Sådan slås Java-webtilbehøret fra i Safari

Se, hvordan Java-webtilbehøret slås fra i Safari.

Vigtigt! Brug Softwareopdatering, og installer alle tilgængelige opdateringer, indtil meddelelsen "Softwaren er ajour" vises i Softwareopdatering.

Vælg nedenfor din version af Safari for at se den relevante vejledning.

Safari 6.1 og nyere versioner

I Safari 6.1 og nyere versioner kan du slå Java-webtilbehøret til og fra via fanen Sikkerhed i Safari-indstillingerne. Når tilbehøret er installeret, men slået fra på et websted, vises der en meddelelse om det i Safari i stedet for Java-indholdet:

Hvis der vises en meddelelse om manglende tilbehør i stedet for deaktiveret tilbehør, er Java-webtilbehøret ikke installeret.

Safari 6 og ældre versioner

Gør følgende for at slå Java-webtilbehøret fra i Safari 6 og ældre versioner:

  1. Vælg Safari > Indstillinger i Safari, eller tryk på Kommando-komma (⌘-,)
  2. Klik på "Sikkerhed".
  3. Fjern markeringen af "Tillad Java".
  4. Luk Safari-indstillingsvinduet.

Marker "Tillad Java" for at slå Java til igen i Safari.

Yderligere oplysninger

  • Se denne artikel for at få mere at vide om opdatering af Java-webtilbehøret.
  • Klik på denne henvisning for at få oplysninger om, hvordan Java-webtilbehøret slås fra i Chrome.
  • Klik på denne henvisning for at få oplysninger om, hvordan Java-webtilbehøret slås fra i Firefox.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: