Wi-Fi-baser: Sådan udvider du rækkevidden af det trådløse netværk ved at tilføje flere Wi-Fi-baser

Du kan udvide rækkevidden af Wi-Fi-netværket ved at bruge AirPort-værktøj til at indstille trådløse forbindelser mellem flere Wi-Fi-baser eller tilslutte dem via Ethernet for at oprette et roaming-netværk. I denne artikel beskrives de tilgængelige muligheder, så du kan se, hvilken mulighed der er den bedste til dit miljø.

Vigtig oplysning til AirPort Express-brugere: Hvis du overvejer at føje en AirPort Express til netværket med henblik på at streame musik eller give mulighed for trådløs udskrivning, kan denne artikel være nyttig: Hvad er klientfunktion?

Definitioner

Wi-Fi-base - Alle typer AirPort Extreme-baser, AirPort Express- og Time Capsule-enheder.

Udvidelse af et trådløst netværk - Brug af flere Wi-Fi-baser til trådløst at udvide rækkevidden af et AirPort-netværk over et større fysisk område, når rækkevidden fra en enkelt base ikke er tilstrækkelig.

Netværk med flere Wi-Fi-baser - Et netværk, der anvender mere end en enkelt Wi-Fi-base til at udvide rækkevidden for et netværk eller udvide funktioner som internetadgang, streaming af musik, udskrivning, lagring osv. Wi-Fi-baserne kan tilsluttes via Ethernet eller trådløst.

Wi-Fi-klient - En Wi-Fi-klient er en enhed, der bruger Wi-Fi (adgang til Internettet, udskrivning, lagring eller streaming af musik). Eksempler på klienter er computere, iPad, iPhone, spillekonsoller, digitale videooptagere og andre Wi-Fi-enheder.

Primær base - Dette er typisk den base, der sluttes til modemmet og har gatewayadressen til internettet. Det er normalt, at den primære Wi-Fi-base står for at levere DHCP-tjenesten til Wi-Fi-netværket.

Udvidet Wi-Fi-base - En Wi-Fi-base, der sluttes til en primær Wi-Fi-base for at udvide netværkets rækkevidde. Medmindre andet er angivet, skal udvidede Wi-Fi-baser indstilles til at anvende overførselstilstand.

Hastighed - Mængden af data, der sendes eller modtages i sekundet, målt i megabit pr. sekund (Mbps).

Valg mellem én eller flere Wi-Fi-baser

Inden du føjer flere Wi-Fi-baser til netværket, skal du overveje, om det virkeligt er nødvendigt.

Hvis der anvendes Wi-Fi-baser, uden at det ikke er nødvendigt, kan det reducere hastigheden, da Wi-Fi-netværket kræver større administrationskapacitet. Netværkskonfigurationen bliver også mere kompleks. Hastigheden på et udvidet trådløst netværk kan blive reduceret til under 60 % af hastigheden med en enkelt enhed. Den generelle regel er, at Wi-Fi-netværket skal være så enkelt som muligt. Dette kan du opnå ved at bruge det mindste antal Wi-Fi-baser, der kræves til at dække det fysiske netværksområde, og ved at bruge Ethernet, når det er muligt.

Udvidelse af Wi-Fi-netværkets rækkevidde ved at forbinde Wi-Fi-baser via Ethernet er altid den bedste løsning og giver den bedste hastighed. Ethernet giver mulighed for hastigheder på op til 1 gigabit, hvilket er meget hurtigere end trådløs forbindelse (den maksimale hastighed for trådløs forbindelse er 450 Mbps på 802.11n ved 5 GHz). Ethernet er også modstandsdygtig over for interferens fra radiofrekvenser, og det er nemmere at udføre fejlfinding på Ethernet. Da der stort set ikke stilles krav til administrationskapacitet via Ethernet, kan der desuden flyttes flere data på den samme tid.

I nogle miljøer er en enkelt Wi-Fi-base ikke tilstrækkelig til at opfylde behovet, og i de tilfælde kan brug af flere Wi-Fi-baser forbedre netværkets rækkevidde og hastigheder på steder med større afstand til den primære Wi-Fi-base. Jo større afstand eller jo flere forhindringer der er mellem Wi-Fi-klientenheden og Wi-Fi-basen (f.eks. fliser i badeværelset, som signalet skal forsøge at passere), jo svagere er radiosignalet, og jo lavere er hastigheden.

Hvis en enkelt base ikke opfylder dit behov, kan du bruge forskellige metoder til at udvide Wi-Fi-netværkets rækkevidde og vælge den metode, der passer bedst til dig.

Typer af netværk med flere Wi-Fi-baser

Her kan du få mere at vide om netværkstyper og om, hvilke man skal vælge.

Hvilken metode skal du bruge, hvis du vil udvide det trådløse netværks rækkevidde?

Wi-Fi-baser med 802.11a/b/g/n:

  • Roaming-netværk (anbefales)
  • Trådløst udvidet netværk

Wi-Fi-baser med 802.11g:

  • Roaming-netværk (anbefales)
  • WDS

Disse metoder beskrives nedenfor. Nederst i denne artikel finder du links til individuelle artikler, der indeholder en forklaring af indstilling og konfiguration for hver metode. Wi-Fi-baser sikrer en internetforbindelse med klientcomputere enten trådløst eller via en Ethernet-forbindelse, hvis klientcomputerne er sluttet til basen via Ethernet.

Roaming-netværk (Ethernet-tilsluttede Wi-Fi-baser)

Til Wi-Fi-baser med 802.11n er oprettelse af et roaming-netværk klart det bedste valg. Dette giver den bedste hastighed mellem baserne og Wi-Fi-enhederne.

Denne konfiguration kræver, at Wi-Fi-baserne er tilsluttet via Ethernet.

Den primære base leverer DHCP-tjenester, mens den udvidede base konfigureres til at bruge overførselstilstand.

Alle Wi-Fi-baser på roaming-netværket skal bruge de samme adgangskoder, den samme sikkerhedstype (Open/WEP/WPA) og det samme sikkerhedsnavn (SSID).

Du kan tilføje flere udvidede Wi-Fi-baser for at udvide et roaming-netværk.

Du kan inkorporere en netværksswitch, hvis der ikke er nok tilgængelige LAN-porte på den primære Wi-Fi-base.

Trådløst udvidet netværk (802.11n)

Hvis du ikke kan oprette det anbefalede roaming-netværk, er et trådløst udvidet netværk den næstbedste mulighed.

Når du opretter et trådløst udvidet netværk, skal du placere den udvidede Wi-Fi-base inden for den primære Wi-Fi-bases rækkevidde.

Overvejelser ved udvidet netværksrækkevidde

I eksemplet ovenfor er den primære Wi-Fi-base ➊ uden for trådløs rækkevidde af den udvidede Wi-Fi-base ➋, og derfor kan den udvidede Wi-Fi-base ikke oprette forbindelse til eller udvide det trådløse netværk. Den udvidede Wi-Fi-base skal flyttes til et sted, der er inden for rækkevidden af den primære Wi-Fi-base.

Vigtig oplysning

Hvis en anden udvidet Wi-Fi-base ➋ er placeret mellem den primære Wi-Fi-base ➊ og den udvidede Wi-Fi-base ➌, tillader den udvidede Wi-Fi-base ➌ ikke, at en klient opretter forbindelse. Alle udvidede Wi-Fi-baser skal være inden for direkte rækkevidde af den primære Wi-Fi-base

WDS (802.11g)

Et WDS (Wireless Distribution System) er den metode, der bruges til at udvide rækkevidden for Wi-Fi-baser af typen AirPort Extreme 802.11a/b/g og AirPort Express 802.11a/b/g. WDS understøttes af AirPort-værktøj 5.5.2 og ældre versioner.

Med WDS kan du konfigurere den enkelte Wi-Fi-base med en af tre metoder:

➊ Primær WDS (primær Wi-Fi-base)
➋ WDS relay
➌ Ekstern WDS

En primær WDS-base ➊ har forbindelse til Internettet og deler forbindelsen med eksterne WDS-baser og WDS relay-baser.

En WDS relay-base ➋ deler den primære bases internetforbindelse og videresender også forbindelsen til eksterne WDS-baser.

En ekstern WDS-base ➌ deler den primære WDS-bases internetforbindelse enten direkte, hvis den er inden for direkte rækkevidde, eller via WDS relay.

Alle tre basekonfigurationer (primær WDS, ekstern WDS og WDS relay) kan dele den primære WDS Wi-Fi-bases internetforbindelse med klientcomputere trådløst eller via en Ethernet-forbindelse, hvis klientcomputerne er sluttet til basen via Ethernet.

Når du indstiller baser i et WDS, skal du kende AirPort-id'en for de enkelte baser. AirPort-id'en, også kaldet MAC-adressen (Media Access Controller), er angivet på etiketten under bunden af AirPort Extreme-basen ved siden af AirPort-symbolet og i samme side som strømadapteren på AirPort Express-basen.

Bemærk: Som omdirigeringspunkt skal Wi-Fi-basen modtage data fra en Wi-Fi-base, genpakke dem og sende dem til den anden Wi-Fi-base, og omvendt. Denne metode reducerer hastigheden med mere end 50 %. En Wi-Fi-base med 802.11a/b/g bør kun bruges på denne måde i områder, hvor der ikke er andre muligheder, og når høj hastighed ikke er afgørende.

Fremgangsmåder til at føje flere Wi-Fi-baser til et AirPort-netværk

Konkret vejledning i udvidelse af rækkevidden for din foretrukne netværkstype kan ses på nedenstående links:

 

 

Udgivelsesdato: