Sådan slukker eller genstarter du dit Apple TV

Der er ingen afbryderknap på dit Apple TV. Du kan indstille dit Apple TV til vågeblus fra Indstillinger, genstarte enheden eller trække strømstikket ud.

Indstil Apple TV til vågeblus

Efter en periode med inaktivitet skifter dit Apple TV automatisk til vågeblus. Du kan også indstille dit Apple TV til vågeblus med din fjernbetjening eller fra Indstillinger:

Tryk på Menu eller Hjem knappen Hjem på din fjernbetjening for at afbryde vågeblus på dit Apple TV.

Genstart dit Apple TV

Hvis dit Apple TV ikke reagerer, kan du genstarte det fra Indstillinger eller med din fjernbetjening. 

Brug Indstillinger

Brug din fjernbetjening

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis fjernbetjeningen, der fulgte med dit Apple TV, ikke fungerer som forventet.

Træk stikket til dit Apple TV ud

Hvis enheden ikke kan genstartes via menuen Indstillinger og fjernbetjeningen, skal du trække stikket ud af dit Apple TV. Vent i seks sekunder, og sæt stikket i igen.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis dit Apple TV ikke tændes, eller du ikke kan afspille video eller lyd.

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges med begge fjernbetjeninger, så længe det sker i et land eller område, der understøtter Siri.

Udgivelsesdato: