Sådan administreres Wi-Fi-forbindelsen på Mac

Du kan bruge Wi-Fi-menuen på Mac-computeren til at se status for den trådløse netværksforbindelse, skifte mellem netværk og slå Wi-Fi til eller fra.

Opret forbindelse til Wi-Fi

Du kan bruge Wi-Fi-menuen til hurtigt at oprette forbindelse til et trådløst netværk i nærheden.

 1. Klik på Wi-Fi-symbolet (   eller   ) på menulinjen. 
 2. Hvis Wi-Fi er slået fra, skal du vælge "Slå Wi-Fi til".
 3. Vælg et Wi-Fi-netværk i nærheden på listen.

Hvis netværket ikke vises, skal du sørge for, at det er i nærheden, og at andre kan oprette forbindelse til det. Det kan også være et "skjult" netværk. Du kan oprette forbindelse til et skjult netværk ved at vælge "Opret forbindelse til andet netværk" og indtaste navnet på det ønskede netværk.

Den styrke, et netværk i nærheden har, vises ud for netværkets navn. Jo mørkere bjælkerne er, desto stærkere er netværksforbindelsen.

Indtast adgangskoden

Netværk med et låsesymbol ud for navnet kræver en adgangskode. Når du har valgt et netværk, skal du indtaste netværksadgangskoden, når du bliver bedt om det. Hvis du ikke kender netværksadgangskoden, skal du kontakte ejeren af det Wi-Fi-netværk, du prøver at oprette forbindelse til.

Brug en mobilenhed som Wi-Fi-forbindelse

Afhængigt af dit mobilabonnement kan en iPhone eller en iPad med mobilnetværk dele sin internetforbindelse med en Mac-computer. Når iOS-enheden er konfigureret korrekt og er i nærheden af Mac-computeren, vises enheden som en tilgængelig forbindelse på Wi-Fi-menuen.

Når du vælger en mobilenhed som internetforbindelse, ændres menusymbolet for at angive, at Mac-computeren har oprettet forbindelse til enheden (   ).

Slå Wi-Fi til eller fra

Hvis du er et sted, hvor Wi-Fi ikke er tilladt (f.eks. ombord på et fly), kan du hurtigt slå Wi-Fi fra via denne menu.

 1. Klik på Wi-Fi-symbolet på menulinjen. 
 2. Vælg "Slå Wi-Fi fra".

Når Wi-Fi slås fra, ændres menusymbolet til en tom indikator (   ). Når du er klar til at bruge Wi-Fi igen, skal du klikke på menusymbolet og vælge "Slå Wi-Fi til". Opret derefter forbindelse til det ønskede netværk, hvis Mac-computeren ikke opretter forbindelse til det automatisk.

Wi-Fi-menuen vises ikke

Du kan slå Wi-Fi-menuen til og fra i vinduet Netværk under Systemindstillinger.

 1. Vælg Systemindstillinger på Apple-menuen.
 2. Klik på Netværk i vinduet Systemindstillinger.
 3. Vælg Wi-Fi på listen med tilgængelige netværksforbindelser.
 4. Marker muligheden "Vis Wi-Fi-status på menulinje".

Opret et netværk

Hvis du vil oprette en midlertidig Wi-Fi-forbindelse mellem Mac-computeren og en anden enhed, kan du oprette dit eget netværk via Wi-Fi-menuen.

 1. Klik på Wi-Fi-menuen, og vælg Opret netværk.
 2. Indtast netværkets oplysninger, f.eks. navn og kanal.

Når du opretter et computer til computer-netværk, ændres menusymbolet til at vise en computer ( ). Når du er færdig, skal du klikke på Wi-Fi-menuen igen og vælge Afbryd forbindelse for at lukke det netværk, du oprettede.

Udgivelsesdato: