OS X Server: Aktivering og deaktivering af automatisk videresendelse af e-mails

OS X Servers Mail-serverfunktion kan videresende e-mails automatisk til brugerne.

Instruktioner til OS X Server (Mountain Lion)

  1. Gå til Brugere i Server.app, og vælg en bruger.
  2. Klik på tandhjulssymbolet (eller ctrl-klik på brugernavnet), og vælg "Rediger indstillinger for e-mails..."
  3. Vælg "videresendes" i lokalmenuen "E-mails skal:".
  4. Indtast den adresse, e-mailen skal videresendes til, i feltet "til e-mailadressen:".

Instruktioner til Lion Server

Aktivering af automatisk videresendelse til en konto

Hvis du vil aktivere automatisk videresendelse til en konto, skal du køre følgende kommandoer i Terminal på serveren. Den første kommando åbner interaktiv tilstand.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Tryk på ctrl-D for at gennemføre kommandoen.
Når du har gennemført kommandoen ved at trykke på ctrl-D, vises bruger-id, GUID og den nyindstillede adresse til automatisk videresendelse. Eksempel:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "my-user-ID@example.com"


Hvis brugeren ikke eksisterer, vises følgende meddelelse:
mail:error = "user not found"

Sådan deaktiveres automatisk videresendelse til en konto

Brug de samme kommandoer som ovenfor, men med en tom adresseværdi:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Tryk på ctrl-D for at gennemføre kommandoen.

Svaret er det samme som i ovenstående eksempel, men mail:fwdAddress er tom. Eksempel:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Hvis det brugte id er forkert eller ikke eksisterer, vises følgende meddelelse:
mail:error = "user not found"

Sådan kan det ses, hvilke konti der aktuelt videresendes

Udfør denne kommando:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Kommandoen returnerer en liste med bruger-GUID'er og adresser med automatisk videresendelse. F.eks.:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "my-userID-1@example.net"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "my-userID-2@example.net"

Yderligere oplysninger

Du kan også bruge kommandoen set_user_mail_opts. Se brugen og indstillingerne under man set_user_mail_opts.

Udgivelsesdato: