Brug af avancerede muligheder til oprettelse af bøger i Pages

Læs mere om, hvordan du bruger de avancerede valgmuligheder i Pages til at finjustere eller oprettelse en digital bog i EPUB-format.

EPUB-formatet er en åben digital bogstandard (ebook) fra International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du eksportere dine dokumenter i EPUB-format, så de kan læses ved hjælp af iBooks på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller en EPUB-læser fra en anden producent. Denne artikel indeholder en dybdegående vejledning til oprettelse af bøger i Pages.

Hvis du vil oprette en bog hurtigt uden at skulle lave nogen særlig formatering, kan du også bruge foruddesignede bogskabeloner i Pages.

Sådan vælger du et format

Du kan oprette en bog ved hjælp af en Pages-skabelon, eller du kan bruge skabeloner, der er specifikt designet til oprettelse af bøger. Bogskabeloner i stående format er baseret på tekstbehandlingsdokumenter og kan eksporteres som EPUB-bøger, Kan ombrydes igen, eller med fast layout. Bogskabeloner i liggende format er baseret på sidelayoutdokumenter og kan eksporteres som EPUB-bøger med Fast layout.

Vælg Kan ombrydes igen eller Fast layout afhængigt af, hvordan du ønsker, at indholdet skal vises i bogen.

 • Kan ombrydes igen: Hvis indholdet skal kunne tilpasses forskellige enheder og retninger, skal du vælge Kan ombrydes igen. I en EPUB-bog med formatet Kan ombrydes igen skaleres tekststørrelsen, og indholdet sideinddeles i forhold til læseren. Kan ombrydes igen fungerer bedst til dokumenter, der primært består af tekst.
 • Fast layout: Hvis du ønsker, at layoutet for hver side i dokumentet skal forblive det samme uanset enhed eller retning, skal du vælge Fast layout. Med Fast layout til EPUB-bøger kan brugerne zoome ind og ud, men placeringerne af tekst og indhold er faste og kan ikke ombrydes igen. Fast layout er bedst til dokumenter med mange billeder eller flere kolonner.

Funktioner, der ikke understøttes eller ændres ved eksport til EPUB

Disse funktioner fra dit Pages-dokument fjernes eller ændres, når du eksporterer til EPUB, uanset hvilket layout du har valgt:

 • Smarte felter
 • Fodnoter konverteres til slutnoter
 • Kommentarer
 • Nogle billedeffekter (f.eks. skygger)
 • Ved billeder, der er større end 4 megapixel, ændres størrelsen til 4 megapixel

Funktioner, der kun er tilgængelige i Fast layout

Disse funktioner i dit Pages-dokument eksporteres kun til EPUB med Fast layout. Du kan stadig eksportere dokumenter, der omfatter disse funktioner, med Kan ombrydes igen layout, men disse funktioner vises ikke i den eksporterede EPUB.

 • Sidehoveder og -fødder
 • Flere kolonner
 • Sidestørrelse
 • Sideretning
 • Felter til sidetal og sideantal
 • Linjeafstand
 • Orddeling
 • Valgbar tekst i figurer
 • Overlappende tekst og objekter (f.eks. overlappende tekst med et billede eller en figur)
 • Masterobjekter
 • Tekstombrydning omkring objekter
 • Objekter over tekst eksporteres som sådanne i stedet for at blive konverteret til integrerede objekter
 • Tabulatorstop
 • Skygger/genskin
 • Forbundne tekstfelter

Sådan klargør du et dokument

I Pages kan du eksportere et sidelayoutdokument til Fast layout og et tekstbehandlingsdokument til Fast layout eller Kan ombrydes igen layout.1 Du kan indsætte en indholdsfortegnelse i en bog, du opretter ud fra et tekstbehandlingsdokument. Hvis du ikke har indsat en indholdsfortegnelse, genereres der automatisk en ud fra de afsnitsformater, du har brugt. 

1 Hvis du vil eksportere som Kan ombrydes igen EPUB, skal du bruge et tekstbehandlingsdokument med integrerede billeder for at få det bedste resultat.

Tekststørrelse i Kan ombrydes igen EPUB-arkiver

Hvis du eksporterer din bog som Kan ombrydes igen, kan teksten af mange forskellige grunde se anderledes ud, når den vises i iBooks eller i andre læsere.

 • Læserne kan vælge deres foretrukne tekststørrelse, når de læser bogen i iBooks.
 • Tekststørrelserne, du specificerer i dit Pages-dokument, konverteres til lille, medium eller stor i bogen, så tekst, der er tæt på at have samme størrelse i iPages, kan blive vist med nøjagtig samme størrelse i EPUB.
 • Bogens skrift er indstillet til den skrift, du valgte i indstillingerne i iBooks. 
 • Farverne i bogen er muligvis ikke helt de samme som i dit Pages-dokument.

Sådan bruger du en indholdsfortegnelse

Hvis du ikke indsætter en indholdsfortegnelse i dit Pages-dokument, før du eksporterer det til EPUB, genereres indholdsfortegnelsen automatisk ud fra de afsnitsformater, du har brugt. iBooks-brugere kan få vist indholdsfortegnelsen ved at vælge Oversigt > Vis indholdsfortegnelse på en Mac eller ved at trykke på indholdssymbolet på en iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan også oprette brugerdefinerede indholdsfortegnelser i Pages til Mac.2

 1. I menuen Indsæt skal du vælge Indholdsfortegnelse > Dokument. Sørg for, at alle punkter i indholdsfortegnelsen har det korrekte afsnitsformat.
 2. Åbn Info om format, mens indholdsfortegnelsen er valgt. 
 3. I ruden Indholdsfortegnelse skal du vælge alle de afsnitsformater, som skal vises i indholdsfortegnelsen. 
 4. Fjern eller tilføj punkter ved at markere eller fjerne markeringen af afsnitsformater i ruden Indholdsfortegnelse. 

2 Du kan ikke oprette eller redigere en indholdsfortegnelse i Pages til iOS eller Pages til iCloud. Hvis du vil ændre, hvilke formater der vises i indholdsfortegnelsen, skal du åbne dokumentet i Pages til Mac og derefter følge vejledningen for at oprette en brugerdefineret indholdsfortegnelse i Pages til Mac.

Om kapitler i Kan ombrydes igen EPUB-arkiver

Pages opretter automatisk kapitler ud fra dine afsnitsformater. Vælg navnet på det første kapitel i din bog for at komme i gang. Derefter skal du anvende et afsnitsformat, f.eks. Titel, Overskrift, Overskrift 2, Overskrift 3 eller Overskrift, rød. Hver gang du bruger dette format, bliver det indhold, der følger efter det, et nyt kapitel i dit EPUB-arkiv. Hvis du bruger EPUB-skabelonen, skal du bruge formatet for kapitelnavn til at angive, hvor dine kapitler skal opdeles. Der indsættes et sideskift mellem kapitler i en Kan ombrydes igen EPUB.

Sådan bruger du objekter i Kan ombrydes igen EPUB-arkiver

Det bedste resultat med Kan ombrydes igen EPUB-arkiver opnås ved at omformatere alle billeder, figurer og andre objekter i dokumentet til integrerede objekter.

 1. Vælg eller indsæt et objekt.
 2. Klik eller tryk på knappen Info om format.
 3. Klik eller tryk på Organiser.
 4. Vælg "Flyt med tekst".
 5. Vælg "Integreret med tekst" i menuen Tekstombrydning.

Sådan tilføjer du et bogomslag

Når du eksporterer din bog, kan du vælge, hvilken type omslag du vil have til din bog. Omslaget vises i brugerens iBooks-bibliotek eller som et symbol på brugerens computer.

Hvis du vælger "Vælg et billede", kan du tilføje et omslagsbillede fra din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Dit omslagsbillede kan være i formatet PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF, og det skal være på maks. 4 megapixel.

Hvis du vælger "Intet bogomslag", bruger din bog det generiske symbol i dit iBooks-bibliotek.

Sådan eksporterer du en EPUB-bog

Du kan eksportere dit dokument i EPUB-formatet i Pages til Mac, Pages til iOS eller online på iCloud.com.

Sådan eksporterer du med Pages til Mac

 1. Åbn dokumentet i Pages til Mac.3
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til > ePub.
 3. Skriv titel og forfatter.
 4. Vælg omslagstype til din EPUB-bog. Læs mere om omslag.
 5. Vælg det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med et Fast layout.
 6. Under Avancerede indstillinger skal du vælge en primær kategori og et sprog for din bog.
 7. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i din EPUB. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens program. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 8. Klik på Næste.
 9. Vælg et navn til dit EPUB-arkiv, og klik på Eksporter.
 10. Når du har eksporteret arkivet, skal du føje det til iBooks for at få det vist.

Sådan eksporterer du med Pages til iOS

 1. Åbn dit dokument i Pages til iOS.3
 2. Tryk på symbolet Mere.
 3. Tryk på Eksporter.
 4. Vælg EPUB.
 5. Skriv titel og forfatter.
 6. Vælg omslagstype til din EPUB-bog. Læs mere om omslag
 7. Tryk på det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med et Fast layout.
 8. Tryk på Avanceret.
 9. Vælg en kategori og et sprog for din bog. 
 10. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i din EPUB. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens program. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 11. Lad Kompatibilitet med iBooks Store være slået til, hvis du vil konvertere film, der ikke er kompatible med iBooks Store, til billeder. Hvis du slår Kompatibilitet med iBooks Store fra, kan filmen muligvis ikke afspilles i læserens program.
 12. Tryk på Tilbage.
 13. Tryk på Send for at dele din EPUB.

3 Hvis du har registrerede ændringer i det dokument, du vil eksportere, skal du acceptere eller afvise ændringerne og afslutte registrerede ændringer, inden dokumentet eksporteres. Registrerede ændringer accepteres automatisk, hvis du ikke gør noget. 

Sådan eksporterer du med Pages til iCloud

 1. Åbn dit dokument i Pages til iCloud.
 2. Klik på knappen iCloud-indstillinger, og vælg derefter "Download en kopi".
 3. Klik på EPUB i det overførselsvindue, der vises.
 4. Skriv titel og forfatter.
 5. Vælg omslagsformat til din EPUB. Læs mere om omslag.
 6. Vælg dit layoutformat. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Hvis du bruger et sidelayoutdokument, skal du eksportere det med Fast layout.
 7. Vælg en kategori og et sprog for din bog i Avanceret.
 8. Klik på Download.

Sådan udgiver du din bog

Du kan gøre din bog tilgængelig i iBooks gratis eller angive en pris

 1. Sørg for, at du har en iTunes Connect-konto til iBooks.
 2. Log på iTunes Producer.
 3. Indtast bogens metadata, rettigheder og prisoplysninger, og føj derefter din EPUB til vinduet Arkiver.
 4. Arkiver ændringerne, og klik på Send.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: