Brug af avancerede muligheder til oprettelse af bøger i Pages

Læs mere om, hvordan du bruger de avancerede valgmuligheder i Pages til at finjustere eller oprette en digital bog i ePub-format.

ePub-formatet er en åben digital bogstandard (ebook) fra International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du eksportere dine dokumenter i ePub-format, så de kan læses ved hjælp af appen Books på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller en ePub-læser fra en anden producent. Denne artikel indeholder en dybdegående vejledning til oprettelse af bøger i Pages.

Hvis du vil oprette en bog hurtigt uden nogen særlig formatering, kan du også bruge foruddesignede bogskabeloner i Pages.

Sådan vælger du et format

Du kan oprette en bog ved hjælp af en Pages-skabelon, eller du kan bruge skabeloner, der er specifikt designet til oprettelse af bøger. Bogskabeloner i stående format er baseret på tekstbehandlingsdokumenter og kan eksporteres som ePub-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen eller Fast layout. Bogskabeloner i liggende format er baseret på sidelayoutdokumenter og kan eksporteres som ePub-arkiver med indstillingen Fast layout.

Vælg Kan ombrydes igen eller Fast layout afhængigt af, hvordan indholdet skal vises i bogen.

 • Kan ombrydes igen: Hvis indholdet skal kunne tilpasses forskellige enheder og retninger, skal du vælge Kan ombrydes igen. I et ePub-arkiv med indstillingen Kan ombrydes igen skaleres tekststørrelsen, og indholdet sideinddeles i forhold til læseren. Indstillingen Kan ombrydes igen fungerer bedst for dokumenter, der primært består af tekst.
 • Fast layout: Hvis layoutet for hver side i dokumentet skal forblive det samme uanset enhed eller retning, skal du vælge Fast layout. I et ePub-arkiv med Fast layout kan brugerne zoome ind og ud, men placeringerne af tekst og indhold er faste og kan ikke ombrydes igen. Fast layout er bedst til dokumenter med mange billeder eller flere kolonner.

Funktioner, der ikke understøttes, eller som ændres ved eksport til ePub

Disse funktioner fra dit Pages-dokument fjernes eller ændres, når du eksporterer til ePub, uanset hvilket layout du har valgt:

 • Smarte felter
 • Fodnoter konverteres til slutnoter
 • Kommentarer
 • Visse billedeffekter (f.eks. skygger)
 • Ved billeder, der er større end 4 megapixel, ændres størrelsen til 4 megapixel

Funktioner, der kun er tilgængelige i Fast layout

Disse funktioner i dit Pages-dokument eksporteres kun til ePub med Fast layout. Du kan stadig eksportere dokumenter, der omfatter disse funktioner, med layoutet Kan ombrydes igen, men funktionerne vises ikke i den eksporterede ePub.

 • Sidehoveder og -fødder
 • Flere kolonner
 • Sidestørrelse
 • Sideretning
 • Felter til sidetal og sideantal
 • Linjeafstand
 • Orddeling
 • Valgbar tekst i figurer
 • Overlappende tekst og objekter (f.eks. overlappende tekst med et billede eller en figur)
 • Masterobjekter
 • Tekstombrydning omkring objekter
 • Objekter over tekst eksporteres som sådanne i stedet for at blive konverteret til integrerede objekter
 • Tabulatorstop
 • Skygger/genskin
 • Forbundne tekstfelter

Sådan klargør du et dokument

I Pages kan du eksportere et sidelayoutdokument til Fast layout og et tekstbehandlingsdokument til Fast layout eller Kan ombrydes igen.1 Du kan indsætte en indholdsfortegnelse i en bog, du opretter ud fra et tekstbehandlingsdokument. Hvis du ikke har indsat en indholdsfortegnelse, genereres der automatisk en ud fra de afsnitsformater, du har brugt. 

1 Hvis du vil eksportere som et ePub-arkiv med indstillingen Kan ombrydes igen, skal du bruge et tekstbehandlingsdokument med integrerede billeder for at få det bedste resultat.

Tekststørrelse i ePub-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen

Hvis du eksporterer dine bøger som Kan ombrydes igen, kan teksten se anderledes ud i appen Books eller andre læseprogrammer:

 • Læserne kan vælge deres foretrukne tekststørrelse, når de læser bogen i appen Books.
 • Tekststørrelserne, du specificerer i dit Pages-dokument, konverteres til lille, medium eller stor i bogen, så tekst, der er tæt på at have samme størrelse i Pages, kan blive vist med nøjagtig samme størrelse i ePub.
 • Farverne i bogen er muligvis ikke helt de samme som i dit Pages-dokument.

Sådan bruger du en indholdsfortegnelse

Hvis du ikke indsætter en indholdsfortegnelse i dit Pages-dokument, før du eksporterer det til ePub, genereres der automatisk en ud fra de afsnitsformater, du har brugt. I appen Books kan du få vist indholdsfortegnelsen ved at vælge Oversigt > Vis indholdsfortegnelse på Mac eller ved at trykke på symbol for indholdsfortegnelse på iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan også oprette brugerdefinerede indholdsfortegnelser i Pages til Mac.2

 1. I menuen Indsæt skal du vælge Indholdsfortegnelse > Dokument. Sørg for, at alle punkter i indholdsfortegnelsen har det korrekte afsnitsformat.
 2. Åbn Info om format, mens indholdsfortegnelsen er valgt. 
 3. I ruden Indholdsfortegnelse skal du vælge alle de afsnitsformater, som skal vises i indholdsfortegnelsen. 
 4. Fjern eller tilføj punkter ved at markere eller fjerne markeringen af afsnitsformater i ruden Indholdsfortegnelse. 

2 Du kan ikke oprette eller redigere en indholdsfortegnelse i Pages til iOS eller Pages til iCloud. Hvis du vil ændre, hvilke formater der vises i indholdsfortegnelsen, skal du åbne dokumentet i Pages til Mac og derefter følge vejledningen til oprettelse af en brugerdefineret indholdsfortegnelse i Pages til Mac.

Om kapitler i ePub-arkiver med indstillingen Kan ombrydes igen

Pages opretter automatisk kapitler ud fra dine afsnitsformater. Vælg navnet på det første kapitel i din bog for at komme i gang. Derefter skal du anvende et afsnitsformat, f.eks. Titel, Overskrift, Overskrift 2, Overskrift 3 eller Overskrift, rød. Hver gang du bruger dette format, bliver det efterfølgende indhold til et nyt kapitel i dit ePub-arkiv. Hvis du bruger ePub-skabelonen, skal du bruge formatet for kapitelnavn til at angive, hvor dine kapitler skal opdeles. Der indsættes et sideskift mellem kapitler i et ePub-arkiv med Kan ombrydes igen.

Sådan bruger du objekter i ePub-arkiver med Kan ombrydes igen

Det bedste resultat med ePub-arkiver med Kan ombrydes igen opnås ved at omformatere alle billeder, figurer og andre objekter i dokumentet til integrerede objekter.

 1. Vælg eller indsæt et objekt.
 2. Klik eller tryk på knappen Info om format.
 3. Klik eller tryk på Organiser.
 4. Vælg "Flyt med tekst".
 5. Vælg "Integreret med tekst" i menuen Tekstombrydning.

Sådan tilføjer du et bogomslag

Når du eksporterer din bog, kan du vælge, hvilken type omslag du vil have til din bog. Omslaget vises i biblioteket i appen Books eller som et symbol på brugerens computer.

Hvis du vælger "Vælg et billede", kan du tilføje et omslagsbillede fra din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Dit omslagsbillede kan være i formatet PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF, og det må ikke fylde mere end 4 megapixel.

Hvis du vælger "Intet bogomslag", bruger bogen det generiske symbol i biblioteket i appen Books.

Sådan eksporterer du til en ePub-bog

Du kan eksportere dit dokument i ePub-formatet i Pages til Mac, Pages til iOS eller online på iCloud.com.

Sådan eksporterer du med Pages til Mac

 1. Åbn dokumentet i Pages til Mac.3
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til > ePub.
 3. Skriv titel og forfatter.
 4. Vælg omslagstype til din ePub-bog. Læs mere om omslag.
 5. Vælg det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med Fast layout.
 6. Under Avancerede indstillinger skal du vælge en primær kategori og et sprog for din bog.
 7. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i din ePub. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens program. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 8. Klik på Næste.
 9. Vælg et navn til dit ePub-arkiv, og klik på Eksporter.
 10. Hvis du vil se din ePub i appen Books, når den er blevet eksporteret, skal du klikke to gange på arkivet.

Sådan eksporterer du med Pages til iOS

 1. Åbn dit dokument i Pages til iOS.3
 2. Tryk på symbolet Mere.
 3. Tryk på Eksporter.
 4. Vælg ePub.
 5. Skriv titel og forfatter.
 6. Vælg omslagstype til din ePub-bog. Læs mere om omslag
 7. Tryk på det layoutformat, du vil bruge. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Når du eksporterer et sidelayoutdokument, eksporteres det automatisk med Fast layout.
 8. Tryk på Avanceret.
 9. Vælg en kategori og et sprog for din bog. 
 10. Vælg Integrer skrifter for at sikre, at de skrifter, du har brugt i dokumentet, bliver vist i din ePub. Hvis du fjerner markeringen af Integrer skrifter, skifter din valgte skrift som standard til den foretrukne skrift i læserens program. Pages kan integrere skrifter af typen OpenType (OTF) og TrueType (TTF).
 11. Hvis dit dokument indeholder film, og du har planer om at lægge din bog ud i Boghandel, skal du aktivere Apple Books-kompatibilitet for at konvertere inkompatible film til billeder. Inkompatible lydarkiver fjernes også.
 12. Tryk på Tilbage.
 13. Tryk på Eksporter for at dele din ePub.
 14. Hvis du vil se din ePub i appen Books, når den er blevet eksporteret, skal du vælge Kopier til Books.

3 Hvis du har registrerede ændringer i det dokument, du vil eksportere, skal du acceptere eller afvise ændringerne og afslutte registrering af ændringer, inden dokumentet eksporteres. Registrerede ændringer accepteres automatisk, hvis du ikke gør noget. 

Sådan eksporterer du med Pages til iCloud

 1. Åbn dit dokument i Pages til iCloud.
 2. Klik på knappen iCloud-indstillinger, og vælg derefter "Download en kopi".
 3. Klik på ePub i det overførselsvindue, der vises.
 4. Skriv titel og forfatter.
 5. Vælg omslagsformat til din ePub. Læs mere om omslag.
 6. Vælg dit layoutformat. Læs mere om, hvordan du vælger det bedste layout til dit projekt. Hvis du bruger et sidelayoutdokument, skal du eksportere det med Fast layout.
 7. Vælg en kategori og et sprog for din bog i Avanceret.
 8. Klik på Download.

Sådan udgiver du din bog

Du kan gøre din bog tilgængelig i Book Store gratis eller angive en pris

 1. Sørg for, at du har en iTunes Connect-konto til Apple Books.
 2. Log på iTunes Producer.
 3. Indtast bogens metadata, rettigheder og prisoplysninger, og føj derefter din ePub til ruden Arkiver.
 4. Gem ændringerne, og klik på Send.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: