Firmwareopdateringer til Intel-baserede Mac-computere kræver en GUID-partitionstype

Firmwareopdateringer installeres ikke på en Intel-baseret Mac, hvis computeren bruger et partitionsskema, som ikke er et standardpartitionsskema, f.eks. et fdisk-skema. Du får muligvis vist en fejlmeddelelse af typen "Der opstod en uventet fejl (0). Firmwaren kunne ikke opgraderes", eller computeren starter muligvis normalt (efter et enkelt bip ved tryk på afbryderknappen), når du forsøger at installere firmwareopdateringen.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Registrering af partitionsskemaet

Du kan nemt finde ud af, hvilket partitionsskema en disk har, vha. Diskværktøj.

 1. Åbn Diskværktøj:
   
  • Hvis Mac-computeren startes fra en Mac OS X-installeringsdisk, skal du vælge Hjælpeprogrammer > Diskværktøj.
  • Hvis Mac-computeren startes fra en Mac OS X-enhed, skal du åbne Diskværktøj i mappen Hjælpeprogrammer. Du kan finde denne mappe under Gå > Hjælpeprogrammer.
 2. Vælg harddisken (ikke enheden) til venstre i Diskværktøj-vinduet. Disken indeholder typisk navnet på drevleverandøren, ikke "Macintosh-harddisk" eller et navn, du vælger.

  Tip! I Diskværktøj er enhedsnavne indrykket i venstre side af vinduet. Disknavne er ikke indrykket.
 3. Klik for at vælge drevet.
 4. Se efter linjen "Partitionstype:" i bunden af skærmen. På en Intel-baseret Mac kan der kun installeres firmwareopdateringer på en disk med "GUID-partitionsoversigt".
  Partitionstypeoplysninger

Løsning

Hvis partitionstypen ikke er "GUID_partition_scheme", skal du sikkerhedskopiere dataene, partitionere disken igen og derefter geninstallere Mac OS X.

Dermed slettes disken, så du kan installere firmwareopdateringen. Vigtigt! Sikkerhedskopier dine vigtige data. Partitionering af en harddisk sletter alle data på disken.

 1. Sikkerhedskopier vigtige data. Partitionering af en harddisk sletter alle data på disken.
 2. Start fra Mac OS X-installeringsdisken, og vælg derefter Hjælpeprogrammer > Diskværktøj.
 3. Vælg computerens harddisk.
 4. Klik på fanen Partition i vinduet Diskværktøj. Hvis fanen Partition ikke er tilgængelig, skal du kontrollere, at du har markeret disken (ikke enheden) i venstre side af vinduet. Disken indeholder typisk navnet på drevleverandøren, ikke "Macintosh-harddisk" eller et navn, du vælger.

  Tip! I Diskværktøj er enhedsnavne indrykket i venstre side af vinduet. Disknavne er ikke indrykket.
 5. Vælg det ønskede antal partitioner i lokalmenuen Antal partitioner. Du kan vælge "1 partition", hvis du kun vil have en enkelt.
 6. Klik på Indstillinger.

  Bemærk! På nogle Intel-baserede Mac-computere vises knappen Indstillinger ikke under fanen Partitioner. Brug i stedet fanen Slet til at slette disken. Dermed ændres partitionsskemaet til GUID-standardpartitionstypen. Du kan derefter bruge fanen Partitioner til at oprette flere partitioner, hvis du ønsker det.

 7. Vælg "GUID-partitionsoversigt" under Partitionstype.
 8. Klik på OK.
 9. Foretag andre eventuelle ændringer i afsnittet Oplysninger om partition, f.eks. ændringer til størrelse og navn.
 10. Klik på knappen Partitioner for at slette og partitionere disken.
 11. Når partitioneringen er fuldført, kan du geninstallere Mac OS X på enheden.
 12. Når du har geninstalleret Mac OS X, skal du hente og installere firmwareopdateringen til computeren. Du kan derefter gendanne de sikkerhedskopierede data.

 

Udgivelsesdato: