Sådan konverterer du Pages-dokumenter til PDF, Microsoft Word m.m.

Hvis du vil åbne Pages-dokumenter i andre apps, skal du først konvertere dem i appen Pages. Du kan også åbne Microsoft Word-dokumenter og andre arkivtyper i Pages.

Du kan konvertere og åbne dokumenter i Pages på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Hvis du ikke har en Apple-enhed, kan du bruge Pages online på iCloud.com.

Konverter og åbn dokumenter i Pages på iPhone eller iPad

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Pages på din iPhone eller iPad. Se, hvilke formater der er kompatible med Pages på iPhone og iPad.

Konverter et Pages-dokument i Pages på iPhone eller iPad

Hvis du vil åbne et Pages-dokument i en anden app, f.eks. Microsoft Word, skal du bruge Pages til at konvertere dokumentet til et egnet format.

 1. Åbn det dokument, du vil konvertere.
 2. På iPhone: Tryk på knappen Mere . På iPad: Tryk på dokumentnavnet på værktøjslinjen. Hvis du ikke kan se dokumentnavnet, skal du trykke på knappen Mere.
 3. Tryk på Eksporter.
 4. Vælg et format til dit dokument.
 5. Hvis du vælger EPUB, kan du bruge avancerede muligheder.
 6. Vælg, hvordan du vil sende arkivet, f.eks. med Mail eller Beskeder. Hvis du vil gemme arkivet på din enhed eller i iCloud Drive, skal du vælge Gem til arkiver og derefter vælge en lokalitet.

Åbn et arkiv i Pages på iPhone eller iPad

Hvis du vil åbne et arkiv, f.eks. et Microsoft Word-dokument, i Pages på iPhone eller iPad, skal du trykke på arkivet i dokumentadministration. Hvis du ikke kan se dokumentadministrationen, skal du trykke på knappen Tilbage  og derefter trykke på det arkiv, du vil åbne. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Du kan også åbne et arkiv i Pages fra en anden app som appen Arkiver eller fra en e-mail:

 1. Åbn den anden app, og vælg dokumentet eller bilaget.
 2. Tryk på knappen Del .
 3. Tryk på Kopier til Pages. Originalarkivet ændres ikke.

Når arkivet åbnes, vises der muligvis en besked om, at dokumentet vil se anderledes ud. Pages giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Tryk på OK for at åbne dokumentet i Pages.


Sådan konverterer og åbner du dokumenter i Pages til Mac

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Pages til Mac. Se, hvilke formater der er kompatible.

Sådan konverterer du et Pages-dokument i Pages til Mac

Hvis du vil åbne et Pages-dokument i en anden app, f.eks. Microsoft Word, skal du bruge Pages til at konvertere dokumentet til et egnet format.

 1. Åbn det Pages-dokument, du vil konvertere.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til, og vælg derefter formatet.
 3. I det vindue, der vises, kan du vælge et andet format eller indstille flere muligheder. Du kan f.eks. kræve, at der skal indtastes en adgangskode for at åbne en eksporteret PDF, vælge at bruge indholdsfortegnelsen i en eksporteret EPUB-bog eller vælge formatet for det eksporterede Word-dokument.
 4. Klik på Næste. 
 5. Skriv et navn på arkivet, og vælg en placering til det.
 6. Klik på Eksporter.

Sådan åbner du et arkiv i Pages til Mac

Du kan åbne et arkiv fra Finder eller fra appen Pages:

 • Ctrl-klik på arkivet i Finder, og vælg Åbn med > Pages. Hvis Pages er det eneste tekstbehandlingsprogram på din Mac, kan du bare dobbeltklikke på arkivet.
 • Vælg Arkiv > Åbn i programmet Pages til Mac, vælg arkivet, og klik derefter på Åbn. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Når arkivet åbnes, vises der muligvis en besked om, at dokumentet vil se anderledes ud. Pages giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Du ser muligvis også advarsler, når du åbner dokumenter, der er oprettet i ældre versioner af Pages.


Sådan åbner og konverterer du dokumenter i Pages til iCloud

Med Pages til iCloud kan du åbne, redigere og dele dine arkiver fra en understøttet browser på en Mac eller pc. Se, hvilke formater der er kompatible med Pages til iCloud. Hvis du ikke har en Apple-enhed, kan du læse mere om, hvordan du opretter et Apple-id.

Sådan konverterer du et Pages-dokument i Pages til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Pages.
 3. Gå til dokumentadministration, klik på knappen Mere  for det arkiv, der skal konverteres, og vælg derefter Download en kopi. Hvis dokumentet er åbent, skal du klikke på knappen Værktøjer  på værktøjslinjen og vælge Download en kopi.*
 4. Vælg et format til dokumentet. Arkivet hentes og lægges på den placering, hvor browseren anbringer overførsler.

* Hvis du vil konvertere dit dokument til en EPUB-bog, skal du åbne dokumentet, klikke på knappen Værktøjer  på værktøjslinjen og derefter vælge Download en kopi.

Sådan åbner du et arkiv i Pages til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Pages.
 3. Træk det arkiv, du vil overføre, til Pages-dokumentadministrationen i browseren. Du kan også klikke på knappen Overfør , vælge arkivet og derefter klikke på Vælg.
 4. Dobbeltklik på arkivet i dokumentadministrationen.


Se kompatible arkivformater

Formater, du kan åbne i Pages

Følgende arkivformater kan åbnes i Pages på iPhone, iPad og Mac og online på iCloud.com:

 • Alle Pages-versioner
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) og Office 97 og nyere versioner (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Almindelige tekstarkiver (.txt)

Formater, du kan konvertere Pages-dokumenter til

Pages på iPhone eller iPad:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • ePub
 • Almindelige tekstarkiver (.txt)

Pages til Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Almindelige tekstarkiver (.txt)
 • PDF
 • ePub
 • Pages ‘09

 

Pages til iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • PDF
 • ePub

* Hvis du har brug for at eksportere ældre formater som .doc, .xls eller .ppt til Microsoft Office, kan du eksportere til det aktuelle XML-format i stedet og derefter åbne arkivet i den tilsvarende Office-app for at eksportere til det ældre format.


Læs mere

 • Pages på iPhone, iPad og Mac og online på iCloud.com bruger det samme arkivformat. Hvis du opretter eller redigerer et dokument i Pages på en platform, kan du åbne det i Pages på de andre platforme.
 • Du kan opdatere til aktuelle versioner af Pages på en iPhone eller iPad i App Store. Hvis du vil opdatere Pages på din Mac, kan du bruge appen App Store på din Mac.
 • Hvis du konverterer et Pages-dokument til et dokument, der er kompatibelt med Pages ’09, kan du læse mere om ændringerne, når du eksporterer til iWork ’09.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: