Om TTY-symbolet (Teletype) på statuslinjen på din iPhone

Læs mere om, hvordan du identificerer TTY-symbolet (Teletype) på statuslinjen på din iPhone.

TTY-maskiner (Teletype) bruges af døve og hørehæmmede personer til at kommunikere ved at skrive og læse tekst. Hvis du har TTY-adapteren til iPhone, der fås på www.apple.com/dk/store, kan du bruge iPhone sammen med en TTY-maskine.

Hvis symbolet  vises på statuslinjen, betyder det, at TTY er slået til. Vælg Indstillinger > Tilgængelighed > RTT/TTY for at slå TTY til eller fra.

Læs mere

TTY er kun tilgængelig, hvis operatøren understøtter funktionen. Kontakt din operatør for at få flere oplysninger.

Læs mere om tilgængelighedsindstillingerne på din iPhone.

 

Udgivelsesdato: