Indstil stemmen og hastigheden til VoiceOver og Læs skærm op på din iPhone, iPad eller iPod touch

Din iOS- eller iPadOS-enhed starter med en kompakt stemme til VoiceOver, Læs skærm op og Læs det valgte op. Men du har nogle andre muligheder for stemmer, du kan bruge til tale.

Sådan tilpasser du VoiceOver-stemmer

Stemmer i Forbedret kvalitet kan fylde 100 MB eller mere. Slut din enhed til Wi-Fi for at downloade og installere en af disse stemmer.

Med VoiceOver kan du aktivere mere end én stemme, skifte mellem Standard og Forbedret kvalitet (uden at du behøver at downloade stemmen igen), og ændre talehastigheden for hver stemme. Sådan indstiller du stemmerne:

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver, og tryk på Tale.
 2. Tryk på Tilføj nyt sprog.
 3. Tryk på det sprog og den dialekt, du ønsker. Du føres nu tilbage til skærmbilledet Tale.
 4. Tryk på Stemme, og tryk derefter på den stemme, du vil bruge.
 5. Vælg enten Standard eller Forbedret kvalitet. Hvis du vælger Forbedret kvalitet, og stemmen ikke er blevet downloadet endnu, begynder overførslen af stemmen, hvis din enhed er på et Wi-Fi-netværk.

Indstil talehastigheden

Sådan indstiller du talehastigheden:

 1. Gå til Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed. 
 2. Tryk på Oplæst indhold.
 3. Brug skyderen til Talehastighed til at indstille hastigheden.

Sådan vælger du en stemme til Læs skærm op og Læs det valgte op

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og tryk på Oplæst indhold.
 2. Aktiver Læs det valgte op eller Læs skærm op eller begge.
 3. Vælg Stemmer.
 4. Vælg den stemme og den dialekt, som du ønsker, at Læs skærm op og Læs det valgte op skal bruge.

Sådan fjerner du en downloadet stemme

Du kan ikke slette Siri-stemmer for dit land eller område. Du kan ændre sprog- og områdeindstillingerne for at slette visse Siri-stemmer, men mindst én Siri-stemme downloades automatisk for dit land eller område.

Du kan fjerne stemmer i forbedret kvalitet og stemmer, som du har downloadet. Sådan gør du:

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver, og tryk på Oplæst indhold.
 2. Tryk på Stemme, og tryk derefter på den stemme, du vil fjerne.
 3. Tryk på Rediger.
 4. Tryk på  , og tryk derefter på Slet. Du kan også skubbe til venstre for at slette.
Udgivelsesdato: