OS X: Sådan konfigureres en skærmskåner til at blive vist ved log ind-vinduet

Få at vide, hvordan du konfigurerer en skærmskåner til at blive vist ved log ind-vinduet i OS X v10.6 og nyere versioner.

Sådan vælges en skærmskåner til log ind-vinduet

Du kan bruge en af metoderne nedenfor til at slå denne funktion til samt konfigurere den.

Med Beskrivelsesadministrator i OS X Server

 1. Vælg den enhed eller enhedsgruppe, der skal administreres, i Beskrivelsesadministrator.
 2. Klik på fanen Indstillinger.
 3. Klik på knappen Rediger for at redigere beskrivelsen.
 4. Vælg log ind-vindueselementet under afsnittet OS X.
 5. Klik på knappen Konfigurer, hvis du ikke har konfigureret indstillinger for dette element.
 6. Klik på fanen Valg.
 7. Marker afkrydsningsfeltet ud for muligheden "Start skærmskåner efter: X minutter".
 8. Marker afkrydsningsfeltet ud for muligheden "Brug skærmskånermodul på sti:", og angiv en sti til et skærmskånermodul.
 9. Klik på OK for at lukke redigeringsvisningen.
 10. Klik på Arkiver for at gemme ændringerne.

Med Workgroup Manager i OS X Server

 1. Vælg den computer- eller computergruppepost, der skal administreres, i Workgroup Manager.
 2. Klik på Indstillinger på den øverste værktøjslinje.
 3. Klik på fanen Oversigt.
 4. Klik på Log ind.
 5. Klik på fanen Valg.
 6. Vælg at administrere indstillingerne altid.
 7. Marker afkrydsningsfeltet ud for muligheden "Start skærmskåner efter: X minutter".
 8. Klik på ellipseknappen (…) for at vælge en skærmskåner.
 9. Klik på Anvend nu.

Konfigurer lokalt vha. Terminal

 1. Åbn Terminal (findes under Programmer/Hjælpeprogrammer).
 2. Følgende to Terminal-kommandoer indstiller ventetiden til fem minutter (300 sekunder) og vælger skærmskånermodulet Arabesque. Du kan ændre tidsperioden ved at justere tallet nedenfor, som er 300 sekunder. Du kan ændre "Arabesque.qtz" til en anden skærmskåner, hvis du ønsker det.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

Skærmskånere, der kan vises ved log ind-vinduet

Af sikkerhedsmæssige årsager er det begrænset, hvilke skærmskånere der kan bruges fra log ind-vinduet. Skærmskånere, der kan bruges ved log ind-vinduet, omfatter:

 • Skærmskånermoduler fra Apple. Skærmskånere fra tredjepart eller tilpassede skærmskånere understøttes ikke ved log ind-vinduet
 • Af Quartz Composer-skærmskånere kan kun Arabesque, Shell og Spectrum bruges
 • .slideSaver-pakker understøttes

Disse skærmskånertyper understøttes ikke ved log ind-vinduet:

 • Skærmskånere fra tredjepart eller tilpassede skærmskånere
 • RSS-feeds
 • iPhoto/Aperture-album
 • Skærmskånere i tilfældig rækkefølge
 • Skærmskånere med iTunes-billeder

Hvis der vælges et ikke-understøttet skærmskånermodul, vises skærmskånermodulet Flurry i stedet.

Du kan finde oplysninger om at få en tilpasset besked vist med skærmskåneren ved log ind-vinduet i artiklen Administreret klient: Sådan tilpasses skærmskånerbeskeden Navn på computer til log ind-vinduet.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: