Overførsel af mobildataabonnement til en anden iPad

Når du køber en ny iPad (Wi-Fi + Cellular), kan du overføre mobildataabonnementet fra din gamle iPad til din nye. 

Start med at finde ud af, hvilke SIM-kort dine enheder har (både den gamle og nye iPad). Gå derefter til det relevante afsnit nedenfor.

Sådan overfører du fra én iPad med et indbygget Apple SIM-kort til en anden

De følgende iPad-modeller har et indbygget Apple SIM-kort:1

 • iPad Pro 12,9" (2. generation) med Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro 10,5" med Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro 9,7" med Wi-Fi + Cellular

Hvis abonnementet på din gamle iPad bruger nano-SIM-kort, skal du følge disse trin. Hvis både din gamle og din nye iPad bruger et indbygget Apple SIM-kort, skal du følge disse trin:

 1. Gå til Indstillinger > Mobildata > Indstil mobildata på din nye iPad.
 2. Hvis knappen Overfør vises ud for den ønskede operatør, skal du klikke på den. Derefter skal du følge vejledningen til overførsel af abonnement. Der går muligvis et par minutter, før aktiveringen er gennemført.
 3. Hvis knappen Overfør ikke vises, eller hvis du ikke kan overføre et abonnement, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren.2

Sådan overfører du et abonnement fra én iPad med SIM-kort til en anden

Metoden til overførsel af abonnement afhænger af, hvilket SIM-kort der er i de to iPads. 

Sådan gør du, hvis de to iPads har SIM-kort i samme størrelse

Hvis begge enheder har nano- eller mikro-SIM-kort, skal du følge disse trin:

 1. Sluk begge enheder ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke kommer frem. Træk derefter i mærket.
 2. Brug det værktøj til fjernelse af SIM-kort, som fulgte med din iPad, til at åbne SIM-kortholderen på din gamle iPad.
 3. Åbn SIM-kortholderen på din nye iPad. Hvis der er et SIM-kort i kortholderen, skal du fjerne det.
 4. Sæt SIM-kortet fra din gamle iPad i SIM-kortholderen på din nye iPad.
 5. Sæt kortholderen korrekt i, så den vender på samme måde, som da du tog den ud. Den kan kun sættes i på én måde.
 6. Tænd begge enheder.

Der går muligvis et par minutter, før aktiveringen er gennemført.

Hvis du har brug for hjælp til at overføre dit abonnement, eller hvis du bruger en virksomhedskonto eller en bagudbetalt konto, skal du kontakte din operatør.2

Sådan gør du, hvis den ene iPad har et mikro-SIM-kort, og den anden har et nano-SIM-kort

 1. Kontakt din operatør2 for at få et nyt nano-SIM-kort til din nye iPad.
 2. Sluk begge enheder ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke kommer frem. Træk derefter i mærket.
 3. Brug det værktøj til fjernelse af SIM-kort, som fulgte med din iPad, til at åbne SIM-kortholderen på din gamle iPad.
 4. Åbn SIM-kortholderen på din nye iPad. Hvis der er et SIM-kort i kortholderen, skal du fjerne det.
 5. Sæt det nye SIM-kort i SIM-kortholderen på din nye iPad.
 6. Sæt kortholderen korrekt i, så den vender på samme måde, som da du tog den ud. Den kan kun sættes i på én måde.
 7. Tænd begge enheder.

Hvis du har brug for hjælp til at overføre dit abonnement, eller hvis du bruger en virksomhedskonto eller en bagudbetalt konto, skal du kontakte din operatør.2

Læs mere

 

 1. Undtagen i Kina.
 2. Brugen af din iPad er underlagt politikkerne hos dit mobilselskab, og dette kan have begrænsninger for overførsel af dataabonnementer. Kontakt operatøren for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke er sikker på, hvilken operatør du skal kontakte, skal du gå til Indstillinger > Operatør på din iPad eller fjerne SIM-kortet og finde operatørens navn eller logo på det.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: