Deling af oplysninger om analyser, diagnostik og brug med Apple

Apple beder sine kunder om at hjælpe dem med at forbedre iOS ved ind imellem at give Apple adgang til analyser, diagnostik og brug. Apple indhenter disse oplysninger anonymt.

iOS 10 og nyere versioner

Hvis du har iOS 10.3 eller en nyere version, skal du gå til Indstillinger > Anonymitet og rulle ned og trykke på Analyse. Tryk derefter på Del iPhone- og Watch-analyse.

Hvis du har iOS 10 til iOS 10.2, skal du gå til Indstillinger > Anonymitet > Diagnostik og brug og vælge Send automatisk eller Send ikke.

Du kan også tilpasse indstillingerne for iCloud-analyse og forbedre sundhed og fitness eller kørestolsfunktion.

iOS 8 og iOS 9

Gå til Indstillinger > Anonymitet > Diagnostik og brug, og vælg Send automatisk eller Send ikke.

Hvis du slår Send automatisk til, kan du også slå Del med appudviklere til. Det hjælper udviklerne med at forbedre deres apps ved at give Apple mulighed for at give dem adgang til data og statistik om, hvordan du bruger deres apps.

iOS 5, iOS 6 og iOS 7

Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Diagnostik og brug, og vælg Send automatisk eller Send ikke.

iOS 4 og tidligere versioner

Hvis du vælger at deltage, er det som standard et engangsvalg. Hvis du efterfølgende ændrer mening, kan du bruge iTunes til at nulstille advarsler, hvis din enhed kører iOS 4 eller en tidligere version.

  1. Slut din iPad, iPhone eller iPod touch til din pc eller Mac.
  2. Vent, indtil din enhed vises i venstre side af iTunes-vinduet under Enheder.
  3. Vælg enheden, og klik på Nulstil advarsler nederst på oversigtsskærmbilledet.

Hvis indstillingen ikke er vist, skal du højreklikke (Mac eller pc) eller ctrl-klikke (Mac) på symbolet for din enhed og vælge Nulstil advarsler i genvejsmenuen.

Næste gang du synkroniserer, efter du har nulstillet advarsler, vises følgende:

Hvis du er uenig og ikke længere vil sende oplysninger om diagnostik og brug til Apple, skal du klikke på Nej tak.

Sådan gør du, hvis ovenstående vindue ikke vises

  1. Afbryd forbindelsen mellem din enhed og computeren.
  2. Åbn et program på din enhed.
  3. Hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil mærket Sluk vises, og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet afsluttes. Hvis du bruger iOS 2.x eller en tidligere version, skal du trykke på knappen Hjem og holde den nede, indtil programmet afsluttes.
  4. Tilslut enheden, og synkroniser den med iTunes.
  5. Muligheden for at være enig eller uenig i indhentning af diagnostik vises igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: