Udskrivning via en AirPort-base fra Windows XP

Her kan du læse om udskrivning til en AirPort-base fra Microsoft Windows XP.

Før du begynder:

  • Hent og installer Bonjour til Windows.
  • Det er også en god ide at installere de nyeste printerdrivere fra producentens websted.

Hvis du bruger Microsoft Windows XP SP3 eller en nyere version, kan du udskrive på en USB-printer, der er sluttet til en AirPort-base.

Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Start Bonjour-printerguiden til Windows XP ved at vælge Start > Alle programmer > Bonjour > Bonjour-printerguide i Start-menuen.
  2. Klik på Næste.
  3. Vælg printer.
  4. Vælg printerdriver.
  5. Klik på Udfør.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: