Brug S/MIME til at sende og modtage krypterede beskeder i appen Mail i iOS

iOS understøtter S/MIME, så du kan sende krypterede e-mails. 

Hvis du vil sende krypterede beskeder, skal du installere et S/MIME-certifikat for din e-mailkonto. Du kan få S/MIME-certifikater fra en certifikatmyndighed (CA) eller, hvis du bruger en Exchange-konto, fra din organisation. Du skal også bruge modtagerens certifikat (offentlig nøgle).


Aktiver kryptering af beskeder

Når du indstiller S/MIME for din konto, kan du vælge "Krypter som standard" for nye beskeder, som du skriver:

  1. Åbn appen Indstillinger.
  2. Vælg Mail > Konti.
  3. Vælg den konto, der har beskeder, som du vil kryptere som standard.
  4. Vælg Konto > Avanceret > Krypter som standard, og slå derefter Krypter som standard til.

Når du besvarer eller videresender en besked, stemmer krypteringen af beskeden overens med krypteringen af den indgående besked og ikke med systemets standardindstilling. Du kan også bruge den blå låseknap  i adressefeltet til at ændre krypteringstilstanden for en udgående besked.


Send krypterede beskeder

Hvis modtageren er en bruger i samme Exchange-miljø, kan iOS selv finde det nødvendige certifikat til kryptering af beskeden. iOS henter certifikater fra GAL. Du vil se knappen Lås  i adressefeltet, når du skriver en besked, og din modtager vil kunne dekryptere den. Hvis du ikke bruger en Exchange-konto, eller hvis din modtager ikke er i samme organisation, skal du sende og modtage signerede e-mails, før du sender en krypteret besked. 


Godkend en modtagers signatur manuelt

Hvis den tilsigtede modtagers signatur ikke er godkendt, skal du bruge disse trin til at installere modtagerens certifikat på enheden:

  1. I en signeret besked fra din tilsigtede modtager skal du trykke på afsenderens adresse. Ikke-godkendte signaturer har et rødt spørgsmålstegn   til højre for afsenderens adresse. Mail angiver gyldige signaturer med et blåt flueben   til højre for afsenderens adresse.
  2. Hvis afsenderens certifikat er udstedt af en ukendt certifikatmyndighed, kan du manuelt installere certifikatet for denne e-mailadresse. Tryk på Vis certifikat.
  3. Tryk på Installer for at installere og godkende afsenderens signeringscertifikat.
  4. Knappen Installer skifter farve til rød og hedder nu Fjern. Tryk på OK øverst til højre for at fuldføre certifikatinstallationsprocessen.
  5. iOS forbinder dette digitale certifikat med modtagerens e-mailadresse, hvilket giver mulighed for kryptering af beskeder.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: