Konvertering af Pages-dokumenter til PDF, Microsoft Word m.m.

Hvis du vil åbne Pages-dokumenter i andre apps, skal du først konvertere dem i Pages-appen. Du kan også åbne Microsoft Word-dokumenter og andre arkivtyper i Pages.

Du kan konvertere og åbne dokumenter i Pages på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Hvis du ikke har en Apple-enhed, kan du bruge Pages online på iCloud.com.

Sådan konverterer og åbner du dokumenter i Pages på iPhone eller iPad

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Pages på din iPhone eller iPad. Se, hvilke formater der er kompatible med Pages på iPhone og iPad.

Sådan konverterer du et Pages-dokument i Pages på iPhone eller iPad

Hvis du vil åbne et Pages-dokument i en anden app såsom Microsoft Word, skal du bruge Pages til at konvertere dokumentet til et passende format.

 1. Åbn det dokument, du vil konvertere, og tryk derefter på knappen Mere .
 2. Tryk på Eksporter.
 3. Vælg et format til dit dokument. 
 4. Hvis du vælger EPUB, skal du indstille eventuelle yderligere muligheder.
 5. Vælg, hvordan du vil sende dokumentet, f.eks. med Mail eller Beskeder.

Sådan åbner du et arkiv i Pages på iPhone eller iPad

Hvis du vil åbne et arkiv som f.eks. et Microsoft Word-dokument i Pages på iPhone eller iPad, skal du trykke på arkivet idokumentadministrationen. Hvis du ikke kan se dokumentadministrationen, skal du trykke på Dokumenter (på iPad) eller på tilbageknappen knappen Dokumenter (på iPhone) og derefter trykke på det arkiv, du vil åbne. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Du kan også åbne et arkiv i Pages fra en anden app som appen Arkiver eller fra en e-mail:

 1. Åbn den anden app, og vælg dokumentet eller bilaget.
 2. Tryk på knappen Del .
 3. Tryk på Kopier til Pages. Originalarkivet ændres ikke.

Når arkivet åbnes, vises der muligvis en besked om, at dokumentet vil se anderledes ud. Pages giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Tryk på OK for at åbne dokumentet i Pages.


Sådan konverterer og åbner du dokumenter i Pages til Mac

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Pages til Mac. Se, hvilke formater der er kompatible.

Sådan konverterer du et Pages-dokument i Pages til Mac

Hvis du vil åbne et Pages-dokument i en anden app såsom Microsoft Word, skal du bruge Pages til at konvertere dokumentet til et passende format.

 1. Åbn det Pages-dokument, du vil konvertere.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til, og vælg derefter formatet.
 3. I det vindue, der vises, kan du vælge et andet format eller indstille flere muligheder. Du kan f.eks. kræve, at der skal være en adgangskode for at åbne et eksporteret PDF-arkiv, vælge at bruge indholdsfortegnelsen i en eksporteret EPUB-bog eller vælge formatet for det eksporterede Word-dokument.
 4. Klik på Næste. 
 5. Skriv et navn på arkivet, og vælg en placering til det.
 6. Klik på Eksporter.

Du kan sende et arkiv i et bestemt format via Mail, Beskeder, AirDrop eller Noter ved at vælge Del > Send en kopi, vælge, hvordan du vil sende dokumentet, og derefter vælge et format.

Sådan åbner du et arkiv i Pages til Mac

Du kan åbne et arkiv fra Finder eller fra appen Pages:

 • Ctrl-klik på arkivet i Finder, og vælg Åbn med > Pages. Hvis Pages er det eneste tekstbehandlingsprogram på din Mac, kan du bare dobbeltklikke på arkivet.
 • Vælg Arkiv > Åbn i programmet Pages til Mac, vælg arkivet, og klik derefter på Åbn. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Når arkivet åbnes, vises der muligvis en besked om, at dokumentet vil se anderledes ud. Pages giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Du ser muligvis også advarsler, når du åbner dokumenter, der er oprettet i ældre versioner af Pages.


Sådan åbner og konverterer du dokumenter i Pages til iCloud

Med Pages til iCloud kan du åbne, redigere og dele dine arkiver fra en understøttet browser på en Mac eller pc. Se, hvilke formater der er kompatible med Pages til iCloud. Hvis du ikke har en Apple-enhed, kan du læse mere om, hvordan du opretter et Apple-id.

Sådan konverterer du et Pages-dokument i Pages til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Pages.
 3. Klik på knappen Mere  ved det arkiv i dokumentadministrationen, du vil konvertere, og vælg Download en kopi. Hvis dokumentet er åbent, skal du klikke på knappen Værktøjer  på værktøjslinjen og vælge Download en kopi.*
 4. Vælg et format til dokumentet. Arkivet hentes og lægges på den placering, hvor browseren anbringer overførsler.

* Hvis du vil konvertere dit dokument til en EPUB-bog, skal du åbne dokumentet, klikke på knappen Værktøjer  på værktøjslinjen og derefter vælge Download en kopi.

Sådan åbner du et arkiv i Pages til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Pages.
 3. Træk det arkiv, du vil overføre, til Pages-dokumentadministrationen i browseren. Du kan også klikke på knappen Overfør , vælge arkivet og derefter klikke på Vælg.
 4. Dobbeltklik på arkivet i dokumentadministrationen.


Se kompatible arkivformater

Formater, du kan åbne i Pages

Du kan åbne disse arkivformater i Pages på iPhone, iPad, Mac og online på iCloud.com:

 • Alle Pages-versioner
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) og Office 97 og nyere versioner (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Almindelige tekstarkiver (.txt)

Formater, du kan konvertere Pages-dokumenter til

Pages på iPhone eller iPad:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • ePub

Pages til Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) og Office 97 og nyere versioner (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Almindelige tekstarkiver (.txt)
 • PDF
 • ePub
 • Pages ‘09

Pages til iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • ePub


Læs mere

 • Pages på iPhone, iPad, Mac og online på iCloud.com bruger det samme arkivformat. Hvis du opretter eller redigerer et dokument i Pages på en platform, kan du åbne det i Pages på de andre platforme.
 • Du kan opdatere til aktuelle versioner af Pages på en iPhone eller iPad i App Store. Hvis du vil opdatere Pages på din Mac, kan du bruge appen App Store på din Mac.
 • Hvis du konverterer et Pages-dokument til et dokument, der er kompatibelt med Pages ’09, kan du læse mere om ændringerne, når du eksporterer til iWork ’09.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: