AirPort: NAT-portoverførsel til L2TP VPN-servere på private adresser via AirPort-værktøjet fungerer ikke

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis NAT-portoverførsel til L2TP VPN-servere på private adresser via AirPort-værktøjet ikke fungerer.

Network Address Translation (NAT) sikrer, at du kan dele en enkelt offentlig IP-adresse med computere og enheder på dit netværk. I nogle miljøer vil du måske foretrække at konfigurere din AirPort-enhed til at tillade adgang til L2TP VPN-servere, der bruger private adresser. Hvis denne portkonfiguration anvendes, forsøges viderestilling af IKE via UDP-port 500 og ESP-UDP via UDP-port 4500, hvilket kan skabe konflikt med Tilbage til min Mac.*

Hvis du vil aktivere NAT-portoverførsel til L2TP VPN-servere på private adresser på din AirPort-base, skal du først kontrollere, om tjenesten Tilbage til min Mac er slået fra i AirPort-værktøj. Hvis du aktiverer NAT-portoverførsel til L2TP VPN-servere med Tilbage til min Mac slået til, ignoreres indstillingen af portviderestilling til serverne.

*Fra og med 1. juli 2019 vil tjenesten Tilbage til min Mac ikke længere være tilgængelig.

Sådan slås Tilbage til min Mac fra på AirPort-baser

Sørg for, at du bruger det samme lokale netværk som den AirPort-base, du vil konfigurere. Følgende instruktioner gælder for AirPort-værktøj 6.0 og nyere versioner.

  1. OS X: Vælg Hjælpeprogrammer i Finder på menuen , og åbn derefter AirPort-værktøj. Brug som nævnt AirPort-værktøj 6.0 eller en nyere version.
    I Windows skal du vælge Start > Alle programmer > AirPort og åbne AirPort-værktøj. Brug som nævnt AirPort-værktøj 6.0 eller en nyere version.
  2. Vælg din AirPort-base, og klik på "Rediger".
  3. Indtast adgangskoden til AirPort-basen, hvis du bliver bedt om det (ikke adgangskoden til Tilbage til min Mac).
  4. Klik på fanen "Base", hvis den ikke allerede er valgt, og vælg derefter alle konti fra "Tilbage til min Mac" ved at klikke på minusknappen ud for hver konto.
  5. Klik på Opdater for at gemme dine ændringer.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: