Eksporter fra Pages, Numbers eller Keynote til Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF og mere

Du kan også åbne Word, Excel, PowerPoint og andre typer arkiver i Pages, Numbers og Keynote.

Eksporter og åbn arkiver i Pages, Numbers og Keynote på iPhone og iPad

Hvis du vil åbne et Pages-, Numbers- eller Keynote-arkiv i Word, Excel eller PowerPoint, skal du eksportere arkivet til det relevante format ved hjælp af Pages, Numbers eller Keynote. Du kan også åbne Word-, Excel- eller PowerPoint-arkiver i Pages, Numbers eller Keynote.

Pages, Numbers og Keynote understøtter også en række andre arkivformater

Eksporter et arkiv på iPhone eller iPad

Når du har eksporteret arkivet, kan du sende det eksporterede arkiv med Mail, Beskeder, AirDrop eller en anden tilgængelig app eller gemme arkivet på din enhed eller iCloud Drive. 

 1. Åbn det Pages-, Numbers- eller Keynote-arkiv, som du vil eksportere.
 2. Tryk på dokumentnavnet på værktøjslinjen. Hvis du ikke kan se dokumentnavnet, skal du trykke på knappen Mere .
 3. Tryk på Eksporter.
 4. Vælg et format til dit dokument:
  • Vælg Word, hvis du vil åbne et Pages-dokument i Word.
  • Vælg Excel, hvis du vil åbne et Numbers-regneark i Excel.
  • Vælg PowerPoint, hvis du vil åbne en Keynote-præsentation i PowerPoint.
  • Du kan også eksportere til PDF og en række andre arkivformater afhængigt af den iWork-app, du bruger. 
 5. Vælg eventuelle yderligere muligheder, og tryk derefter på Eksporter. Hvis vinduet Eksportoplysninger vises (hvor du kan se, hvad der kan blive anderledes i den eksporterede version af arkivet), skal du trykke på Fortsæt.
 6. Del eller gem det eksporterede arkiv:
  • Vælg, hvordan du vil sende dit arkiv, f.eks. med Mail eller Beskeder, og send derefter arkivet. 
  • Hvis du vil gemme arkivet på din enhed eller iCloud Drive, skal du vælge Gem til arkiver og derefter vælge en lokalitet.

Du kan også eksportere og sende eller gemme et arkiv ved hjælp af menuen Del på værktøjslinjen:

 1. Tryk på knappen Del  på værktøjslinjen, og tryk derefter på Eksporter og send.
 2. Vælg et format, vælg eventuelle yderligere muligheder for formatet, og tryk derefter på Eksporter.
 3. Del eller gem det eksporterede arkiv:
  • Vælg, hvordan du vil sende dit arkiv, f.eks. med Mail eller Beskeder, og send derefter arkivet. 
  • Hvis du vil gemme arkivet på din enhed eller iCloud Drive, skal du vælge Gem til arkiver og derefter vælge en lokalitet.

Åbn Word-, Excel- eller PowerPoint-arkiver i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone eller iPad

Hvis du vil åbne et Word-, Excel- eller PowerPoint-arkiv i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone eller iPad, skal du trykke på arkivet i dokumentadministrationen. Hvis du ikke kan se dokumentadministrationen, skal du trykke på knappen Tilbage  og derefter trykke på det arkiv, du vil åbne. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Du kan også åbne et arkiv i Pages, Numbers eller Keynote fra en anden app, f.eks. appen Arkiver, eller fra en e-mail:

 1. Åbn den anden app, og vælg dokumentet eller bilaget.
 2. Tryk på knappen Del .
 3. Tryk på Kopier til Pages. Originalarkivet ændres ikke.

Når arkivet åbnes, vises der muligvis en besked om, at dokumentet vil se anderledes ud. Pages giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Tryk på OK for at åbne dokumentet i Pages.


Eksporter og åbn arkiver i Pages, Numbers og Keynote på Mac

Hvis du vil åbne et Pages-, Numbers- eller Keynote-arkiv i Word, Excel eller PowerPoint, skal du eksportere arkivet til det relevante format ved hjælp af Pages, Numbers eller Keynote. Du kan også åbne Word-, Excel- eller PowerPoint-arkiver i Pages, Numbers eller Keynote.

Pages, Numbers og Keynote understøtter også en række andre arkivformater

Eksporter et arkiv på Mac

Når du har eksporteret arkivet, kan du sende det eksporterede arkiv med Mail, Beskeder, AirDrop eller en anden tilgængelig app eller gemme arkivet på din Mac eller iCloud Drive. Åbn det Pages-, Numbers- eller Keynote-arkiv, som du vil eksportere.

 1. Vælg Arkiv > Eksporter til, og vælg derefter formatet.
  • Vælg Word, hvis du vil åbne et Pages-dokument i Word.
  • Vælg Excel, hvis du vil åbne et Numbers-regneark i Excel.
  • Vælg PowerPoint, hvis du vil åbne en Keynote-præsentation i PowerPoint.
  • Du kan også eksportere til PDF og en række andre arkivformater afhængigt af den iWork-app, du bruger. 
 2. Vælg eventuelle yderligere muligheder.
 3. Del eller gem det eksporterede arkiv:
  • Hvis du vil dele arkivet, skal du klikke på Send en kopi og derefter vælge, hvordan du vil sende arkivet, f.eks. med Mail eller Beskeder.
  • Hvis du vil gemme arkivet på din enhed eller iCloud Drive, skal du klikke på Gem og derefter vælge en lokalitet.

Du kan også eksportere og sende eller gemme et arkiv ved hjælp af menuen Del på værktøjslinjen:

 1. Klik på Del på værktøjslinjen, og klik derefter på Eksporter og send.
 2. Vælg et format, og vælg derefter eventuelle yderligere muligheder for formatet.
 3. Del eller gem det eksporterede arkiv:
  • Hvis du vil dele arkivet, skal du klikke på Send en kopi og derefter vælge, hvordan du vil sende arkivet, f.eks. med Mail eller Beskeder.
  • Hvis du vil gemme arkivet på din enhed eller iCloud Drive, skal du klikke på Gem, vælge en lokalitet og derefter klikke på Eksporter.

Åbn Word-, Excel- eller PowerPoint-arkiver i Pages, Numbers eller Keynote på Mac

Du kan åbne et arkiv fra Finder eller fra appen Pages, Numbers eller Keynote:

 • I Finder skal du Ctrl-klikke på arkivet, vælge Åbn med, og derefter vælge Pages, Numbers eller Keynote.
 • Vælg Arkiv > Åbn i appen Pages, Numbers eller Keynote, vælg arkivet, og klik derefter på Åbn. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Når arkivet åbnes, vises der muligvis en besked om, at arkivet vil se anderledes ud. Appen giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Du ser muligvis også advarsler, når du åbner dokumenter, der er oprettet i ældre versioner af appen.


Eksporter og åbn arkiver i Pages, Numbers eller Keynote til iCloud

Med Pages til iCloud kan du åbne, redigere og dele dine arkiver fra en understøttet browser på en Mac eller pc. Se, hvilke formater der er kompatible med Pages til iCloud. Hvis du ikke har en Apple-enhed, kan du læse mere om, hvordan du opretter et Apple-id.

Eksporter et arkiv i Pages, Numbers eller Keynote til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Vælg den iWork-app, du vil åbne.
 3. I dokument-, regnearks- eller præsentationsadministratoren skal du klikke på knappen Mere  på det arkiv, du vil eksportere, og derefter vælge Download en kopi. Hvis dokumentet er åbent, skal du klikke på knappen Værktøjer  på værktøjslinjen og vælge Download en kopi.
 4. Vælg et format til dokumentet. Arkivet downloades til din browsers standardplacering til overførte arkiver.

Åbn et arkiv i Pages, Numbers eller Keynote til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Vælg den iWork-app, du vil åbne.
 3. Træk det arkiv, du vil åbne, til dokument-, regnearks- eller præsentationsadministratoren i browseren. Du kan også klikke på knappen Overfør , vælge arkivet og derefter klikke på Overfør. 
 4. Klik to gange på arkivet.


Se kompatible arkivformater

Du kan eksportere og åbne arkiver i en række forskellige formater med Pages, Numbers og Keynote.

Understøttede arkivformater i Pages

Du kan eksportere Pages-dokumenter til disse formater:

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1
 • PDF
 • EPUB (på iPhone, iPad og Mac)
 • Rich Text Format (RTF/RTFD) (på iPhone, iPad og Mac)
 • Almindelige tekstarkiver (TXT) (på iPhone, iPad og Mac)
 • Pages '09 (kun på Mac)2
 • Billede (JPEG, PNG eller TIFF)

Følgende arkivformater kan åbnes i Pages på iPhone, iPad og Mac og online på iCloud.com:

 • Alle Pages-versioner
 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)
 • Rich Text Format (RTF/RTFD)
 • Almindelige tekstarkiver (TXT)

Understøttede arkivformater i Numbers

Du kan eksportere Numbers-regneark til disse formater:

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (CSV)
 • Tabulatorseparerede værdier (TSV) (på iPhone, iPad og Mac)
 • Numbers ’09 (kun Mac)

Følgende arkivformater kan åbnes i Numbers på iPhone, iPad og Mac og online på iCloud.com:

 • Alle versioner af Numbers
 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)
 • Kommaseparerede værdier (CSV)
 • Tabulatoradskilte tekstarkiver eller tekstarkiver med fast bredde

Understøttede arkivformater i Keynote

Du kan eksportere Keynote-præsentationer til disse formater:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1
 • PDF
 • Billede (JPEG, PNG eller TIFF) (på iPhone, iPad og Mac)
 • Animeret GIF (på iPhone, iPad og Mac)
 • Film (MOV) (på iPhone, iPad og Mac)
 • Film (M4V) (kun på Mac)
 • Keynote '09 (kun på Mac)
 • HTML (kun på Mac)

Følgende arkivformater kan åbnes i Keynote på iPhone, iPad og Mac og online på iCloud.com:

 • Alle Keynote-versioner
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. Hvis du har brug for at eksportere ældre Microsoft Office-arkivformater som DOC, XLS eller PPT, kan du eksportere til det aktuelle XML-format i stedet og derefter åbne arkivet i den tilsvarende Office-app for at eksportere til det ældre format.

2. Hvis du konverterer et Pages-dokument til et dokument, der er kompatibelt med Pages ’09, kan du læse mere om ændringerne, når du eksporterer til iWork ’09.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: