Indstil lyd og MIDI: Sådan testes MIDI-funktion

Programmet Indstil lyd og MIDI, som findes i mappen Hjælpeprogrammer, er et meget nyttigt værktøj til fejlfinding af signalstrømmen i din MIDI-konfiguration. Sådan bruger du programmet til at teste MIDI-funktionaliteten i dit system:

  1. Åbn programmet Indstil lyd og MIDI.
  2. Klik på fanen MIDI-enheder.
  3. Klik på knappen Test indstilling. Knappen bliver blå, og markøren bliver til et sæt noder. Når Test indstilling er aktiveret, kan du teste udgangsportene og tilkoblede MIDI-kontrolenheder for din MIDI-konfiguration. 
  4. Hvis du vil teste MIDI ud-porten for en MIDI-grænseflade, skal du klikke på udgangsporten (den omvendte trekant) på det tilsvarende symbol i konfigurationsvinduet for Indstil lyd og MIDI. Symbolet for udgangsporten bliver rødt, og AMS sender MIDI-data til enhedens fysiske MIDI-port.

  5. Hvis din MIDI-grænseflade omfatter statuslys, der signalerer overførsel af data, tændes lyset på grænsefladen for den port, du klikkede på i AMS. Hvis en ekstern MIDI-enhed, der er koblet til den pågældende MIDI-port, er korrekt tilsluttet dit forstærkersystem, vil der også komme lyd ud.
  6. Hvis du har andre eksterne MIDI-enheder i konfigurationen af Indstil lyd og MIDI, kan du teste dem ved at klikke på det relevante symbol i vinduet Indstil lyd og MIDI. Udgangsporten i symbolet for den tilsluttede MIDI-grænseflade bliver rød i AMS, og data sendes på samme måde, som det ville ske, hvis du klikkede direkte på porten som beskrevet ovenfor.

  7. Når knappen Test indstilling er aktiveret, kan du også teste MIDI-input. Du skal blot afspille en kontrolenhed, der er tilsluttet din grænseflade, så skifter det tilsvarende symbol for MIDI ind-porten (trekanten) i konfigurationsvinduet for Indstil lyd og MIDI farve til rød.

Hvis din MIDI-grænseflade ikke reagerer, når du kører en eller flere af disse tests, skal du sikre dig, at der er installeret en driver til grænsefladen, der er kompatibel med OS X-versionen på computeren. Gå til webstedet for MIDI-grænsefladens producent for at få oplysninger om din enhed.

Hvis statuslysene på din MIDI-grænseflade lyser under testen, men de tilsluttede MIDI-moduler ikke afgiver lyd, skal du sørge for, at MIDI-kablerne er tilsluttet korrekt (MIDI ud fra grænsefladen til MIDI ind på modulet), og at dine MIDI-kabler fungerer korrekt. Derefter skal du sikre dig, at lydudgangene på dine moduler er tilsluttet korrekt til en mixer eller et andet egnet forstærkersystem. Hvis dit modul har et hovedtelefonstik, skal du prøve at lytte med hovedtelefoner for at se, om der kommer lyd ud.

Klik på knappen Test indstilling igen, når du er færdig med at teste. Knappen bliver hvid for at vise, at AMS ikke længere er i testtilstand.

Udgivelsesdato: