Brug af avancerede muligheder til oprettelse af bøger i Pages

Læs mere om, hvordan du bruger de avancerede valgmuligheder i Pages til at finjustere eller oprette en digital bog i EPUB-format.

EPUB-formatet er en åben digital bogstandard (eBook) fra International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du eksportere dine dokumenter i EPUB-formatet, så de kan læses vha. appen Books på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller med tredjeparts EPUB-læsere. Denne artikel indeholder en dybdegående vejledning til oprettelse af bøger i Pages.

Hvis du vil oprette en bog hurtigt uden nogen særlig formatering, kan du også bruge foruddesignede bogskabeloner i Pages.

Sådan vælger du et format

Du kan oprette en bog ved hjælp af en Pages-skabelon, eller du kan bruge skabeloner, der er specifikt designet til oprettelse af bøger. Bogskabeloner i stående format er baseret på tekstbehandlingsdokumenter og kan eksporteres som EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen eller Fast layout. Bogskabeloner i liggende format er baseret på sidelayoutdokumenter og kan eksporteres som EPUB-arkiver med indstillingen Fast layout.

Vælg Kan ombrydes igen eller Fast layout afhængigt af, hvordan indholdet skal vises i bogen.

 • Kan ombrydes igen: Hvis indholdet skal kunne tilpasses forskellige enheder og retninger, skal du vælge Kan ombrydes igen. I et EPUB-arkiv med indstillingen Kan ombrydes igen skaleres tekststørrelsen, og indholdet sideinddeles i forhold til læseren. Indstillingen Kan ombrydes igen fungerer bedst for dokumenter, der primært består af tekst.
 • Fast layout: Hvis layoutet for hver side i dokumentet skal forblive det samme uanset enhed eller retning, skal du vælge Fast layout. I et EPUB-arkiv med Fast layout kan brugerne zoome ind og ud, men placeringerne af tekst og indhold er faste og kan ikke ombrydes igen. Fast layout er bedst til dokumenter med mange billeder eller flere kolonner.

Funktioner, der ikke understøttes, eller som ændres ved eksport til EPUB

Disse funktioner fra dit Pages-dokument fjernes eller ændres, når du eksporterer til EPUB, uanset hvilket layout du har valgt:

 • Smarte felter
 • Fodnoter konverteres til slutnoter1
 • Kommentarer
 • Visse billedeffekter (f.eks. skygger)
 • Ved billeder, der er større end 4 megapixel, ændres størrelsen til 4 megapixel

1 Hvis du eksporterer et dokument med fast layout til EPUB, bevares fodnoterne ikke.

Funktioner, der kun er tilgængelige i Fast layout

Disse funktioner i dit Pages-dokument eksporteres kun til EPUB med Fast layout. Du kan stadig eksportere dokumenter, der omfatter disse funktioner, med layoutet Kan ombrydes igen, men funktionerne vises ikke i den eksporterede EPUB.

 • Sidehoveder og -fødder
 • Flere kolonner
 • Sidestørrelse
 • Sideretning
 • Felter til sidetal og sideantal
 • Linjeafstand
 • Orddeling
 • Valgbar tekst i figurer
 • Overlappende tekst og objekter (f.eks. overlappende tekst med et billede eller en figur)
 • Masterobjekter
 • Tekstombrydning omkring objekter
 • Flydende objekter eksporteres som flydende (i stedet for at de bliver konverteret til integreret, som EPUB’er, der kan ombrydes igen)
 • Tabulatorstop
 • Skygger/genskin
 • Forbundne tekstfelter

Sådan klargør du et dokument

I Pages kan du eksportere et sidelayoutdokument til Fast layout og et tekstbehandlingsdokument til Fast layout eller Kan ombrydes igen.2 Du kan indsætte en indholdsfortegnelse i en bog, du opretter ud fra et tekstbehandlingsdokument. Hvis du ikke har indsat en indholdsfortegnelse i et tekstbehandlingsdokument, vil der blive automatisk genereret en baseret på de afsnitsformater, du bruger. Et dokument med fast layout uden en indholdsfortegnelse eksporteres uden en indholdsfortegnelse.

2 Hvis du vil eksportere som en EPUB, der kan ombrydes igen, får du det bedste resultat ved at bruge et tekstbehandlingsdokument med integrerede billeder.

Tekst i EPUB’er, der kan ombrydes igen

Hvis du eksporterer dine bøger som Kan ombrydes igen, kan teksten se anderledes ud i appen Books eller andre læseprogrammer:

 • Læserne kan vælge deres foretrukne tekststørrelse, når de læser bogen i appen Books.
 • Tekststørrelserne, du specificerer i dit Pages-dokument, konverteres til lille, medium eller stor i bogen, så tekst, der er tæt på at have samme størrelse i Pages, kan blive vist med nøjagtig samme størrelse i EPUB.
 • Tekstfarver i bogen er måske ikke identiske med dem i dit Pages-dokument.

Sådan bruger du en indholdsfortegnelse

Hvis du ikke har indsat en indholdsfortegnelse i dit Pages-dokument, før du eksporterer til EPUB, vil der blive genereret en baseret på de afsnitsformater, du bruger. I appen Books kan du få vist indholdsfortegnelsen ved at vælge Oversigt > Vis indholdsfortegnelse på Mac eller ved at trykke på symbol for indholdsfortegnelse på iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan også oprette tilpassede indholdsfortegnelser til tekstbehandlingsdokumenter til Pages for Mac.3

 1. I menuen Indsæt skal du vælge Indholdsfortegnelse > Dokument. Sørg for, at alle punkter i indholdsfortegnelsen har det korrekte afsnitsformat.
 2. Åbn Info om format, mens indholdsfortegnelsen er valgt. 
 3. I ruden Indholdsfortegnelse skal du vælge alle de afsnitsformater, som skal vises i indholdsfortegnelsen. 
 4. Fjern eller tilføj punkter ved at markere eller fjerne markeringen af afsnitsformater i ruden Indholdsfortegnelse. 

3 Du kan ikke oprette eller redigere en indholdsfortegnelse i Pages til iOS eller Pages til iCloud. Hvis du vil ændre, hvilke formater der vises i indholdsfortegnelsen, skal du åbne dokumentet i Pages til Mac og derefter følge vejledningen til oprettelse af en brugerdefineret indholdsfortegnelse i Pages til Mac.

Om kapitler i EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen

Pages opretter automatisk kapitler ud fra dine afsnitsformater. Vælg navnet på det første kapitel i din bog for at komme i gang. Derefter skal du anvende et afsnitsformat, f.eks. Titel, Overskrift, Overskrift 2, Overskrift 3 eller Overskrift, rød. Hver gang du bruger dette format, bliver det efterfølgende indhold til et nyt kapitel i dit EPUB-arkiv. Der indsættes et sideskift mellem kapitler i et EPUB-arkiv med Kan ombrydes igen.

Sådan bruger du objekter i EPUB-arkiver med Kan ombrydes igen

Det bedste resultat med EPUB-arkiver med Kan ombrydes igen opnås ved at omformatere alle billeder, figurer og andre objekter i dokumentet til integrerede objekter.

 1. Vælg eller indsæt et objekt.
 2. Klik eller tryk på knappen Info om format.
 3. Klik eller tryk på Organiser.
 4. Vælg "Flyt med tekst".
 5. Vælg "Integreret med tekst" i menuen Tekstombrydning.

Sådan tilføjer du et bogomslag

Når du eksporterer din bog, kan du vælge, hvilken type omslag du vil have til din bog. Omslaget vises i biblioteket i appen Books eller som et symbol på brugerens computer.

Hvis du vælger "Vælg et billede", kan du tilføje et omslagsbillede fra din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Dit omslagsbillede kan være i formatet PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF, og det må ikke fylde mere end 4 megapixel.

Hvis du vælger "Intet bogomslag", bruger bogen det generiske symbol i biblioteket i appen Books.

Sådan eksporterer du til en EPUB-bog

Du kan eksportere dit dokument i EPUB-formatet i Pages til Mac, Pages til iOS eller online på iCloud.com.

Sådan eksporterer du med Pages til Mac

 1. Åbn dokumentet i Pages til Mac.3
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til > EPUB.
 3. Skriv titel og forfatter.
 4. Vælg omslagstype til din EPUB-bog. Læs mere om omslag.
 5. Vælg det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med Fast layout.
 6. (Valgfrit) Under Avancerede indstillinger skal du vælge Primær kategori og et sprog til din bog.
 7. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i din EPUB. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens applikation. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 8. Klik på Næste.
 9. Vælg et navn til dit EPUB-arkiv, og klik på Eksporter.
 10. Hvis du vil se din EPUB i appen Books, når den er blevet eksporteret, skal du klikke to gange på arkivet.

3 Hvis du har registrerede ændringer i det dokument, du vil eksportere, skal du acceptere eller afvise ændringerne og afslutte registrering af ændringer, inden dokumentet eksporteres. Registrerede ændringer accepteres automatisk, hvis du ikke gør noget. 

Sådan eksporterer du med Pages til iOS

 1. Åbn dit dokument i Pages til iOS.4
 2. Tryk på symbolet Mere.
 3. Tryk på Eksporter.
 4. Vælg EPUB.
 5. Skriv titel og forfatter.
 6. Vælg omslagstype til din EPUB-bog. Læs mere om omslag
 7. Tryk på det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med Fast layout.
 8. (Valgfrit) Tryk på Avanceret, og vælg derefter en kategori og et sprog til din bog. 
 9. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i din EPUB. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skal du vælge den valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens applikation. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 10. Hvis dit dokument indeholder film, og du planlægger at tilbyde dine bøger i Apple Books, skal du slå Apple Books Compatibility til for at konvertere inkompatible film til billeder. Inkompatible lydarkiver fjernes også.
 11. Tryk på Tilbage.
 12. Tryk på Eksporter for at dele din EPUB.
 13. Hvis du vil se din EPUB i appen Books, når den er blevet eksporteret, skal du vælge Kopier til Books.

4 Hvis du har registrerede ændringer i det dokument, du vil eksportere, skal du acceptere eller afvise ændringerne og afslutte registrering af ændringer, inden dokumentet eksporteres. Registrerede ændringer accepteres automatisk, hvis du ikke gør noget. 

Sådan eksporterer du med Pages til iCloud

 1. Åbn dit dokument i Pages til iCloud.
 2. Klik på knappen iCloud-indstillinger, og vælg derefter "Download en kopi".
 3. Klik på EPUB i det downloadvindue, der vises.
 4. Skriv titel og forfatter.
 5. Vælg omslagsformat til din EPUB. Læs mere om omslag.
 6. Vælg dit layoutformat. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Hvis du bruger et sidelayoutdokument, skal du eksportere det med Fast layout.
 7. (Valgfrit) I Avanceret skal du vælge en kategori og et sprog til din bog.
 8. Klik på Download.

Sådan udgiver du din bog

Du kan udgive din bog direkte til Apple Books fra Pages på din iPad, iPhone, Mac eller online på iCloud.com.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: