisk, hvilken af netværkstjenesterne der skal bruges, når der oprettes forbindelse.

Hvis du vil undgå, at din Mac bruger en bestemt netværkstjeneste, f.eks. Wi-Fi, kan du deaktivere den pågældende tjeneste for en af dine netværkslokaliteter:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Netværk.
 2. Brug lokalmenuen Lokalitet til at vælge den lokalitet, der skal ændres.
 3. Klik på symbolet Flere indstillinger eller tandhjulssymbolet under listen over tjenester, og vælg derefter Gør tjeneste passiv.
 4. Klik på Anvend. 
Udgivelsesdato: