Brug S/MIME til at sende krypterede beskeder i et Exchange-miljø i iOS

iOS understøtter S/MIME, hvilket giver mulighed for at sende krypterede e-mails. 

For at kunne sende krypterede meddelelser skal du have modtagerens certifikat (offentlig nøgle). Mail læser dette certifikat ved hjælp af to forskellige metoder, afhængigt af om modtageren er en del af dit Exchange-miljø. I denne artikel forklares begge metoder.

Kryptering af beskeder

Ved konfigurering af S/MIME for din konto kan du vælge "Krypter som standard” for nye beskeder, som du skriver.

I iOS 13.4 og nyere versioner: Når du svarer på eller videresender en besked, vil krypteringen af beskeden stemme overens med krypteringen af den indgående besked og ikke med systemets standardindstilling. Du kan ændre krypteringen for en udgående besked ved hjælp af det blå hængelåssymbol:

 

 

Sådan sender du krypterede beskeder til en modtager i dit Exchange-miljø

Hvis modtageren er en bruger i samme Exchange-miljø, kan iOS selv finde det nødvendige certifikat til kryptering af beskeden.

Følg denne fremgangsmåde for at sende krypterede beskeder til kontakter i dit Exchange-miljø:

 1. Opret en ny besked i Mail. Læg mærke til den ulåste hængelås, som viser, at S/MIME-beskedkryptering er slået til på din Exchange-konto.
 2. Begynd med at angive en modtager fra dit Exchange-miljø.
 3. Mail slår op i GAL for at finde modtagerens S/MIME-certifikat.
 4. Når Mail finder et certifikat, vises et hængelåssymbol til højre for modtagerens kontaktnavn, og adressen markeres med blåt. Bemærk det store blå hængelåssymbol, som kan bruges til at slå kryptering til og fra for beskeden, så du nemt kan skrive både krypterede og ukrypterede beskeder.
 5. Hvis du tilføjer en modtager, og Mail ikke kan finde certifikatet, markeres adressen med rødt, og der vises et symbol med en ulåst hængelås til højre for modtagerens adresse. Beskeden er nu markeret som ulåst og ikke krypteret.

Sådan sender du en krypteret besked til en modtager uden for dit Exchange-miljø

Hvis den ønskede modtager befinder sig uden for afsenderens Exchange-miljø, eller hvis afsenderen ikke bruger en Exchange-konto, skal modtagerens certifikat installeres på enheden. Følg disse trin.

 1. Vælg afsenderens adresseknap i en signeret besked fra den ønskede modtager. Ugyldige signaturer er markeret med et rødt spørgsmålstegn til højre for afsenderens adresse. Mail markerer gyldige signaturer med et blåt flueben til højre for afsenderens adresse.
 2. Hvis afsenderens certifikat er udstedt af en ukendt certifikatmyndighed, kan du manuelt installere certifikatet for denne e-mailadresse. Tryk på Vis certifikat.

 3. Vælg Installer for at installere og godkende afsenderens signeringscertifikat.
 4. Installeringsknappen skifter farve til rød, og teksten skifter til Fjern. Vælg OK øverst til højre for at afslutte certifikatinstalleringsprocessen.
 5. iOS knytter dette digitale certifikat til modtagerens e-mailadresse, så det bliver muligt at foretage beskedkryptering.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: