Brug S/MIME til at sende krypterede beskeder i et Exchange-miljø i iOS

iOS understøtter S/MIME, hvilket giver mulighed for at sende krypterede e-mails. 

For at kunne sende krypterede meddelelser skal du have modtagerens certifikat (offentlig nøgle). Mail læser dette certifikat ved hjælp af to forskellige metoder, afhængigt af om modtageren er en del af dit Exchange-miljø. I denne artikel forklares begge metoder.

Kryptering af beskeder

Ved konfigurering af S/MIME for din konto kan du vælge at "kryptere som standard", når du skriver nye beskeder.

Selv om du vælger indstillingen "Krypter som standard", kan du stadig kryptere beskeder enkeltvis ved hjælp af det blå hængelåssymbol:

 

Sådan sender du krypterede beskeder til en modtager i dit Exchange-miljø

Hvis modtageren er en bruger i samme Exchange-miljø, finder iOS selv det nødvendige certifikat til kryptering af beskeden. iOS søger på den globale adresseliste (GAL) og blandt dine kontakter. 

Følg denne fremgangsmåde for at sende krypterede beskeder til kontakter i dit Exchange-miljø:

 1. Opret en ny besked i Mail. Læg mærke til den ulåste hængelås, som viser, at S/MIME-beskedkryptering er slået til på din Exchange-konto.
 2. Begynd med at angive en modtager fra dit Exchange-miljø.
 3. Mail slår op i GAL for at finde modtagerens S/MIME-certifikat.
 4. Når Mail finder et certifikat, vises et hængelåssymbol til højre for modtagerens kontaktnavn, og adressen markeres med blåt. Bemærk det store blå hængelåssymbol, som kan bruges til at slå kryptering til og fra for beskeden, så du nemt kan skrive både krypterede og ukrypterede beskeder.
 5. Hvis du tilføjer en modtager, og Mail ikke kan finde certifikatet, markeres adressen med rødt, og der vises et symbol med en ulåst hængelås til højre for modtagerens adresse. Beskeden er nu markeret som ulåst og ikke krypteret.

Sådan sender du en krypteret besked til en modtager uden for dit Exchange-miljø

Hvis den ønskede modtager befinder sig uden for afsenderens Exchange-miljø, eller hvis afsenderen ikke bruger en Exchange-konto, skal modtagerens certifikat installeres på enheden. Benyt denne fremgangsmåde.

 1. Vælg afsenderens adresseknap i en signeret besked fra den ønskede modtager. Ugyldige signaturer er markeret med et rødt spørgsmålstegn til højre for afsenderens adresse. Mail markerer gyldige signaturer med et blåt flueben til højre for afsenderens adresse.
 2. Hvis afsenderens certifikat er udstedt af en ukendt certifikatmyndighed uden for dit Exchange-miljø, skal du trykke på Vis certifikat.
 3. Vælg Installer for at installere og godkende afsenderens signeringscertifikat.
 4. Installeringsknappen skifter farve til rød, og teksten skifter til Fjern. Vælg OK øverst til højre for at afslutte certifikatinstalleringsprocessen.
 5. iOS knytter dette digitale certifikat til modtagerens e-mailadresse, så det bliver muligt at foretage beskedkryptering.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: