Brug af avancerede muligheder til oprettelse af bøger i Pages

Læs mere om, hvordan du bruger de avancerede muligheder i Pages til at finjustere eller oprette en digital bog i EPUB-format.

EPUB-formatet er en åben digital bogstandard (eBook) fra International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du eksportere dine dokumenter i EPUB-formatet, så de kan læses vha. appen Bøger på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller med EPUB-læsere fra tredjeparter. Denne artikel indeholder en dybdegående vejledning til oprettelse af bøger i Pages.

Hvis du vil oprette en bog hurtigt uden nogen særlig formatering, kan du også bruge foruddesignede bogskabeloner i Pages.


Sådan vælger du et format

Du kan oprette en bog ved hjælp af en Pages-skabelon, eller du kan bruge skabeloner, der er specifikt designet til oprettelse af bøger. Bogskabeloner i stående format er baseret på tekstbehandlingsdokumenter og kan eksporteres som EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen eller Fast layout. Bogskabeloner i liggende format er baseret på sidelayoutdokumenter og kan eksporteres som EPUB-arkiver med indstillingen Fast layout.

Vælg Kan ombrydes igen eller Fast layout afhængigt af, hvordan indholdet skal vises i bogen.

 • Kan ombrydes igen: Hvis indholdet skal kunne tilpasses forskellige enheder og retninger, skal du vælge Kan ombrydes igen. I et EPUB-arkiv med indstillingen Kan ombrydes igen skaleres tekststørrelsen, og indholdet sideinddeles i forhold til læseren. Indstillingen Kan ombrydes igen fungerer bedst for dokumenter, der primært består af tekst.
 • Fast layout: Hvis layoutet for hver side i dokumentet skal forblive det samme uanset enhed eller retning, skal du vælge Fast layout. I et EPUB-arkiv med Fast layout kan brugerne zoome ind og ud, men placeringerne af tekst og indhold er faste og kan ikke ombrydes igen. Fast layout er bedst til dokumenter med mange billeder eller flere kolonner.

Funktioner, der ikke understøttes, eller som ændres ved eksport til EPUB

Disse funktioner fra dit Pages-dokument fjernes eller ændres, når du eksporterer til EPUB, uanset hvilket layout du har valgt:

 • Smarte felter
 • Fodnoter konverteres til slutnoter*
 • Kommentarer
 • Visse billedeffekter (f.eks. skygger)
 • Ved billeder, der er større end 4 megapixel, ændres størrelsen til 4 megapixel

* Hvis du eksporterer et dokument med Fast layout til EPUB, bevares fodnoterne ikke.

Funktionerne er kun tilgængelige i Fast layout

Disse funktioner i dit Pages-dokument eksporteres kun til EPUB med Fast layout. Du kan stadig eksportere dokumenter, der omfatter disse funktioner, med layoutet Kan ombrydes igen, men funktionerne vises ikke i det eksporterede EPUB-arkiv.

 • Sidehoveder og -fødder
 • Flere kolonner
 • Sidestørrelse
 • Sideretning
 • Felter til sidetal og sideantal
 • Linjeafstand
 • Orddeling
 • Valgbar tekst i figurer
 • Overlappende tekst og objekter (f.eks. overlappende tekst med et billede eller en figur)
 • Sektionslayoutobjekter
 • Tekstombrydning omkring objekter
 • Flydende objekter eksporteres som flydende (i stedet for at de bliver konverteret til integreret som EPUB-arkiver, der kan ombrydes igen)
 • Tabulatorstop
 • Skygger/genskin
 • Forbundne tekstfelter
 • Tekst med farveforløbsudfyldning, tekst med billedudfyldning eller brudte tekstkonturer konverteres til billeder.


Sådan klargør du et dokument

I Pages kan du eksportere et sidelayoutdokument til Fast layout og et tekstbehandlingsdokument til Fast layout eller Kan ombrydes igen. Når du eksporterer et EPUB-arkiv som Kan ombrydes igen, opnår du den bedste funktionsmåde ved at bruge et tekstbehandlingsdokument med integrerede billeder.

Tekst i EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen

Hvis du eksporterer dine bøger som Kan ombrydes igen, kan teksten se anderledes ud i appen Bøger eller andre læseprogrammer:

 • Læserne kan vælge deres foretrukne tekststørrelse, når de læser bogen i appen Bøger.
 • Tekststørrelserne, du specificerer i dit Pages-dokument, konverteres til lille, medium eller stor i bogen, så tekst, der er tæt på at have samme størrelse i Pages, kan blive vist med nøjagtig samme størrelse i EPUB-arkivet.
 • Tekstfarver i bogen er måske ikke identiske med dem i dit Pages-dokument.
 • Siderne i bøger, der bruger lodret tekst, har læseretning fra højre mod venstre.
 • Tekst med farveforløbsudfyldning, tekst med billedudfyldning eller brudte tekstkonturer konverteres til dækkende farver.

Sådan opretter du en indholdsfortegnelse

Når du eksporterer til EPUB, oprettes der automatisk en indholdsfortegnelse baseret på de punkter, der vises i visningen af indholdsfortegnelse i Pages. Et Pages-dokument uden punkter i indholdsfortegnelsen eksporteres til EPUB uden en indholdsfortegnelse.

Hvis du vil se denne indholdsfortegnelse i EPUB-bogen i appen Bøger, skal du vælge Vis > Indholdsfortegnelse på Mac eller trykke på knappen Indholdsfortegnelse  på iPhone eller iPad.

Om kapitler i EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen

I en EPUB-bog med indstillingen Kan ombrydes igen er kapitelskift baseret på formathierarkiet i indholdsfortegnelsen i dit Pages-dokument. Du kan indstille din indholdsfortegnelse, sådan at et kapitelskift indsættes før titlen på et kapitel i din EPUB-bog:

 1. I Pages skal du vælge navnet på et kapitel i din bog.
 2. Anvend en titel eller et afsnitsformat, f.eks. Titel, Overskrift, Overskrift 2, Overskrift 3 eller Overskrift, rød.
 3. Åbn indholdsfortegnelsen, vælg det format, du brugte, klik eller tryk på Rediger, og fjern alle indrykninger. 

Hver gang du bruger dette format, bliver det efterfølgende indhold et nyt kapitel i EPUB-bogen, og et sideskift indsættes mellem kapitlerne i et EPUB-arkiv med indstillingen Kan ombrydes igen.

Sådan bruger du objekter i EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen

Det bedste resultat med EPUB-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen opnås ved at omformatere alle billeder, figurer eller andre objekter i dokumentet til integrerede objekter.

 1. Vælg eller indsæt et objekt.
 2. Klik eller tryk på knappen Format .
 3. Klik eller tryk på Organiser.
 4. Vælg "Flyt med tekst".
 5. Vælg "Integreret med tekst" i menuen Tekstombrydning.

Sådan tilføjer du et bogomslag

Når du eksporterer din bog, kan du vælge, hvilken type omslag du vil have til din bog. Omslaget vises i biblioteket i appen Bøger eller som et symbol på brugerens computer.

Hvis du vælger "Vælg et billede", kan du tilføje et omslagsbillede fra din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Dit omslagsbillede kan være i formaterne PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF, og det må ikke fylde mere end 4 megapixel.

Hvis du vælger "Intet bogomslag", bruger bogen det generiske symbol i biblioteket i appen Bøger.


Sådan eksporterer du til en EPUB-bog

Du kan eksportere dit dokument i EPUB-format til Pages til Mac, Pages på iPhone eller iPad eller online på iCloud.com. Hvis du har registrerede ændringer i det dokument, du vil eksportere, skal du acceptere eller afvise ændringerne og afslutte registrerede ændringer, inden dokumentet eksporteres. Registrerede ændringer accepteres automatisk, hvis du ikke gør noget. 

Sådan eksporterer du med Pages til Mac

 1. Åbn dokumentet i Pages til Mac.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til > EPUB.
 3. Skriv titel og forfatter.
 4. Vælg omslagstype til din EPUB-bog. Læs mere om omslag.
 5. Vælg det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med Fast layout.
 6. (Valgfrit) Under Avancerede indstillinger skal du vælge Primary Category (Primær kategori) og et sprog til din bog. Hvis du ønsker en bog med et fast layout, skal du vælge at få vist bogen som en enkelt side eller som et opslag med to sider.
 7. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i dit EPUB-arkiv. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens program. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 8. Klik på Næste.
 9. Vælg et navn til dit EPUB-arkiv, og klik på Eksporter.
 10. Hvis du vil se dit EPUB-arkiv i appen Bøger, når det er blevet eksporteret, skal du klikke to gange på arkivet.

Eksporter med Pages på iPhone eller iPad

 1. Åbn dit dokument i Pages.
 2. Tryk på knappen Mere .
 3. Tryk på Eksporter.
 4. Vælg EPUB.
 5. Skriv titel og forfatter.
 6. Vælg omslagstype til din EPUB-bog. Læs mere om omslag
 7. Tryk på det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med Fast layout.
 8. (Valgfrit) Tryk på Avanceret, og vælg derefter en kategori og et sprog til din bog. Hvis du ønsker en bog med et fast layout, skal du vælge at få vist bogen som en enkelt side eller som et opslag med to sider.
 9. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i dit EPUB-arkiv. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens program. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 10. Hvis dit dokument indeholder film, og du planlægger at tilbyde dine bøger i Apple Books, skal du slå Kompatibilitet med Apple Books til for at konvertere inkompatible film til billeder. Inkompatible lydarkiver fjernes også.
 11. Tryk på Tilbage.
 12. Tryk på Eksporter for at dele dit EPUB-arkiv.
 13. Hvis du vil se dit EPUB-arkiv i appen Bøger, når det er blevet eksporteret, skal du vælge Kopier til Bøger.

Sådan eksporterer du med Pages til iCloud

 1. Åbn dit dokument i Pages til iCloud.
 2. Klik på knappen Værktøjer , og vælg derefter "Hent en kopi".
 3. Klik på EPUB i det downloadvindue, der vises.
 4. Skriv titel og forfatter.
 5. Vælg omslagsformat til dit EPUB-arkiv. Læs mere om omslag.
 6. Vælg dit layoutformat. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Hvis du bruger et sidelayoutdokument, skal du eksportere det med Fast layout.
 7. (Valgfrit) I Avanceret skal du vælge en kategori og et sprog til din bog. Hvis du ønsker en bog med et fast layout, skal du vælge at få vist bogen som en enkelt side eller som et opslag med to sider.
 8. Klik på Download.


Sådan udgiver du din bog

Du kan udgive din bog direkte til Apple Books fra Pages på din iPad, iPhone, Mac eller online på iCloud.com.


Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: