Tilpasning af stemmer til VoiceOver, Læs skærm op og Læs det valgte op på din iPhone, iPad eller iPod touch

Din iOS-enhed starter med en kompakt stemme til VoiceOver, Læs skærm op og Læs det valgte op. Du har et par muligheder for stemmer, du kan bruge til tale.

Sådan tilpasser du VoiceOver-stemmer

Stemmer i Forbedret kvalitet kan fylde 100 MB eller mere. Slut din enhed til Wi-Fi for at downloade og installere en af disse stemmer.

Med VoiceOver kan du aktivere mere end én stemme, skifte mellem Standard og Forbedret kvalitet (uden at du behøver at downloade stemmen igen) og ændre talehastigheden for hver stemme:

 1. Åbn Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.
 2. Tryk på Tilføj nyt sprog.
 3. Tryk på det sprog og den dialekt, du ønsker. Du føres nu tilbage til skærmbilledet Tale.
 4. Tryk på Stemme, og tryk derefter på den stemme, du vil bruge.
 5. Vælg enten Standard eller Forbedret kvalitet. Hvis du vælger Forbedret kvalitet, og stemmen ikke er blevet downloadet endnu, begynder overførslen af stemmen, hvis din enhed er på et Wi-Fi-netværk.
 6. Flyt mærket for talehastighed for at sætte hastigheden for den pågældende stemme op eller ned.

Sådan vælger du en stemme til Læs skærm op og Læs det valgte op

 1. Åbn Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tale.
 2. Aktiver Læs skærm op eller Læs det valgte op (eller begge).
 3. Vælg Stemmer.
 4. Vælg den stemme og den dialekt, som skal bruges i Læs skærm op og Læs det valgte op.

Sådan fjerner du en downloadet stemme

Du kan fjerne en stemme med forbedret kvalitet, hvis du ikke bruger den:

 1. Åbn Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.
 2. Tryk på Stemme, og tryk derefter på den stemme, du vil fjerne.
 3. Tryk på Rediger.
 4. Tryk på  , og tryk derefter på Slet. Du kan også skubbe til venstre for at slette.

Du kan ikke slette Siri-stemmer for dit land eller område. Du kan ændre sprog- og områdeindstillingerne for at slette visse Siri-stemmer, men mindst én Siri-stemme downloades automatisk for dit land eller område.

Sådan vælger du Alex

Hvis du har valgt engelsk som sprog på enheden, kan du downloade Alex-stemmen. Se, hvor Alex er tilgængelig, og hvordan du bruger Alex.

Udgivelsesdato: