Om multitasking på din iPhone, iPad og iPod touch

Med multitasking kan du bruge mere end én app ad gangen på en iOS-enhed. Bestemte iPad-modeller understøtter også Slide Over, Split View og Billede i billede.

     

Sådan skifter du mellem apps

Du kan hurtigt skifte fra én app til en anden på iOS-enheden. Når du skifter tilbage, kan du fortsætte der, hvor du slap. Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Tryk to gange på knappen Hjem for at få vist de senest brugte apps.
  2. Skub til højre eller venstre for at finde den ønskede app.
  3. Tryk på appen. 

Hvis du har en iPhone 6s eller nyere, kan du bruge 3D Touch til at skifte til en tidligere app. Du skal bare trykke i venstre side af skærmen, og derefter skubbe til højre. Du kan også få vist de senest brugte apps ved at trykke i venstre side af din skærm.

Du kan få vist de senest brugte apps på din iPad ved at skubbe opad fra skærmens bund med fire fingre. Hvis der er dannet par mellem din iPad Pro og et tastatur, kan du skifte mellem appsene ved at trykke på Kommando-Tab.

Brug multitasking på din iPad

Du kan bruge multitasking på din iPad til at skifte mellem forskellige apps ved hjælp af bevægelser, bruge to apps på én gang, besvare e-mails, mens du ser en video med mere. Hvis du vil slå multitaskingfunktioner til eller fra, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Multitasking.

Brug Slide Over

Med Slide Over kan du bruge en anden app uden at forlade den app, som du aktuelt bruger. Du kan hurtigt tjekke tekstbeskeder, besvare e-mails eller oprette en note. Du skal bare skubbe til venstre fra midten af skærmens højre kant for at se den forrige app.

Hvis du vil skifte væk fra den app, der vises i siden, skal du skubbe ned fra toppen af skærmens højre side. Der vises en liste med apps. Tryk på den app, som du vil bruge. Når du er færdig, skal du skubbe fra venstre til højre på appen for at vende tilbage til den forrige app.

Slide Over understøttes af iPad Pro, iPad Air og nyere og iPad mini 2 og nyere.

Brug Split View

Med Split View kan du åbne og bruge to apps samtidig. Åbn en app, og tryk på eller træk i skillelinjen for apps for at bruge begge apps. Skub ned fra toppen af skærmen for at udskifte appen til højre. Hvis du vil lukke en af appsene, skal du skubbe skillelinjen hen over den app, der skal lukkes.

I iOS 10 kan du bruge Split View i Safari til at få vist to faner samtidigt, mens du bruger din iPad i liggende position. Du skal blot trykke og holde på   og trykke på Åbn Split View. Hvis du har tilsluttet et eksternt tastatur, skal du trykke på Kommando-N for at åbne Split View.

Tryk i søgefeltet, og søg eller indtast navnet på et websted. Hvis du allerede har en fane åben, kan du trække fanen til højre eller venstre i Split View.

Du kan forlade Split View ved at trykke og holde på  og trykke på Kombiner alle faner. Du kan også trykke på  for at lukke fanerne enkeltvis og forlade Split View.

Split View kan bruges med mange apps, f.eks. Safari, Noter, Fotos, Kalender og mange flere. Split View er dog ikke tilgængelig i alle apps.

Split View kan bruges på iPad Pro, iPad Air 2 og iPad mini 4.

Brug Billede i billede

Med Billede i billede kan du f.eks. besvare e-mails, mens du ser en tv-udsendelse. Når du bruger FaceTime eller ser en film, skal du trykke på knappen  for at minimere videoskærmen til et hjørne af skærmen. Derefter kan du åbne en ny app, mens afspilningen af videoen fortsætter. 

Du kan flytte videoen ved at trække den til et andet hjørne. Tryk på  i venstre hjørne af videoen for at få den vist i fuld skærm igen.

Billede i billede understøttes af iPad Pro, iPad Air og nyere og iPad mini 2 og nyere.

     

 

Brug Opdater apps i baggrunden

Når du skifter til en anden app, fortsætter nogle af appsene med at køre i et kort stykke tid, før de bliver afbrudt. Apps i afbrudt tilstand er ikke aktive eller åbne, og de optager heller ikke systemressourcer. Opdater apps i baggrunden gør det muligt at afbryde appsene midlertidigt, så der kan søges efter opdateringer og nyt indhold. 

Hvis afbrudte apps skal søge efter nyt indhold, skal du åbne Indstillinger > Generelt > Opdater apps i baggrunden og slå funktionen til. Hvis du slutter en app fra appskifteren, kan appen muligvis ikke køre eller søge efter nyt indhold, før du åbner den igen.

Læs mere

Udgivelsesdato: