Slå VoiceOver til eller fra på dit Apple TV

VoiceOver er en funktion til oplæsning af skærmens indhold, som gør det nemmere for blinde eller svagtseende at bruge Apple TV.

Slå VoiceOver til eller fra

VoiceOver er tilgængelig på Apple TV 4K, Apple TV HD eller Apple TV (3. generation) med softwareversion 4.2 eller nyere. Find din Apple TV-model nedenfor, og følg trinene.

På Apple TV 4K eller Apple TV HD

Du kan slå VoiceOver til eller fra på tre måder: 

  • Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå VoiceOver til eller fra.
  • Hold knappen Siri nede på Siri Remote*, og sig "slå VoiceOver til" eller "slå VoiceOver fra".
  • Tryk tre gange på knappen Menu eller Tilbage  på din fjernbetjening for at slå VoiceOver til eller fra.

* Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges på begge fjernbetjeninger, så længe dit Apple TV 4K eller Apple TV HD er indstillet til et sprog og et land eller område, der understøtter Siri.

På Apple TV (3. generation)

  1. Gå tilbage til hovedmenuen ved at trykke flere gange på den nederste knap til venstre (Menu), indtil du hører en stoplyd.
  2. Tryk én gang på Ned.
  3. Du kan markere Indstillinger ved at trykke flere gange på Højre, indtil du hører en stoplyd. Hvis du har ændret hovedmenuens layout, findes Indstillinger muligvis ikke her. Brug piletasterne på din fjernbetjening til at markere Indstillinger.
  4. Tryk to gange på Vælg.
  5. Tryk flere gange på Ned, indtil du hører en stoplyd.
  6. Tryk fire gange på Op. Tilgængelighed er nu markeret.
  7. Tryk to gange på Vælg. VoiceOver er nu slået til og begynder at oplæse indholdet på din Apple TV-skærm.
Udgivelsesdato: