Advarslen "Er du sikker på, at du vil åbne det?" (arkivkarantæne/genkendelse af skadelig software) i OS X

I OS X er overførselsgodkendelsen forbedret med arkivkarantæne i programmer, der overfører arkiver fra internettet. Det betyder, at overførslernes sikkerhed kontrolleres (genkendelse af skadelig software), når du prøver på at åbne dem.

Arkivkarantæne

Når du overfører arkiver fra internettet eller modtager arkiver udefra via programmer, der kan genkende arkivkarantæne, forsynes arkiverne med attributter med oplysninger om arkivkarantæne. 

  • Blandt de programmer, der kan genkende arkivkarantæne, er Safari, Beskeder, iChat og Mail.
  • Attributterne indeholder dato, klokkeslæt og en registrering af, hvor arkivet blev overført fra.

Hvis du åbner et arkiv, der er modtaget gennem et program, der kan genkende arkivkarantæne, vises der i OS X en advarsel om, hvor arkivet kom fra. Der vises en advarsel med teksten "Er du sikker på, at du vil åbne det?" Du skal klikke på Annuller, hvis du på nogen måde er i tvivl om arkivets sikkerhedsstatus.

Hvis der er flere brugerkonti på en Mac, er det kun den brugerkonto, der har overført arkivet, som kan bruges til at fjerne karantæneattributten fra arkivet. Et karantænearkiv kan åbnes med alle andre brugerkonti, men advarslen "Er du sikker på, at du vil åbne det?" vises, hver gang arkivet åbnes. 

Kontrol af genkendt skadelig software

I Mac OS X Snow Leopard v10.6 og nyere versioner kontrolleres det også, om der er kendte tilfælde af "malware", også kaldet skadelig software. Hvis du åbner et arkiv i karantæne, undersøger OS X, om den kan finde skadelig software. Hvis det er tilfældet, vises en advarsel med omtrent følgende ordlyd:

Hvis meddelelsen "(arkivnavn) vil beskadige computeren." vises, skal du klikke på "Flyt til papirkurv."

Hvis arkivet er et diskbillede, skal du klikke på "Skub diskbillede ud" og derefter slette kildearkivet.

Tip! Klik på hjælpesymbolet i nederste venstre hjørne af advarslen for at få flere oplysninger om skadelig software.

Blokering af webtilbehør

Med henblik på at begrænse risikoen for "zero day"-sikkerhedshuller via webtilbehør blokerer OS X også bestemte versioner af webtilbehør – blandt andet Java-webapps og Adobe Flash-indhold. Som oftest kommer der en opdatering til webtilbehøret samme dag eller ret hurtigt, efter at OS X har blokeret webtilbehøret. Installer den nye opdatering for at få webtilbehøret til at fungere igen.

Gatekeeper

OS X Lion v10.7.5 og nyere versioner indeholder funktionen Gatekeeper, der er en teknologi, der gør det muligt for programmørerne at signere deres programmer. Signerede programmer udløser normalt ikke en advarsel, når de overføres og åbnes. Internetarkiver, der overføres fra andre programmer, får tilknyttet arkivkarantæneattributter, men uden dato, klokkeslæt og henvisning til det overførte arkiv.

For ekspertbrugere

Muligheden for, at arkivkarantæne modtager opdateringer fra Apple om skadelig software og webtilbehør, kan slås til og fra.

Vigtigt! Hvis du fjerner markeringen af indstillingen, kan der ikke registreres ny skadelig software, og derfor vil din Mac-computer være sårbar over for ny skadelig software, uden at du får besked om det. 

OS X Mavericks

  1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger.
  2. Klik på symbolet for App Store i vinduet Systemindstillinger.
  3. Marker eller fjern markeringen af feltet "Installer systemdataarkiver og sikkerhedsopdateringer."

OS X Mountain Lion og ældre versioner

  1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger.
  2. Klik på symbolet "Sikkerhed & Anonymitet" i vinduet Systemindstillinger.
  3. Hvis hængelåsen i nederste venstre hjørne af ruden Sikkerhed & Anonymitet er låst, skal du klikke på den og indtaste administratornavn og -adgangskode.
  4. Klik på knappen Avanceret.
  5. Marker eller fjern markeringen af indstillingen "Opdater liste over sikre overførsler automatisk" for at slå arkivkarantæneopdateringer til eller fra.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: